Zrcadlo a feng-šuej

Otázka zrcadel a jejich úloha v životě člověka.

Zrcadla jsou dnes nepostradatelnou součástí bytů – jsou pověšeny v koupelně, v obývacím pokoji nebo se před nimi strojí ženy v ložnici. Málo kdo ví, že jejich podivná podstata může přinášet i negativní vliv na život člověka a to v závislosti na jeho umístění. Mnoho zajímavých poznatků k tomu přináší stará čínská nauka o harmonizaci prostředí – feng-šuej.

Začneme s předsíní. Učení feng-šuej říká, že je krajně nevhodné umístit přímo proti vchodovým dveřím. Přes ně vchází do domu základní množství prospěšné energie, která je užitečná pro obyvatele domu. Takto umístěné zrcadlo ji však okamžitě odráží zpět. To se pak projeví v nesouladu mezi obyvateli, vznik chronických zdravotních obtíží, apod. Také zde nemalou roli hraje psychologický aspekt. Přicházíme-li domů a první, co spatříme, je náš vlastní obraz v zrcadle, přinášíme tím domů i další nezvané hosty – vše, co nás ten den potkalo. To příjemné, ale i to nepříjemné. Zvláště nepříjemné je vidět svůj odraz ještě v temné předsíni před rozsvícením.

Pokud se do různých pokojů prochází přes dlouhou úzkou chodbu, pak z hlediska feng-šuej to vůbec není příznivé. Příchozí energie se rozmělní, zůstává mimo hlavní zájmové oblasti obyvatel domu. Vyrovnat takový stav je možné několika způsoby, včetně použití zrcadel. Je možné je rozvěsit střídavě mezi dveřmi do jednotlivých pokojů po obou stranách chodby. Energie feng-šuej se tak střídavě odráží do jednotlivých místností.

Podle stejného principu budou fungovat zrcadla v předsíni, pokud dvě dveře jsou v ní umístěny naproti sobě. Je to také nevhodná pozice, takže energie, která přichází do domu, nemá šanci se v něm udržet. Pověste zrcadla mezi dveře tak, aby se v nich neodrážely protilehlé dveře a situace bude vyřešena.

V ložnici je nejlépe, když se obejdeme bez zrcadel. Jestli nemůžete přijít na příčinu svých bezesných nocí nebo křehkého zdraví, podívejte se, jak a kam směřují vaše zrcadla. Pokud směřují na vaše lůžko, pak je to ona příčina. Vidět svůj odraz v rozespalosti, v polospánku, a ještě za šera nebo v temnotě, jen za zbytkového světla pouličních lamp, či jen Měsíce, je velmi nepříjemní. Je možné za těchto okolností upadnout i do hypnotického spánku, vždyť zírání na lesklou plochu je jedna z metod vstupu do tohoto stavu. Navíc, váš odraz, na který se před usnutím díváte, je negativ toho, co jste ve dne prožili, tedy i to, o co vás má milosrdný spánek osvobodit. I když je to z erotického hlediska velmi zajímavé, není vůbec vhodné pověsit zrcadlo nad lůžko.

V jídelně je vhodné zrcadlo umístit tak, aby odráželo vše, co se odehrává na stole. Přináší to úspěch a odráží tak hojnost ze stolu do celého domu.

Nezapomeňte na to, že vše funguje i na úrovni symbolů a principů, které jsou známy i z lidové magie.

Co se týká samotných zrcadel, je nejlépe, aby byly co největší, aby pokud možno odrážely celého člověka, nebo alespoň polovinu těla. Jestli chcete někde pověsit zrcadlo, dbejte na to, aby se v něm odrážela alespoň celá hlava.

Není vhodné pokrýt jakoukoli plochu bytu zrcadlem. Pohledy vás budou doslova „řezat“, a budete se cítit jako rozerváni. Chraňte se také zrcadel na stropě – působí na člověka tísnivě. Nehledě na to, že se vidíte stále vzhůru nohama, což nepůsobí dobře. Chraňte se také všech lesklých ploch na zemi – pokud jsou tak lesklá, že v nich vidíte svůj odraz, platí pro ně totéž, jako pro zrcadla. Navíc, z hlediska feng-šuej to není vůbec dobré. Nemáte tak vůbec pevnou půdu pod nohama …

V poslední době se mezi příznivci nauky feng-šuej staly zvlášť oblíbenými tzv. Baguova zrcadla. Mají se věšet nad vchodové dveře v naději odpudit zlé duchy a přivábit pozitivní energii do domu. V Číně panuje mínění, že Baguovo zrcadlo přitahují škodlivou energii a trigramy, umístěné kolem něj, jí nedovolí se šířit dále. V Baguově zrcadle se tak koncentruje silná energie, kterou lze prý využít k odražení negativního vlivu, přicházející např. ve směru blízkého hřbitova.

Pokud je to nutné, pověste zrcadlo na okno nebo na dveře hlavního vchodu, ale odrazivou plochou směrem ven. Přitom je nutné si všímat, na co takové zrcadlo směřuje. Pokud by směřovalo na obytný dům nebo strom, je lépe ho nepoužít, neboť je možné tak lidem v tom domě uškodit, a strom může uschnout. Pokud je však situace bezvýchodná – například, když je nutné odrazit vliv proudu aut, narážejících na dveře vašeho domu, je lépe použít nikoli Baguovo zrcadlo, ale i obyčejné kruhové nebo okrouhlé zrcadlo, které je možné být i vyhnuté. V tomto případě negativní energie se nebude koncentrovat, ale rozptýlí se v prostoru.

Z ruských zdrojů

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 080

error: Kopírování zakázáno!