Slavní senzibilové : Karel Ottovič Zeeling

Snad největším sovětským lidovým léčitelem 30. let 20. století byl Karel Ottovič Zeeling

Lidová farmakoterapie měla v Rusku dávnou tradici.

Ke Karlu Ottovičovi Zeelingovi cestovali lidé ze všech koutů SSSR. Tak obrovská byla popularita tohoto léčitele a senzibila, žijícího v sibiřském městě Tomsk. Nemocní chtěli stanovit diagnózu a určit způsob léčby.

„Zeeling byl muž s vlasy bílými jako sníh, které mu splývaly na ramenou, vous i laskavé modré oči,“ – vzpomíná po létech na svého lékaře jeden z jeho pacientů.

„Nejprve vztáhl své ruce. Naprosto nic o mně nevěděl, ale jeho ruce zkoumají a hledají nemoc po celém těle. “Vy nemáte appendix,” – řekl pojednou Zeeling. A byla to pravda.“

Zeeling prý mohl zjišťovat cokoli. Třeba držel ruce nad vejcem a určoval, zda se vylíhne kohout nebo slepice. Prý mu to vždycky vyšlo.

Počátkem šedesátých let mnozí Sibiřané učili renomované sovětské odborníky číst rukama, když se usilovně snažili zaměřit životní energii, vycházející z pacientova těla. Tak to prý dělal i Zeeling, a odborníci poznali, že Zeeling byl velmi nadaným senzibilem.

Zeeling u sebe stále nosil zvláštní trojboký krystal. S jeho pomocí mohl předvídat něco, co jiný nedokázal – totiž počasí. Když mělo pršet, krystal dostával jasně namodralou barvu. Jednou Zeeling prohlásil:

„Sledujte noviny. Pravděpodobně dojde někde k silnému sopečnému výbuchu.“ A skutečně, tisk záhy ohlásil výbuch sopky v Tichém oceánu. V roce 1937 byl K. O. Zeeling zavražděn.

Zeeling proslul v SSSR jako průkopník radiestésie, která byla ve službách lékařské vědy. Zeelingův odkaz přivedl novou generaci sovětských parapsychologů k ideám o přirozenosti života, zvláště pak k energetické povaze myšlenky, k ideám, které zacházejí dnes až tak daleko, že je obtížné je vyslovit. Jsou to ideje budoucnosti, ideje, které dozajista najdou uplatnění i v klasické medicíně.

***
Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 021

error: Kopírování zakázáno!