Láska na první pohled – vzpomínka na minulost?

Láska je nejtajemnější pocit, vlastní jen člověku. Ve všech dobách se filozofové, spisovatelé a dokonce i lékaři pokoušeli objasnit jeho podstatu. Nejvíce zarážejícím jevem je ovšem láska na první pohled.

Mystické osvícení?

Tito dva ví, že našli jeden druhého. Zdá se to být neuvěřitelné.

Lidé se vidí poprvé, ale zdá se, že se znají celý svůj život. Jen se setkali – a okamžitě se stali příbuznými a přáteli! A to bez ohledu na jejich sociální postavení, charakter, národnost nebo věk. Logika ani žádné výpočty zde neplatí. Vše se děje na úrovni intuice.

Ti, kteří měli to štěstí zažít ten pocit, jej porovnávají s mystickým osvícením, inspirací, poznáním, doprovázeným plnou důvěrou v to, že tento člověk je jejich osud, kus jejich vlastní duše, bez které život ztrácí smysl.

I vnějším pozorovatelům není jasné, co se tu vlastně děje. Jen ti dva ví, že našli jeden druhého, a nic víc nepotřebují, jen aby byli spolu.

Další charakteristický rys lásky na první pohled je, že lidé nepotřebují měsíce a roky čekat a hledat odpovědi na své pocity – přitažlivost přichází okamžitě a vzájemně. Co cítí jeden, to prožívá i druhý.

Pár, který spolu žije léta, si porozumí navzájem z půl slova a z poloviny pohledu. (Bill a Hillary Clintonovi)


Bill Clinton a jeho budoucí manželka Hillary, ještě jako studenti (foto), se poprvé uviděli na Yale, a byli doslova na místě omráčeni. Není známo, jak dlouho to trvalo, ale nakonec Hillary pronesla větu, kterou si pamatovali celý život: „Pokud se chystáte koukat na mě, a já na vás, měli bychom se seznámit. Jsem Hillary Rodham.“ Manželé Bill a Hillary byli spolu více než 36 let.

Marina Vladyová o setkání s Vladimírem Vysockým napsala v knize „Vladimír, neboli Přerušený let“: „Přišel a posadil se naproti … a zíral na mě. Jeho mlčení mě nepřivedlo do rozpaků, díváme se na sebe, jako bychom byli vždy známí. Je s podivem, že první slova, která pronesl Vysockij ten večer byla: „Konečně jsem vás potkal.“

Je nemožné vyjmenovat všechny, jejichž příběhy byly označeny jako láska na první pohled.

Co se děje v takových chvílích?

Tři verze

Existuje několik verzí, které vysvětlují tento jev.

První verze – psychologická. Odborníci se domnívají, že příčinou lásky na první pohled se skrývá ve speciálním emocionálním stavu. Známý ruský psycholog Nikolaj Kozlov nazývá tento stav předzamilovaností, nebo ochotu milovat a být milován.

Například, jde dívka po městě, kolem je jaro, má romantickou náladu, a v tu chvíli jde kolem On. Oči se setkaly. A vytryskl cit.

Přesto psychologové naznačují, že to není láska, ale jen iluze, fantazie a sny.

Druhá verze – fyziologická. Je známo, že naše těla vylučují určité těkavé látky – feromony. Je to jejich vůně ovlivňuje produkci hormonů amfetaminu, který může způsobit v našem těle skutečné milostné vášně.

Takže, naše podvědomí pomocí smyslu čichu nachází mezi mnoha lidmi nejvhodnější variantu biologického objektu z hlediska biochemických parametrů, takříkajíc, naši spřízněnou duši.

A konečně, nejrozšířenější a obzvláště zajímavá – mystická verze.

Podle této verze, setkání dvou milujících lidí je určeno předem, ještě předtím, než se narodili.

Jedna legenda říká, že krátce před narozením každého člověka andělé přichystají, s kým mu bude souzeno setkat se znovu v budoucnosti.

A lidé uposlechnou mlhavou hlubokou vzpomínku, a poznají se navzájem.

Činnost Dr. Michaela Newtona

Podporu této třetí verze poskytuje činnost amerického badatele Michaela Newtona. Dr. Michael Newton (1), certifikovaný hypnoterapeut s 45 lety zkušeností, během mnoha let léčil pacienty metodou regresní hypnózy.

Jeho cílem je: probudit vzpomínky lidí na to, co dělalo jejich vědomí (nebo duše, chcete-li) mezi fyzickými inkarnacemi. Získané zkušenosti vylíčil ve svých knihách, které napsal v podobě rozhovorů s pacienty. (2)

Tyto záznamy ukazují zvláštnosti života v nám neznámém prostoru.

Badatel tvrdí, že před každým novým narozením, se setkáváme v duchovním světě s našimi spřízněnými dušemi, a také s těmi, kteří pak mají velký dopad na naše životy.

Zvlášť silná je tzv. hlavní spřízněná duše. Je to taková, se kterou jsme se setkali v minulých životech a byli jsme ve nějakém obzvlášť významném vztahu. Tento vztah z minulosti nás opět přitahuje k sobě.

Před tím, než jdeme zpět na Zemi ze světa, kterou obývají duše, milující partneři se prý předem dohodnou, jak se navzájem poznají. Do paměti se vrývají nějaké specifické znaky. Mohou být různé detaily, na první pohled maličkosti: parfémy, některé šperky, oblečení, způsob řeči …

Jeden z pacientů, kterého Dr. Newton metodou regresní hypnózy zavedl do transu, řekl, že si vzpomněl u své budoucí ženy na původní stříbrný přívěsek na krku ve tvaru zvonu, a ona si ho pamatovala podle velkých uší a nepohodlí při jejich prvním tanci.

Láska na první pohled – to je probuzení paměti minulých setkání, posvátný okamžik prozření vlastní duše, která naplní naše životy novým významem, bez ohledu na dobu trvání vztahu.

Možná, že ti z vás, kteří jste si již našli protějšek, si vybaví první znaky během prvního setkání, které vám pomohly poznat se navzájem.

Samozřejmě se stává, že z nějakého důvodu lidé nemohli reagovat na důležité setkání, nepoznali tajná znamení. Jen osud, podle Dr. Newtona, nás bude „náhodně“ pronásledovat znovu a znovu.

Krásný a poetický příběh této osudové přitažlivosti, provázející milující pár po několik inkarnací, poskytuje kniha Alexandry David-Neelové (3): Mipam – láma s Paterou moudrostí. (1935) (4)

Odkazy

(1)  Dr. Michael Newton. The Newton Institute. Internet:    http://newtoninstitute.org/about-tni/dr-michael-newton/
(2)    Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives (1994), Destiny of Souls: New Case Studies of Life Between Lives (2000), Life Between Lives Hypnotherapy (2004)
(3)  Alexandra David Neelová. Wikipedia. Internet:   http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandra_David-N%C3%A9elov%C3%A1
(4) Alexandra David Neelová: Mipam – láma s Paterou moudrostí. Internet: http://www.kosmas.cz/knihy/117649/mipam-lama-s-paterou-moudrosti/

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!