Parapsychologie a psychotronika v SSSR a Rusku (5)

   Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

 Zde začínají informace o dalších senzibilech, někdy poněkud „fantastické“ …

   Alexandr Gavrilovič GURVIČ (1874-1954) byl ruský a sovětský biolog. Zabýval se cytologií, embryologií a biofyzikou. V roce 1923 objevil vyzařování z buněk a nazval ho MITOGENETICKÉ PAPRSKY. To byl základ k pozdějšímu pojmu BIOPOLE. (1)

   V roce 1939 objevili Semjon Davidovič Kirlian a jeho žena Valentina vyzařování z lidských prstů, které vyfotografovali. Zkoumali tento jev 25 let i u dalších živých objektů. Po smrti Kirliana výzkum pokračoval a pokračuje dodnes a to v nejrůznějších variantách světla – většinou vysokofrekvenční. (2) (3)

   Profesor K.G. KOROTKOV sestrojil aparaturu na fotografování lidské aury. Prof. Korotkov z Institutu jemné mechaniky a optiky prováděl výzkum aury včetně vyzařování z těl mrtvých lidí. (od 1 hodiny po smrti – 5 dní po smrti) a fotografování tohoto záření, počítačové vyhodnocování fotografií. (4)

   Výzkum lidské aury dále v Rusku dělali prof. V.K. PUŠKIN, doktor psychologie, Vědeckovýzkumný ústav Akademie pedagogických věd SSSR v Moskvě. Prof. P.I. GULJAJEV, biolog z Leningradské státní univerzity, a z Kazašské SSR biolog V.N. INOŠIN z Alma Aty, a mnozí další.

   Za vlády Nikity Sergejeviče CHRUŠČOVA byli senzibilové oficiálně zařazeni do vládní ochranky. Jednak působili na zlepšení zdravotního stavu sovětských vedoucích činitelů, ale také kontrolovali automobilní park. Za Chruščova státní orgány (ale bez Akademie věd) to jest bezpečnostní složky státu – navázali styky s Indií – sovětští senzibilové jezdili na stáže k indickým jogínům. A někteří indičtí jogíni pobývali a vyučovali v SSSR. Ale bez vědců. Naopak – v začátcích vlády Chruščova byla oficiálně uzavřena laboratoř L. L. VASILJEVA na výzkum telepatie – Vasiljev tvrdil, že podstata telepatie není v elektromagnetickém vlnění, ale jinde.

   Michail Sergejevič GORBAČOV měl oficiálně šest senzibilů. Všude ho doprovázeli, diagnostikovali zdravotní stav i techniku. Navíc mu radili, nejspíš ho i školili v základech těchto dovedností. Gorbačov toho využíval, základy hypnózy zvládl. (5)

   Na 4. konferenci Vědeckotechnické společnosti radiové techniky, elektroniky a komunikace A.S. Popova informovali tito autoři o systému bezkontaktní registrace tohoto záření z těla člověka. Má impulzní, neharmonický charakter. Autoři měřili záření až do vzdálenosti 70 metrů od zkoumané osoby. Přitom se neoslabí intenzita signálu. Signály jsou měřitelné, i když se mezi zkoumanou osobou a čidlem přístroje nacházela ocelová zástěna. Při zvýšené mozkové činnosti frekvence vyzařování roste. Charakter záření pravé a levé hemisféry mozku se od sebe liší.

   SUDAKOV, V.I. napsal knihu „Fenomén tisíciletí – GRIGORIJ GRABOVOJ“. G.P. GRABOVOJ vystudoval fyziku a matematiku, stal se výkonným senzibilem prezidenta Borise JELCINA. Pracuje ve vědě a vývoji na ovládání či blokování technických přístrojů, včetně počítačů, lidskou myslí na dálku, tj. bezkontaktně.

   Poté co skončil u Jelcina, pracuje jako expert u Ministerstva pro mimořádné situace RF.

   Podstatu svého umění vysvětluje jako přenos impulzu vědomí do jiného prostoru a do přesného časového bodu. Grigorij Petrovič je také specialista na prevenci katastrof při UNESCO, je členem dvou Ruských akademií – přírodních věd, kosmonautiky – člen Akademie věd v New Yorku, člen Italské akademie věd. Je také jasnovidcem pro hledání zmizelých osob. Své výkony pečlivě dokumentuje a ověřuje i notář. Jeho činnost ověřují i pracovníci UNESCO, pokud dělá pro ně.

   V knize DUBROV, A.V.  – PUŠKIN, V.K.: PARAPSYCHOLOGIE A SOUČASNÉ POZNÁNÍ, (Moskva, 1989) jsou popsány výkony jasnovidectví – senzibilky Jeleny J. AGARKOVOVÉ z Moskvy.

