Jak je to s mariánským zjevením (3), Suchodol, (Suchý Důl) Čechy, 1892

Jde o setkání lidí s bytostí, jež je vysvětlována nebo se přímo představí jako Panna Maria. Nejznámější m.z. jsou např. v Quadelupe (1531), Lurdech (1858), Fatimě (1917), Medžugorji (1983), Turzovce (1958) aj. 

Suchodol, (Suchý Důl) Čechy, 1892

Odpoledne, 10. srpna 1892 čtrnáctiletá Kristýna Ringlová spatřila na kraji lesa jakousi postavu. Podle jejího vyprávění postava byla vysoká a štíhlá, celá zahalená v černém, až na zem splývajícím rouchu. Hlavu měla zahalenou černým šátkem, v obličeji však byla nápadně bledá, měla vpadlé líce, ruce zkřížené na prsou. Modrýma očima zírala strnule na dívku. Poté ke Kristýně takřka připlula na tři kroky a třikrát hlasitě pronesla : „Pozdrav Pán Bůh!“ Jakmile se Kristýna vzpamatovala, dala se na útěk.

Za dva týdny se setkání opakovalo, ale postava se změnila – byla silnější, šaty měla dlouhé a šedivé. Tentokrát jí Kristýna viděla do obličeje. Měla bílou pleť, blankytné oči, malá ústa a korálové rty. Husté kaštanové vlasy měla rozpuštěné v bohatých vlnách, libě se usmívala a z očí ji sálala něha a dobrota. Jak na ní Kristýna reagovala, nevíme.

Jisté je, že se zpráva brzy roznesla. Následovalo i třetí zjevení 30.8.1892, při kterém tajemná osoba označila místo, kde chce být chválena zpěvem a svatým růžencem. Lidé začali do lesa nosit obrazy a kříže, takže se stalo lesní svatyní. Lesní produkty takto posvěcené zázrakem, mohly být podle tehdejší logiky také zázračné – a tak se stala léčivou místní studánka a dokonce i lesní hlína, kterou jedna žena použila na léčení své na smrt nemocné dcery a ta se také uzdravila.

Kristýně se tajemná žena objevovala i nadále, často v přítomnosti i ostatních lidí – ti však jen naslouchali, jak Kristýna hovoří s jinou osobou, nikoho jiného neviděli. Objevily se tedy hlasy o pomatenosti Kristýny a o hrabivosti její matky – poutníci totiž přinášeli dary na stavbu kaple. Podivný přístup církve k soukromým zjevením se ukázal i zde. Biskup zakázal stavbu kaple i sbírky na ni, ale místní lidé ji nejen započali, ale i dokončili na soukromém pozemku v roce 1893. Ke kapli vede křížová cesta.

Kristýna Ringlová byla zkoumána, pozorována, až se vydala se svojí přítelkyní Anežkou do Vídně a do poutního místa Mariazellu, ale odtud se vrátila sama – její přítelkyně byla nalezena s prostřelenou hlavou. Ačkoli se Kristýna bránila, že Anežka spáchala sebevraždu, byla odsouzena k trestu smrti, obhájci  se podařilo rozsudek zmírnit na 16 let vězení. Tam se vyučila švadlenou.

V roce 1910 zemřela její matka, přesně na den a hodinu prvního veřejného zjevení. V roce 1915 zahynul její bratr ve světové válce. O rok později byla propuštěna z vězení. Neměla kam jít, chtěla však být v blízkosti místa, kde se všechno událo, starat se o kapli. Nikdo jí však nechtěl vzít pod svou střechu, protože se ukázalo, že má tuberkulósu. Bydlela proto ve starém železničním vagónu a živila se pletením. V roce 1957 zemřela v zaopatřovacím ústavu ve svých 79 letech. Dokud mohla, každý den vystoupala po stráni ke kapličce.

Církev zjevení dosud neuznalo, kapli však převzalo Růžencové bratrstvo v roce 1990, vyhořela však v roce 2011. (viz stránky KPUFO Náchod)

Pokračování


***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 040

error: Kopírování zakázáno!