Případ biotaxe (3)

ČÁRY MÁRY? 

Zároveň však Lodge vyslovil přesvědčení, že téměř všechny triky této dívky lze napodobit a některé dokonce dosti snadno. Abbottová například dokázala zvednout židli, na které leželo na hromadě několik lidí. Lodge se domníval, že toho dosáhla částečně silou a částečně tlakem vůči podlaze, který – možná nevědomky – vyvíjeli dva lidé ležící nejníže v hromadě. Lodge dokonce vyslovil domněnku, že výkonu bylo možno dosáhnout i pomocí patelárního reflexu – mimovolného odskočení kolena po úderu do šlachy. Stejné tak prý Abbottová mohla mít na dně „lidské hromady“ smluveného komplice.

Annie Abbottová ovšem své magnetické schopnosti demonstrovala také tím, s jak nesmírnými obtížemi zvedali ostatní ze země ji. Podle Lodge však mohla být dívka daleko těžší, než jak vypadala. Vědec se navíc domníval, že šikovnými pohyby loktů dopředu nebo dozadu lze zvednutí prakticky znemožnit. Jeho závěr tedy zněl, že „efektivním činitelem – kromě nadměrné hmotností – je zde síla svalů“.

Podle poznámky pod čarou ve své knize Zkušenosti se spiritismem mělo médium Catherine Berryová (1813-1891) také schopnost přivodit pád nebo zavrávorání citlivých lidí pouhým pohybem ruky. Jakákoliv tyčinka se v jejích rukou čas od času stávala kouzelnou hůlkou, jejímž působením se různé předměty pohybovaly opravdu překvapivým způsobem.

Mezi další pozoruhodné postavy patřil i americký okultista a médium Henry Slade (1835-1905), (1) který údajně dokázal ovlivňovat pohyby magnetické střelky kompasu, nebo profesor Johann Zollner (2) z Lipské univerzity, který zase dokázal zmagnetizovat ocelové jehlice tak, že přitahovaly kovové piliny.

 

Obr.1 „Necítím jejich tíhu,“ tvrdí Inga Gajdučenkovová z Běloruska, když jí na rukou ulpívají předměty, jako jsou pánve, kladiva, knihy nebo příbor. Jediné, co Inga nepřitahuje jsou předměty ze skla.

Odkazy

(1) Henry Slade. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Slade

(2) Johann Karl Friedrich Zöllner. Wikipedia. Internet:  http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Karl_Friedrich_Zöllner

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 344

error: Kopírování zakázáno!