Co je to strašidlo (1)

Toto slovo známe každý z nás a to díky pohádkám již od nejútlejšího dětského věku. 

Co je to vlastně strašidlo? Toto slovo známe každý z nás a to díky pohádkám již od nejútlejšího dětského věku. Jak rádi jsme se bávali při četbě nebo vyprávění příběhů, kde vystupovala strašidla, která tropila nejrůznější kejkle.

Postupně nám byly vykládány pověsti o dávných časech, legendy, vážící se k různým místům a tyto nám přibližovaly svět. Četli jsme si a i dnes někdy čteme o strašidlech. A často tato strašidla působí rozmanitěji než jak působí jen v pohádkách – tam většinou straší nebo hlídají poklad. V pověstech a zprávách mnohá jistěže také; některá ale také působí proti zlu jako takovému, ochraňují určitá místa, působí proti vetřelcům, chrání určité lidi, a někdy strašidla třeba žádají konkrétního člověka o pomoc.

Strašidlo je bytost, jejíž uznání se vymyká racionálnímu pojímání světa, proto na ně mnoho lidí, jakmile odroste dětským střevíčkům, nevěří. Jistá část lidí je o jejich existenci pevně přesvědčena. Jsou mezi námi znalci strašidel a jasnozřiví lidé, kteří mají velké znalosti o strašidlech a věcech s nimi souvisejících.

Pomiňme výklad pojmu „strašidlo“ v tom nejširším možném významu, tedy, že strašidlo je všechno, z čeho můžeme mít strach, co nám nahání hrůzu (smrt, nemoc, bída, válka, práce, nedostatek práce, lidská hloupost…) a zaměřme pozornost na užší výklad tohoto termínu; ten, který má co dělat s projevováním se nadpřirozených záležitostí. Strašidla mohou být jednak přírodní duchové (Tzv. inteligence přírodních živlů. Znaly ji a uctívaly například předkřesťanské kultury, dříve, než jim šiřitelé křesťanství vypálili pohanské háje a nastolili svoji antropocentrickou víru); mohou to také být duchové zemřelých, jenž nesou určité břemeno. Samotné pojmenování „strašidlo“ je nepřesné, zvýrazňuje totiž subjektivní vnímání neznámého z hlediska svědka.

Strašidel v našich zemích existuje od nepaměti velké množství a je jich vskutku rozmanitá škála. Co kouzelných pojmenování si lidé vymysleli pro strašidla: šotek, rarášek, rarach, vodník, hastrman, divoženka, lesní víla, rusalka, bludička, světýlko, čarodějnice, hejkal, houkadlo, ohnivec, ohnivý muž, atd., atd.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 257

error: Kopírování zakázáno!