   Např. akademik Dubrov byl na konferenci v Novosibirsku. Po konferenci seděl s vědci u čaje a vyprávěl o parapsychologických výkonech. Ani jeden z vědců mu nevěřil. Dubrov šel k telefonu a zavolal do Moskvy AGARKOVOVÉ. Senzibilka poté do telefonu podrobně popsala všechny vědce u stolu – jejich oděv, obuv, účesy a také hrníčky, ze kterých pili čaj.

   Moskevský senzibil JERMOLAJEV – za přítomnosti prof. V.N. PUŠKINA dokázal přimět předměty, aby visely ve vzduchu. V laboratoři profesora A.F. OCHATRINA senzibilka ŠEVČIKOVOVÁ dokázala přimět předměty, aby visely chvíli ve vzduchu a poté pomalu klesaly k podlaze.

   Šéfem pobočky Asociace eniologie v Rostově na Donu byl V.J.ROGOŽKIN. Napsal knihu ENIOLOGIE (Moskva, 2000, 528 stran). (6)

   V letech 1990 – 1991, ještě za existence SSSR, došlo v Moskvě k masovému výskytu jevu POLTERGEIST. Ke zkoumání a odstranění toho jevu byla sestavena komise odborníků z různých měst SSSR. Členem komise byl i ROGOŽKIN. Jev POLTERGEIST byl v Moskvě vázán na 12 – 14 leté chlapce jako na induktory jevu. V jejich přítomnosti začínaly hořet noviny, vybuchovaly propisovačky, padaly různé předměty, sám od sebe se posunoval nábytek. To vše se dělo v typizovaných třípokojových moskevských bytech. Rodiče těchto dětí byli vyděšeni. Společné jevu bylo, že se brzy objevil zachránce u těch rodin – pán ve věku přes 60 let, ještě pracoval jako psychoterapeut v továrně na voňavky. Vysvětloval, že jev je spojen s jedinečnými schopnostmi dítěte, že ho vezme do učení, schopnosti se rozvinou a jev zmizí. Jeho jméno bylo Nikolaj Ivanovič TROJANOV.

   Odborníci zjistili, že se 50 let zabývá magií, astrálním putováním. Vybíral si chlapce z rozvedených rodin, ty, co prožili porodní trauma, nebo zranění mozku. TROJANOV si v astrálním těle ty byty „obcházel“ a typoval si je. Na astrální tělo chlapců dokázal navázat duchovní bytosti z jiné dimenze (astrální), která pak jevy poltergeista způsobila.

   Trojanov také v astrálním těle kontroloval procházky chlapců v astrálních tělech. Tato činnost byla úspěšná. Jak se na to přišlo: jiní senzibilové byli schovaní v bytech a ti byli schopni zaregistrovat a identifikovat ASTRÁLNÍHO DVOJNÍKA.

   Vědci (a policie) si přišli pro TROJANOVA na jeho pracoviště do továrny na voňavky. Prý mu to rozmluvili. A fenomén POLTERGEIST naráz z moskevských bytů zmizel.

   Ruskou akademii kosmonautiky, vedl v roce 1995 prezident A.D. Ursul. V roce  1995 se v této Akademii vytvořila výzkumná skupina, která  měla za úkol  ověřovat schopnosti senzibilky L.D. Gorbovcové. V Moskvě byl uskutečněn tento  pokus:

   Dvě velké zkumavky s roztoky chemických látek, které při smíchání vytvořily sraženinu a změnila se výsledná barva na žlutou. Senzibilka držela 15 minut ruku nad první zkumavkou. Potom přešla v laboratoři na jiné místo a držela ruku nad druhou zkumavkou 15 minut. V té zkumavce došlo k reakci na základě přenosu prý nikoliv hmotných molekul, ale jen informací o nich, které senzibilka byla schopna přenést. Pak se vrátila nad první zkumavku, držela ruku nad ní – a k chemické reakci došlo také v první zkumavce. Publikováno to bylo v roce 1996.

Odkazy

 (1) Лучи профессора Гурвича. «ЗС» №10-11/1939. Znanije-sila. Internet Archive: http://web.archive.org/web/20010501084941/http://www.znanie-sila.ru/golden/issue_5.html 

(2) Semyon Davidovich Kirlian. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Davidovich_Kirlian 

(3)  Kirlian photography. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography

(4) O činnosti K. Korotkova čtěte zde: -r-: Byla vyfotografována duše? Cesty psychotroniky, 9.8.2014. Internet: http://cestypsychotroniky.cz/index.php/nazory/316-byla-vyfotografovana-duse  

(5) BONDARENKO, J.G. – RYŽEVNIN, V.N.: Registrace neelektromagnetických komponentů biopole člověka. Časopis Parapsychologija a psychofyzika č. 2/1999)

(6) Rogožkin, V.J.: Eniologija. Koob. Internet: http://www.koob.ru/rogojkin_viktor_urevich/enio

Pokračování

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 111

error: Kopírování zakázáno!