Guru Jára zadržen

Duchovní „vůdce“ odsouzený v Česku se zdržoval na Filipínách

Jaroslav Dobeš (*1971), guru Anahdán, guru Jára, či Óm nadsamec poprvé vystoupil na veřejnosti v roli duchovního učitele v roce 1996. Na základě jeho působení při přednáškách a seminářích postupně vzniklo společenství sjednocené vztahem k němu jako k duchovnímu učiteli a následováním nauky i praxe, již doporučoval. (1)

Od roku 2010, kdy začal jeho aktivity vyšetřovat Úřad pro odhalování organizovaného zločinu a kdy se jeho pobyty v cizině začaly prodlužovat, to vypadalo, že se toto společenství pomalu rozpadá. Okolnosti jeho nedávného zadržení na Filipínách však ukazují, že toto zdání klame. Policii na Dobešovu stopu přivedli právě čeští žáci, kteří svého duchovního učitele stále navštěvují.(2)

Dobeš a příslušníci jeho společenství byli na veřejnosti nejviditelnější v letech 1996-2007, a to především díky časopisu Poetrie, distribuci knih a CD, internetovým prezentacím, programům v čajovnách nebo pořádáním esoterických festivalů či účastí na nich. Postupně začalo společenství zakládat také vlastní instituce – ateliéry (studio Dobara, Ateliér ženské duše, Ateliér D), duchovní školu Poetrie nebo centrum („klášter“) Kitak v Odrlicích u Olomouce. Působení společenství bylo v čase značně proměnlivé. Vznikalo mnoho nových projektů, ale mnohé také zanikaly. Snad nejviditelnější aktivitou se stala zmíněná esoterická škola Poetrie, která se snažila organizačně přiblížit běžné vysoké škole – měla své fakulty, zkoušky, indexy, závěrečné práce apod.

Nauka Dobešova společenství je součástí duchovního proudu, zvaného hnutí Nového věku (New Age). Stejně jako jiná společenství v širokém rámci tohoto hnutí v sobě spojovala prvky mnoha různých duchovních tradic: jógy, astrologie, feng šui, tantry i dalších. Patrná je také inspirace u Bhagvána Radžníše, zvaného Osho, a v holotropní terapii psychiatra a duchovního učitele českého původu Stanislava Grofa. Jednotícím prvkem je předpoklad existence duchovní energie a důraz na osobní energetickou a duchovní transformaci jednotlivce. Základem společenství však nebyla žádná specifická nauka, ale přímo osobnost Jaroslava Dobeše jako duchovního učitele. Sám sebe prezentoval jako zasvěceného učitele tantry (tajné a pokročilé indické nauky, v níž hraje určitou roli též transformace sexuální energie), zároveň pak jako mimořádně nadaného umělce – hlavně výtvarníka a fotografa. V nábožensky i umělecky tvořivém a konvencemi nezatíženém prostředí vznikly i originální Dobešovy duchovní postupy, např. technika astrofokus (zobrazení horoskopu pomocí koláže) a odháčkování.

Právě odháčkování je nejdiskutovanější Dobešovou praktikou. Vychází z předpokladu existence tzv. energetických háčků. Tato myšlenka byla pravděpodobně inspirována dílem Carlose Castanedy.(3) Jedna z Castanedových žaček, Taisha Abelarová, jejíž dílo je částečně přístupné i v češtině, píše: „Muži zanechávají uvnitř těla ženy zvláštní energetická vlákna. Jsou jako světélkující larvy, které se pohybují uvnitř dělohy a sají energii.“ (4) Tyto „larvy“ nebo „vlákna“ mají shromažďovat a krást z ženského těla energii ve prospěch muže po následujících sedm let. Jediným způsobem, jak se působení energetických vláken zbavit, je žít minimálně sedm let v celibátu. (5)

