Parapsychologie a psychotronika v SSSR a Rusku (4)

  Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

   V únoru 1997 deník Izvěstija uvedl informaci o existenci tajné laboratoře Všeruského vědeckovýzkumného ústavu BINAR, která by měla být součástí Ruské akademie lékařských a technických věd. Důvod odtajnění byl prozaický – chybělo jim 20 % ročního rozpočtu – a chtěli ho získat od soukromých osob. I tak odtajnili jen asi 1/4 svých témat. V rámci ústavu BINAR existuje lékařské středisko BIOKRISTALL 21 – kde provádějí korekci pacientovy aury. V roce 1997 vyšel také v RF sborník BINAR AURA Z – o Biokristalu 21 tam píše člen Akademie O.A. MAŠKOV.

   Vědci předvedli přístroj AURA 015, který je schopen nahradit výkonného senzibila. V jedné místnosti je pacient na lůžku, nad ním se posunuje snímač a současně invertor, a kolem jsou polosférická konkávní zrcadla. Druhá místnost je obložena stříbrným plechem, a v ní se nachází robot – senzibil, který auru vyhodnotí. Pokud není zcela fyziologická, jsou stanoveny parametry nápravy pomocí biorezonance a pacientovi je „vnucena“ do organismu zdravá aura.

   Další přístrojový komplex RADIJ 001 – dokáže sledováním aury člověka odhalit nemoc, která se projeví až za 5, dokonce za 7 let. Vyšetřili víc jak 10 tisíc lidí, většinou VIP ruské, ale také americké kosmonauty.

   Generální ředitel BINARU je E. KRJUK, člen Ruské akademie lékařských a technických věd, doktor tech. věd.

   Od začátku roku 1990 do roku 1994 včetně zorganizovala ASOCIACE APLIKOVANÉ ENIOLOGIE v Petrohradě, v Saratově a v Jaltě ve více jak 20 podnicích hromadná vyšetření lidí senzibily. Bylo ošetřeno více jak 10 tisíc osob. 67 % po ošetření tvrdilo, že jejich stav se výrazně zlepšil, 31 % se cítilo velmi dobře, ale výraznější změnu nepociťovalo, a jen 2 % ošetřených udávalo, že jejich stav se zhoršil.

   Samostatnou kapitolou by mohly být informace o přístrojích na provedení biokorekce aury. Mají mít na pacienta standardně vysoký účinek ve smyslu zlepšení, který je srovnatelný jen s nejlepšími senzibily. Většina senzibilů prý nedosahuje tak standardně intenzivních účinků, jako přístroje…

   Vynálezce V.I. STAVICKIJ si dal patentovat v červenci 1995 přístroj zvaný PSYCHOGRAF. Zachycuje jakési torzní pole mysli člověka, zachytí telepatické spojení jako běžný jev. Také prý zjistí různou úroveň emocí zkoumaného člověka. (1)

   Doktor technických věd G.A. SERGEJEV na začátku devadesátých let sestrojil přístroje k zachycení vyzařování člověka – tzv. stresového. Člověku, vystavenému stresu až smrti těla, se v organismu mění hodnoty až na spinové úrovni částic mikrosvěta. Spinové útvary se oddělí od látky a dlouho, velmi dlouho setrvávají v prostoru, vytváří spinový fantom. Přístroj ho dálkově zaznamená. Takovým přístrojem lze prý stanovit místo, kde se před několika dny utopil člověk. Zejména voda, ale i jiné látky uchovávají spinové fantómy. Není však znám jakýkoli princip, na kterém by mohl být takový přístroj založen.

Odkazy

  (1) Психограф – не оружие, а инструмент исследователя. Аномальные новости со всего мира. Internet: http://ufonews.su/text5/597.htm 

 Pokračování  

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 110

error: Kopírování zakázáno!