Barnumův efekt

Jako Barnumův, resp. barnumský (podle majitele cirkusu P.T. Barnuma, mistra psychické manipulace), nebo také Forerův efekt označujeme obecně platný psychologický fenomén, kdy člověk má tendenci akceptovat jakékoli obecné a vágní popisy osobnosti jako přímo ušité na jeho osobu.

Tento jev popsal jako první Forer, který jej dokumentoval následujícím experimentem: 50 studentům navrhl, že jim vypracuje osobní posudek a požádal je, aby přesnost posudku zhodnotili stupnicí od 1 do 5 (nejpřesnější). Po 14 dnech jim vypracované posudky přinesl a požádal o zhodnocení. Průměrná známka byla 4,3. Studenti tedy posudky považovali za téměř přesné, odpovídající dokonale jejich osobě. Studenti byli přesvědčeni, že Forer má parapsychologické schopnosti.

Pak však Forer studentům k jejich překvapení sdělil, že všichni dostali jeden a tentýž posudek, který navíc doslova opsal z astrologického horoskopu. Podobný pokus byl se stejným výsledkem proveden opakovaně. Tento efekt se významně podílí na úspěchu grafologů, astrologů, chiromantů, senzibilů a léčitelů – diagnostiků, kteří vždy formulují své hodnocení nebo proroctví neurčitě, nekonkrétně, ale které obsahuje vedle několika negativních vlastností škálu vlastností pozitivních, z nichž se vždy některá na klienta hodí. Klient tedy vnímá a za správný považuje takový posudek, který takové pozitivní informace obsahuje. Podle psychologů je podkladem Barnumova efektu podvědomá psychická reakce, sebeklam, „selektivní myšlení“, resp. jde o „subjektivní validizaci“. Potřeba takého sebeklamu je větší u osob nejistých, neurotických a nacházejících se v kritických situacích, kdy hledají naději. Podobný smysl má i jiný, v anglické literatuře často používaný a jen opisem přeložitelný termín „wishful thinking“, tedy „přání otcem myšlenky“.

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 006

error: Kopírování zakázáno!