Výzkum mimosmyslových schopností člověka pomocí EEG (1)

Smysl výzkumů schopností člověka.

Vědecký výzkum mimosmyslových schopností člověka je cesta, jak najít důkazy pro existenci různých jevů a jak nalézt způsob jejich fungování.

Ověření schopností osob se zvláštními schopnostmi umožní vyhnout se podvodníkům. 

Potvrzení těchto schopností dojde k jejich prezentaci a tak i možnost rozšíření možnosti léčby a pomoc nemocným lidem s mnoha neduhy.

Výzkum PSI schopností probíhaly většinou tajně a jen některé experimenty jsou odtajněny.

Naším cílem je soustředit informace o těchto pokusech, přispět k ověření jejich výsledků. Vznikají různá nová vědecká centra, která mohou výzkum upřesnit a využít v praxi ve spolupráci s lékaři.

Měření pomocí EEG, EMG a EKG, objasnění některých pojmů

EEG – elektroencefalogram (1) – měří změny elektrických nábojů v čase. Je to elektrické napětí vznikající činností miliard buněk v těle. EEG měří napětí na hlavě, tedy práci mozku, EKG – elektrokardiogram (2) – měří napětí na srdci.

EEG nelze tak jasně číst jako křivku EKG, protože je složitější a na vzniklé vlny – změny napětí má vliv sebemenší pohyb – mrknutí oka, polknutí, nádech a výdech a jakékoliv pohyby těla.

Měří se v jednotkách frekvence Hz (herz) … a  amplituda mV (milivolty)

Frekvence vlnění: vlny alfa, beta, delta, theta.

Když na hlavu nějakého člověka připevníme malé elektrody, můžeme měřit měnící se elektrické potenciály. To jsou elektrické reakce, jimiž se projevuje činnost miliard mozkových buněk. V průběhu mnohaletého výzkumu se ukázalo, že záznam těchto elektrických aktivit, takzvaný elektroencefalogram (EEG), umožňuje spolehlivě určit různé stavy vědomí.

V bdělém vědomí je možné rozlišit různé stupně bdění. Ty jsou indikovány výchylkami amplitudy v rozmezí od 10 do 20 mikrovoltu (mV) a frekvence v rozmezí od 10 do 40 hertzů (Hz). Uvolněná pozornost se projevuje takzvaným rytmem alfa. Vlny alfa vykazují velmi konstantní průběh a frekvenci zhruba od 8 Hz do 13 Hz. Stav ospalosti je zpravidla doprovázen rozpadem rytmu alfa a pomalejší frekvencí vln (4-8 Hz). Když člověk usne, objeví se takzvaná spánková vřeténka. To jsou krátké vlnové nárazy o frekvenci kolem 14 Hz, začínající s velmi nízkou amplitudou, která se postupně zvyšuje a na úroveň 30-40 mV a potom opět klesne. Spánek prochází několika různými stadii, zvláště pak fázemi snů. Hluboký bezesný spánek se projevuje extrémně pomalými vlnami delta (1 Hz nebo ještě méně) s vysokou amplitudou (100 mV a víc).

Evokované potenciály – jak člověk opakovaně reaguje na známý podnět. Graf EEG se potom počítačově zjednoduší.

Měření EMG – elektromyografie (3) – kde se měří magnetická intenzita magnetického pole člověka je přesnější ale méně dostupné.

Odkazy

(1) Elektroencefalogram. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram
(2) Elektrokardiogram. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
(3)  Elektromyografie. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromyografie

Obr.: Elmar R. Gruber, Wikipedia. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Elmar_R._Gruber

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!