Co je to poltergeist?

V překladu z němčiny znamená poltergeist „hlučícího ducha“. 

Badatelé řadí k poltergeistu následující jevy:

 • klepání na dveře a okna, podlahu, strop;
 • zvuky řezání pilou, kroků, tance (někdy v rytmu zpívané melodie);
 • sténání a výkřiky, někdy monology a dokonce smysluplné dialogy;
 • převrhávání nábytku,
 • let předmětů, někdy rozbíjení skleněného nádobí jako v důsledku výbuchu na malé kousky nebo na prach;
 • zvedání těžkých předmětů do vzduchu, někdy i lidí s následným postavením na nohy;
 • vytahování věcí z kapes u stolů;
 • mizení předmětů před očima svědků s následným objevením se v jiném místě nebo úplným zmizením;
 • přemísťování předmětů na dálku skrz stěny a skla bez rozbití a poškození;
 • objevení se vody neznámo odkud (přičemž někdy jsou místnosti, které nemají zdroj vody, zaplaveny až do úrovně oken);
 • objevení se vůní a libovolných předmětů (nejčastěji kamenů) v bytech;
 • samovolná deformace předmětů;
 • odpojení elektrické aparatury;
 • samovznícení tkanin a papíru (výlučně v přítomnosti lidí);
 • objevování se na zdech nápisů se strach nahánějícím obsahem (někdy je vidět, jak tužka vypisuje slova);
 • účinek neznámých sil na lidi – šimrání, údery, šťouchance, hlazení, rány proudem;
 • demonstrace holografických zobrazení, často se pohybujících a vydávajících zvuky, které pozoruje několik lidí a lze jimi volně procházet.
 • a další a další…

Je poltergeist pro zdraví člověka nebezpečný?

Rozbory ukazují, že všechny nebezpečné anomální jevy jsou pouhými hrozbami, poltergeist má člověka jen vylekat. (Předměty letící velkou rychlostí lidi nezasáhnou, nebo let prudce ukončí před člověkem a padají k zemi. Pokud se na člověku vznítí oděv, postižený neutrpí popáleniny, nejcennější předměty v bytě se nezničí). Avšak vzhledem k tomu, že se s člověkem děje cosi, co přesahuje rámec zdravého rozumu, osoby, které zažily poltergeist, jsou často ve stavu silného stresu.

Jedna z verzí vzniku tohoto jevu je mimozemská

– mimozemský intelekt testuje člověka svými metodami, využívá k přemísťování předmětů gluonové „nitě-spoje“ připojující se bezprostředné ke kvarkům (z drobných energetických částic zvaných kvarky se skládá vše, co nás obklopuje).

Druhá verze

je spojena se světem „jemných energií“ (ástrálem). Oba jevy se snaží vyvolat v člověku strach a podle hypotézy rižského psychofyziologa V. Palkova je strach, jako druh energie, nezbytný pro výživu a „životní činnost“ fenoménu.

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!