Dobeš patrně tuto koncepci Castanedy či Abelarové přejal a mírně upravil. V jeho podání háčky vznikají ženám při sexuálním styku a znamenají pro ně trvalé spojení s mužem. Zabraňují správnému toku energie v ženině těle a působí jí nejrůznější psychické i fyzické obtíže. Neveřejně, v úzkém kruhu svých žáků byl Dobeš prezentován jako jeden z mála tantrických mistrů, který je schopen působení těchto háčků eliminovat či úplně odstranit. K odstranění háčků mělo docházet při tantrickém obřadu, jehož součástí byl rituálně provedený sexuální styk. (6) Adeptky pro odháčkování se ke guru Járovi dostávaly prostřednictvím některé z lektorek. Byly silně motivovány jak poukazem na závažnost problémů způsobených háčky, tak poukazem na Dobešovy zcela jedinečné duchovní kvality. O technice odháčkování ovšem nevěděly nic.

Dobešovo společenství vytvářelo komunity, které společně obývaly byty apod. Podle výpovědí, které zazněly před zlínským soudem, se v těchto komunitách nezřídka vyskytovaly různé formy nátlaku, manipulace, selekce informací, zastrašování, psychického i fyzického týrání (nedostatek spánku, jídla, znemožňování kontaktu s okolím, vynucený sex apod.). Rovněž zde panovala přísná společenská hierarchie závislá především na blízkosti osobě duchovního učitele a systém plnění úkolů pro společenství. Tím byl také dán přístup k informacím o chodu společenství a Dobešově osobě. Na různých úrovních pokročilosti byly sdělovány různé informace a doplňovány podrobnosti. Stálým udržováním jisté hladiny záhadnosti byli členové společenství neustále motivováni k práci a náboru dalších členů a postupu v hierarchii.

Frekventantky školy Poetrie a dalších Dobešových kurzů byly vybírány a tříděny podle fyzického vzhledu na tzv. áčka, béčka a céčka. Do kategorie A měly spadat především mladé, štíhlé, modrooké blondýny. Do kategorie B mladé plnoštíhlé ženy a ženy s tmavýma očima a do kategorie C ženy starší a taktéž silnější. Tato selekce byla odůvodňována myšlenkou, že mladší a přitažlivější lidé mají jemnější duchovní energii a jsou vhodnější pro její kultivaci. Dobešovy kurzy a přednášky navštěvovali také muži. Výuka mužů a žen probíhala někdy odděleně a náplň kurzů se lišila.

Praxe odháčkování nakonec vynesla Jaroslavu Dobešovi a jeho blízké spolupracovnici Barboře Pláškové (*1974) obvinění ze sexuálního zneužívání studentek duchovní školy Poetrie. (7) Vzhledem k tomu, že se přibližně od roku 2004 Dobeš i Plášková často zdržují mimo území České republiky, byli v loňském roce souzeni a odsouzeni jako uprchlí. Jaroslav Dobeš byl za znásilnění osmi žen a pomluvu (8) odsouzen k deseti letům vězení, Barbara Plášková dostala o půl roku nižší trest. Rozsudek však zatím není plnomocný, protože se obhájci proti verdiktu zlínského soudu odvolali. Na Dobeše i Pláškovou byl vydán mezinárodní zatykač. Na jejich podporu se 17. listopadu 2014 konala před velvyslanectvím Spojených států v Praze pokojná demonstrace „Modlitby za svobodu víry v ČR a za svobodu pro Guru Járu“. (9)

Některé zdroje tvrdí, že navzdory zatykači se oba hledaní volně pohybovali především v oblasti jihovýchodní Asie. (10) Jak oznámila média, 18. května 2015 byli však Dobeš i Plášková zadrženi na filipínském ostrově Siargao. Na Filipínách, odkud pochází Dobešova manželka, se zdržovali dlouhodobě. V Dobešově zadržení zřejmě sehrálo roli i to, že má v Čechách stále okruh svých žáků, kteří s ním byli v kontaktu a na Filipínských ostrovech jej navštěvovali. Dobeš tam zakoupil pozemky a postavil několik domů, kde své žáky ubytovával a pořádal semináře. Je tedy zřejmé, že Jaroslav Dobeš v roli duchovního učitele pokračoval až donedávna. Internetové stránky Poetrie (11) i Dobešovy osobní stránky (12) jsou stále aktivní. Ačkoli některé informace jsou značně zastaralé (nabízejí kurzy s termínem v letech 2011 nebo 2012), inzerují program výstav Dobešových děl letošního roku i v České republice a nabízejí možnost se s guru Járou spojit, odebírat newsletter nebo si nechat vypracovat astrofokus. Z toho můžeme soudit, že guru Jára má i nyní v České republice stále okruh stoupenců. Jako kontaktní osoba je na webu Poetrie nejčastěji uváděna Ing. arch. Magda Holá. (13)

