Okultní bomba

V srpnu roku 1944 anglické bombardéry provedly masivní nálety na Königsberg (Královec ve východním Prusku, dnes Kaliningrad v Ruské federaci). Hlavním cílem bombardérů byl blok středověkých budov v historickém centru tohoto pevnostního města. Proč?

Přímo zde, na adrese Königsberg 13, pracovaly pro vítězství německých zbraní laboratoře starých kultů.

Podle slov místního historika Sergeje Trifonova, který připravil pro kaliningradskou TV cyklus pořadů „Tajemství laboratoří Konigsberg 13“, se v ní skrývá mnoho otázek.

V prvních dvou poschodích laboratoře se nacházely obsáhlé kolekce kultovních předmětů – od pravoslavných ikon až po skandinávské runy.

 Podstatnou část laboratoří zaujímaly ohromné chladírny s množstvím van, ve kterých se nacházel led a … oči domácích zvířat, přivezených z bojů. O účelu takové „alchymie“ se lze pouze dohadovat…

Práce v laboratoři Konigsberg 13, podle mínění Sergeje Trifonova, byly součástí německé vojenské doktríny. Podle rozkazů velení letci tři dny bombardovali tento blok domů nejtěžšími bombami a napalmem. Je zajímavé, že 6 bomb, svržených přímo na laboratoř, nevybuchlo!

 Nyní, na této staré adrese, na dnešním kaliningradském Sovětském prospektu, se nachází muzeum „Blindaž“. Ovšem mystická atmosféra tohoto místa přetrvává i nadále – v muzeu se odehrávají záhadné jevy.

Například, pracovníci muzea ráno nachází puštěné vodovodní kohoutky, které na noc samozřejmě pečlivě uzavírají. Na toto místo se s nastupující tmou soustřeďuje nebývalé množství netopýrů.

Podle: Vladimír Gromak, Kaliningrad (RF) – Pravda


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 030

error: Kopírování zakázáno!