Samočinné psaní (1)

Chcete udělat kariéru jako médium? Přinášet svým přátelům poselství ze záhrobí? Měla by taková mystická role pro vás přitažlivost?

V tom případě poslyšte, co praví autor Sherlocka Holmese Sir Conan Doyle: „Skoro každá žena je neobjevené médium. Poskytněte jí příležitost, aby se mohla přesvědčit o svých psychických silách automatickým psaním.“

Návod je docela jednoduchý. Je k tomu zapotřebí velký list papíru, měkká tužka a účast dvou přátel. Umístěte papír na velký stůl, položte na něj pohodlně obě paže tak, aby předloktí mělo volnost pohybu. Přítel Číslo jedna položí svou ruku lehce na předloktí vaší ruky, v níž držíte tužku, a přítel číslo dvě se postaví před vás tak, abyste neviděli na papír. Jeho úlohou je, aby zajímavou rozmluvou odváděl vaši pozornost od toho, co píšete. Nyní se pokuste kreslit kruhy, dále se vyžaduje písmeno „a“, potom „an“ a konečně slovo „man“. Při troše vytrvalosti si brzy osvojíte schopnost psát i mluvit současně, ovšem nemohu vám to předem zaručit. Sám jsem strávil mnohé odpoledne s okouzlující mladou dámou, jejíž ruka něžně spočívala na mé, a přece má ruka odpírala psát. Ovšem, já jsem muž, a pan Arthur nepřiznal tu schopnost našemu pohlaví.

Nejlepší automatickou písařkou, jíž jsem kdy poznal, byla inteligentní paní, důkladně obeznámená s teoriemi psychologie a požadavky spiritismu. Když jsem položil ruku na její a přikryl obě novinami, aby neviděla na to, co píše, dokázala napsat krátké odstavce velmi obratně, ač přitom současně vedla duchaplnou rozmluvu s několika přáteli. Kdykoli jsem svou ruku odtáhl, přestala psát. Zpočátku psala velkými písmeny dobrých 5 cm vysokými, ale ponenáhlu sestupovala k obvyklé velikosti písma. Jak pokračovala v psaní, přestávala se rozmachovat celým předloktím a stačily jí pohyby prstů.

Domnívám se, že ta část mozku, která řídila pohyby její ruky, byla dočasně „odloučena“ od ostatních částí. Chtěl jsem si to ověřit pokusem. Jestliže pohybová oblast mozku, řídící její ruku, nesouvisí dočasně s ostatními oblastmi, měly by také pocitové nervy ztratit souvislost. Vtiskl jsem tedy nehet do hřbetu její ruky. Žádný ohlas! Tlačil jsem nehet do její jemné kůže stále silněji, div se neobjevila krev. Obrátila na mne tázavý pohled a řekla: „Štípáte mě do ruky?“ Shledal jsem tedy, že rná teorie byla správná, a že pohybové i pocitové nervy, pozbyly obvyklé souvislosti s ostatními nervy v mozku. Přesto se zdálo, že spolupracují při jejím psaní, protože ji pocitové nervy upozornily, kdykoli se dostala na kraj stolu, že se má vrátit s tužkou na levý konec papíru, a současně ji upozorňovaly, kdykoli jsem odtáhl svou ruku od její.

Nemohlo být tedy pochybnosti o pravosti jejího psaní. Hovořila rychle a se zájmem po celou dobu, kdy se její ruka kmitala po papíře. Ovšem varietní umělci také dovedou konat několik věcí současně. Častým cvikem nabyli takové obratnosti, že umějí velmi rychle přenášet střídavě pozornost z předmětu na předmět.

Pokračování 


  • KPUFO vydal pro své členy – DVD * Automatická kresba. Sborník materiálů, průřez problémem, články z archivu, filmy a videa. KPUFO, 2017

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 292

error: Kopírování zakázáno!