Případ biotaxe (6)

Jedním z mála představitelů západního světa, který dostal povolení sledovat Kulaginovou v akci, byl dr. J. C. Pratt (1910-1979) z Virginské univerzity (1). 

Svůj zážitek popsal v knize (2): „Sledoval jsem Kulaginovou skrz otevřené dveře. Seděla na vzdálenější straně malého kulatého stolu čelem proti mně a na stole před ní ležela krabička sirek a kompas. Po určité době jsem si všiml, že když držela ruce natažené před sebou nad krabičkou sirek, krabička se o několik centimetrů posunula jejím směrem. Kulaginová ji pak postavila zpět do středu stolu a krabička se znovu začala pohybovat stejným způsobem.“

Výjimečný talent Kulaginové se projevoval i ve schopnosti náhle zastavit kyvadlo právě uprostřed zhoupnutí a pak ho znovu rozhoupat ve zcela jiné rovině. Pozoruhodný byl i způsob, jakým dokázala ovlivňovat lehčí misku lékařských vah, a to i tehdy, když druhá miska nesla podle svědectví přihlížejících daleko těžší předmět.

Profesor V. N. Puškin (3) z katedry psychologie Moskevské univerzity prováděl nějaký čas experimenty na Borisi Jermolajevovi, který byl znám svou schopností zvedat předměty a nechávat je viset ve vzduchu. Jermolajev nejprve provedl několik „zahřívacích cvičení“, aby se dostal do stavu vysokého napětí. Poté dokázal pohybovat předměty bez kontaktu a také je zvedat do vzduchu.

Puškin se zprvu domníval, že jev musí mít něco společného se statickou elektřinou, ale později svůj názor změnil. Podstatou Puškinovy teorie je, že „živé systémy jsou schopny vytvářet a přijímat gravitační vlny. Abychom tuto myšlenku akceptovali, musíme přijmout i nanejvýš nezvyklý předpoklad, že člověk je schopen vytvářet gravitační pole a poté s jeho pomocí ovlivňovat okolní předměty. Měl jsem možnost si tuto teorii ověřit na základě přesvědčivých důkazů získaných při experimentech s Jermolajevem. Umění pohybovat a vynášet předměty do vzduchu není v rozporu se základy fyziky.“

Odkazy

(1) Joseph Gaither Pratt. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gaither_Pratt 
(2) Pratt, J. G. (1973). ESP Research Today: A Study of Developments in Parapsychology since 1960. Metuchen, NJ, US: Scarecrow Press.
(3) Dubrov, A.P. – Puškin, V.N.: Parapsichologija i sovremennoje jestestvoznanije. Moskva, 1990

Pokračování

 ***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 352

error: Kopírování zakázáno!