Líbání není běžným jevem

U 54 procent kultur bylo líbání považováno za nepohodlné, nevhodné, a dokonce i nechutné 

Tým specialistů v oboru kulturní antropologie a genderových studií na Kinsey institutu (1) na Universitě v Indianě (Bloomington) zjistil, že pouze 46 procent lidských kultur považuje polibky za normální způsob interakce mezi muži a ženami a jako součást romantických a sexuálních vztahů. Práce (2) je publikována v časopise American Anthropologist. (3)

Výzkumníci analyzovali databázi eHRAF World Cultures (Human Relations Area Files) (4) a Standard Cross Cultural Sample (5), které obsahují etnografické sbírky podrobných popisů různých aspektů kulturního a společenského života mnoha lidských společností. Provedli také šetření s 88 antropology a kulturními antropology – autorů základní referenční encyklopedie sexu a pohlaví Encyclopedia of Sex and Gender (2004). (6)

Tak byly shromážděny údaje o 168 kulturách (včetně současných industriálních kultur, i primitivních kmenů z Jižní Ameriky, Afriky a Oceánie) z celého světa, s výjimkou Sahary, Nové Guinei a některých kmenů v Amazonii (pro které se nenašly spolehlivé informace).

Analýza všech prokázala, že líbání bylo běžné jen u 77 kultur, zatímco u ostatních 91 to byl vzácný jev, nebo bylo odmítáno. Nejčastějším jevem bylo líbání mezi společnostmi Blízkého východu (100 procent), Asie (73 procent) a Evropy (70 procent), nejméně rozšířený je mezi kulturami Střední (0 procent) a Jižní Ameriky (19 procent).

Dříve se předpokládalo, že líbání je běžně se vyskytující lidská praktika, společná všem kulturám ve všech historických obdobích. Předpokládalo se, že byla zakořeněna v rituálech námluv a vzájemného krmení už od vyšších primátů. Jev, připomínající líbání, bylo zjištěno u šimpanzů bonobo. (7)

Nyní se ukazuje, že líbání má zřejmě jiné kořeny.

Odkazy

(1)  Kinsey Institute. Internet: http://www.kinseyinstitute.org/
(2)  Justin Garcia: Researchers find romantic kissing is not the norm in most cultures. Indiana University. Internet: http://news.indiana.edu/releases/iu/2015/08/romantic-kissing-research.shtml  
(3)   American Anthropologist.  Internet: http://www.aaanet.org/publications/ameranthro.cfm
(4)  Human Relations Area Files. Wikipedia. Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Relations_Area_Files 
(5)  Standard cross-cultural sample. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_cross-cultural_sample
(6)  Carol R. Ember – Melvin Ember: Encyclopedia of Sex and Gender: Men and Women in the World’s Cultures Topics and Cultures. ISBN-10: 030647770X. Internet: http://www.amazon.com/Encyclopedia-Sex-Gender-Cultures-Volumes/dp/030647770X
(7) Šiimpanz bonobo. Wikipedia. Internet:  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0impanz_bonobo

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!