Vědci objevili virus hlouposti

Vědci z lékařské fakulty na Univerzitě Johnse Hopkinse objevili neúmyslně, tedy zcela náhodou, že v lidském těle může fungovat speciální virus s velmi zvláštním vlivem – způsobí narušení snížení poznávacích schopností, stejně jako myšlenkový proces. Jednoduše řečeno, člověk zhloupne!

Tento virus není vždy přítomen v těle, je ho možné „chytit“. Proto byl zjištěn zcela náhodně při výtěr z krku pacienta, a poté ověřen v mikrobiologickém výzkumu.

Poté byly provedeny příslušné studie. Byla shromážděna skupina 90 dobrovolníků – u 40 z nich byl objeven virus. A ti propadli v testech paměti, pozornosti, rychlosti myšlení a přesnosti zrakového vnímání.

Další studie na myších, infikovaných virusem ATCV-1 potvrdil jeho negativní účinky na organismus, včetně zhoršení inteligence, paměti a orientace v prostoru, píše Proceedings of the National Academy of Sciences. (1)

Odkazy

(1)  Robert H. Yolken a kol.: Chlorovirus ATCV-1 is part of the human oropharyngeal virome and is associated with changes in cognitive functions in humans and mice. PNAS, 11.11.2014. Internet: http://www.pnas.org/content/111/45/16106

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!