Shodou okolností jen jeden den od Dobešova zadržení zasedl olomoucký vrchní soud a – jak oznámila média (14) – v odvolacím procesu rozsudek zlínského soudu v plném rozsah zrušil. Případ Jaroslava Dobeš a Barbory Pláškové tak bud projednáván znovu.

Poznámky

(1)    O guru Járovi také Přichystal, Aleš: Duchovno dělá štěstí. Dingir 4 (4), 2001, s. 6-8.
(2)    Libiger, Milan: Guru Jára zval na Filipíny své věrné, policie ho tak mohla vystopovat. [online], iDnes 19. 5.2015, dostupné z URL: http://zlin.idnes.cz/za-jaroslavem-dobesem-letali-na-filipiny-jeho-stoupenci-p2c-/zlin-zpravy.aspx?c=A150519_2163362_zlin-zpravy_ras (download 22.5.2015).
(3)    O Carlosu Castanedovi: Kosticova, Zuzana: Muž, který toužil vzplanout. Dingir 17 (2), 2014, s. 60-63.
(4)    Abelarova, Taisha: Přechod čarodějů: zasvěcení ženy. Praha, Rybka Publishers, 1999, s. 65.
(5)    Tamtéž, s. 65-67.
(6)    Svědectví o praxi odháčkování např.: Tara, Tere: V čem je háček? Film dostupný z URL: https://wv youtube.com/watch?v=HSJi_Vxmt_U (download 22. 5.2015).
(7)    K tomuto tématu víz také Vojtíšek, Zdeněk: Charisma a zneužívání. Dingir 15 (3), 2012, s. 74-77.
(8)    V roce 2009 vyvěšoval letáky s informacemi o lékařce, bývalé příslušnici hnutí, v tom smyslu, že způsobila smrt pacienta.
(9)    Demonstraci svolal psycholog a terapeut Martin Krajča; rozhovor s ním (ovšem na jiné téma) přinesl Dingir 14 (3), 2011, str. 96-97.
(10)    Viz např. [raš, ill]: Filipínská policie zatkla „guru Járu“ odsouzeného za znásilňování žen [online], iDnes 19. 5. 2015, dostupné u URL: http://zlín.idnes.cz/filipinska-policie-zatkla-jaroslava-dobese-odsouzeneho-za-znasiInovani-studentek-gk6-/zlin-zpravy.aspx?c=A150518_09261 l_zlin-zpravy_ras (download 22. 5.2015).
(11)    Dostupné z URL: http://poetrie.cz (download 2′. 2015).
(12)    Dostupné z URL: http://www.jaroslavdobes, (download 22. 5. 2015).
(13)    Ing. arch. Magda Holá přednášela feng šui na Fak architektury VUT v Brně a provozovala osobní I zultační praxi ve stejném oboru.
(14)    [raš, mav]: Guru Jára zůstane zatím bez trestu, s verdikt s vězením zrušil. [online], iDnes, 26. 5. 2015, dostupné u URL: http://zlin.idnes.cz/guru-jara-soud-zrušil-rozsudek-skola-poetrie-fa6-/zlin-zpravy.aspx?c=A150526_121118_zlin-zpravy_klu (download 26. 5.2015).

Autoři:

  • Mgr. Jitka Schlichtsová (*1988) je doktorandkou na katedře religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
  • Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D„ („1963) je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a šéfredaktorem časopisu Dingir.

Z časopisu DINGIR c. 2/2015, s. 43-44. Internet: http://www.dingir.cz/

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!