Cesty psychotroniky, ročník 1 / 1999

Časopis Cesty psychotroniky roč. 1999. vycházel jako občasník Jednoty českých a slovenských badatelů v psychotronice v letech 1999 – 2003

Obsah ročníku: 

Číslo 1 / 1

Šéfredaktor: Úvodní slovo

Fárek, J.: Vznik psychotroniky

Válek, O.: Místo a úloha psychotroniky v systému vědy

Redakce: Osobnost: BŘETISLAV KAFKA

Redakce : Terminologický slovníček: BIOKOMUNIKACE

Fárek, J.: Příběh: Zavírá se Slunce

Redakce: Témata ke zpracování

Redakce :      Zveřejnění základní části stanov JČSBP

Vedení JČSBP:      Oslovení badatelů a příznivců psychotroniky

Číslo 2 / 2

Šéfredaktor: Úvodní slovo

Válek, O.:     Psychotronika ve vědeckém poznání

Osobnost: JAROSLAV STUCHLÍK

Budoucnost psychotroniky

Terminologický slovníček: BIOTELEGNOSE

Myslí napájené elektrické obvody

Internet a JČSBP

Stanovy JČSBP

error: Kopírování zakázáno!