Parapsychologie a psychotronika v SSSR a Rusku (1)

   Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

A tak lze beztrestně přinášet jakékoli nesmysly s tím, že šlo o tajné projekty či dlouho utajované informace. Přinášíme proto údaje z různých zdrojů, o jejichž hodnověrnosti si musí čtenář udělat představu sám.

   Pojem eniologie (1) vznikl v roce 1989. Má to být univerzální věda o vesmíru, o informačně-energetické výměně („obměn“) v přírodě a společnosti; mezioborová oblast znalostí o informačně-energetické výměně, která spojuje člověka, přírodu a společnost a zabezpečuje jejích společný harmonický vývoj; je integrální vědou pro jemnou informačně-energetickou podstatu přírody.  V listopadu 1989 vznikla v SSSR moskevská ASOCIACE APLIKOVANÉ ENIOLOGIE.

   V dubnu 1995 se tato Asociace přeměnila – už v Ruské federaci – na MEZINÁRODNÍ  AKADEMII ENERGETICKO-INFORMAČNÍCH VĚD. Prezidentem této Akademie byl zvolen F.G. CHANCEVEROV (2) – bývalý dlouholetý manažer zbrojního průmyslu SSSR. Akademie má v současné době svá střediska i v zahraničí.

   Je třeba ovšem vědět, že v Rusku pojem „akademie“ není totéž co u nás. Akademií lze tak nazvat cokoli, není to jako zde, kde je Akademie věd, která je složená z vědců. V RF existují pouze 2 takové akademie – Akademie věd RF a Akademie lékařských věd RF. Ostatní jsou třeba různé soukromé iniciativy, něco jako u nás neziskové organizace, nebo soukromé firmy. S vědou to pak nemá nic společného. A člen takové „akademie“ se pak nazývá „akademikem“.

   Poslední seriózní publikace na téma parapsychologie je kniha sovětského biologa, akademika A.P. DUBROVEM s V. N. PUŠKINEM „PARAPSYCHOLOGIE  A SOUČASNÉ POZNANÍ.“ (Parapsichologija i sovremennoe jestestvoznanije. Moskva, 1989, 281 stran). (3) V knize je roztřídění psí-jevů do skupin:

   I. ČASOPROSTOROVÉ JEVY –
A. Minulost:
1. reinkarnace
2. retrospektiva
3. „dříve spatřené“ dejá vu.
B. Současnost
1. Jasnovidectví (telegnose aktuální)
2. Teleportace
3. Astrální projekce, mimotělesná putování
C. Budoucnost
1. předvídání budoucnosti, telegnose.
II. POLE A SILOVÉ JEVY
1. Psychokineze
2. Telekineze
3. Levitace
4. Poltergeist (hlomozící, hřmotný duch)
5. Psychická chirurgie a léčení
6. Fotografování myšlenek.
III. Materiálně energetické jevy
1. přeměna hmoty
2. Zhmotňování a dematerializace
3. Théta-jevy
4. ektoplazma
Rozsah tématu je skutečně velmi obsáhlý.

Odkazy
  
(1) Эниология.  Internet: http://eniologi.ru/ (2010-2016)

(2) Ханцеверов, Ф.Р. KOOB. Internet: http://www.koob.ru/hanceverov/

(3) Дубров А.П. – Пушкин В.Н.: Парапсихология и современное естествознание. Moskva, 1989. KOOB. Internet: http://www.koob.ru/dubrov_aleksandr/parapsych

  Pokračování

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 107

error: Kopírování zakázáno!