Soubor DVD „5. dimenze“

V obchodech se objevil výprodej již staršího souboru 5 DVD „Pátá dimenze“. Kdo by čekal – po shlédnutí názvů – laciné, povrchní a bulvární plky, mýlil by se.Ve filmech vystupují skuteční odborníci a témata jsou probírána kriticky a ze všech stran.

Vymítání ďábla

V tomto díle je detailně a se vší vážností rozebrán případ Annelise Michel. Uvidíte její rodiče, kněze a exorcisty, ale hlavně si vyslechnete názory vědců, lékařů a právníků. (1)

Duchové

Film se věnuje hlavně Anglii, zemi, která je pověstná svými strašidly. Jsou zde stovky evidovaných míst, kde straší.
Jsou zmíněna některá zajímavá místa, která lze dohledat na internetu a dozvědět se o nich více.

Díl se věnuje také možným vysvětlením těchto úkazů. Vystupuje zde i vědec Vic Tandy, profesor na univerzitě v Coventry. (2) Při práci v laboratoři sám viděl podivnou mlhavou postavu. Jako vědec začal jev zkoumat a zjistil, že příčina byla ve větráku, který produkoval infrazvuk. Ten působil jak na oční bulvu, tak i na mozek člověka. (3)

Richard Weisman, psycholog na univerzitě Hanford, zorganizoval zajímavý experiment. V počítačové hře ve 3D bylo vytvořeno strašidelné podzemí a lidé při shlédnutí měli stejné děsivé stavy, jako by byli přímo v tomto sklepení. Experiment tak prokázal, že tyto jevy lze navodit uměle v naší psychice, ve které hraje nemalou přidanou úlohu fantazie. (4)

Dokumentární film se zabývá i výzkumem případu poltergeist v londýnském Enfieldu v roce 1977, který prováděl Maurice Grosse. (5)

Zatímco podle článku na Wikipedii (6) veškeré jevy prováděla záměrně jedna z dcer majitelky bytu, podle tohoto filmu se ne všechny jevy daly vysvětlit tak snadno. (např. ze stropu padala voda, ačkoli tam nebyly žádné trubky ani protékající střecha…)

V paláci Hampton Court v Londýně má řada lidí negativní pocity. Nepřekvapí, že má bohatou historii plnou násilí. Také zde probíhal výzkum, pátrající po příčinách těchto problémů. (7)

Hostinec Ram Inn patří k mnoha anglickým hotelům, známým svými záhadnými jevy. (8)

Dokument se věnuje i jednomu z nejznámějších případů poltergeistu v německém Rosenheimu v roce 1966, který byl pečlivě vyšetřován. (9) (10) Ve filmu uvidíme i ženu, která byla středobodem případu – tehdy 17 letá stážistka v advokátní kanceláři.

Film se nevyhýbá ani kritickým pohledům na případ obličejů ve španělském Bélmez. Ve filmu uvidíme majitelku domu, kde se na kuchyňské podlaze objevovaly kresby obličejů. Ačkoli tvrdí, že neví, kdo vše dělal, případ byl dávno odhalen jako podvod. (11) (12)

Vědecký dozor tohoto filmu měl Dr. Walter von Lucadou. (13)

Telepatie

V tomto díle jsou vzpomenuty mezi množstvím provedených experimentů ty mediálně nejznámější.

V roce  1971 astronom Edgar Mitchell (14), jako člen posádky Apollo 14, měl sebou  Zenerovy karty a přenášel je telepaticky na Zemi. Není však uvedeno, kdo byl příjemce. Výsledky přenosu zpracovával J. B. Rhine (15)

Ve filmu je také vzpomenuta americká tajná jednotka ve Fort Meade a její úkoly, známé z knihy a filmu „Muži co zírají na kozy“ (16)

Je zde vzpomenuta operace Stargate z roku 1991, která zahrnovala špionáž pomocí jasnovidnosti a telepatie, předpovídání nepřátelských útoků. Ředitelem projektu byl Dave Grave.
Ve filmu se seznámíme např. s  Jamesem Spotiswoodem, který působil ve vládní laboratoři  v San Francisku, majorem Ed Damesem, který jako jasnovidný agent lokalizoval Saddáma Husajna.
Veterán z Vietnamu, poručík Joseph McMoneagle (17) vypráví, jak ve válce získal šestý smysl, intuici, která jemu i jiným zachránila život.

Výzkumem telepatie pro CIA se v 70. letech 20. století zabýval fyzik ze Stanford university Harold E. Puthoff. (18)

Probírá se zde i jeden z případů vojenské špionáže proti SSSR. V Severodvinsku, uzavřeném městě, plném vojenského průmyslu, se vyráběla nová ponorka Tajfun. Jasnovidci tvrdili, že v zakrytých docích vidí obrovskou loď, v podstatě dvě ponorky vedle sebe. Ačkoli technici nevěřili v takovou konstrukci, po vyplutí ponorky se ukázalo, že skutečně jde o propojené dvě ponorky v jednu.

Dokument se dotýká i obdobných výzkumů v SSSR –  zjištění mentálních vazeb u zvířat mezi rodiči a mláďaty.

V dokumentu se řeší také známý případ únosu amerického generála ve Veroně roku 1983, do jehož pátrání byli zapojeni jasnovidci. Hledání však bylo neúspěšné. (19)

Jessica Utts při zhodnocení výzkumů konstatuje, že fenomén telepatie existuje, ale nedá se seriózně zkoumat, protože experimenty se nedají zopakovat. (20) (21)

Mysl ovládající hmotu

Tato část se věnuje problémům psychokineze.

Uvádí se zde výchylky v generátorech náhodných čísel v dobách významných světových událostí (11.9.2001, bombardování Jugoslávie…)

Divák se může seznámit se jmény jako Stephen E. Braude (22) (23) (24), Ninel Kulaginová (25), Robert G. Jahn (26),  Ted Serios (27) (28), Uri Geller (29), aj.

Zcela vážně se také zkoumala možnost ovlivnění el. přístrojů v letadlech firmy Boeing. (30)

Blízkost smrti

Výzkumem zážitků při klinické smrti (31) se věnují psychologové, neurologové a biologové (32) (33) (34) (35) (36) (37). Ve filmu jsou uvedeny některé zajímavé případy, názory vědců i těch, kteří tento jev prožili.  (38) (39)

Seriál je dobrý jako inspirace k dalšímu výzkumu.

Odkazy

(1) Exorcismus ubohé Anneliese. Cesty psychotroniky, 27. 1. 2016. Internet: http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/2016/01/01/exorcismus-ubohe-anneliese/
(2) Vik Tandi. Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Vic_Tandy
(3) The Ghost in the Machine. Journal of the Society for Psychical Research, Vol.62, No 851 April 1998. Internet: http://www.richardwiseman.com/resources/ghost-in-machine.pdf
(4) Paranormality. Richard Wisemann.  Internet Archive: https://web.archive.org/web/20170719024825/https://richardwiseman.wordpress.com/books/paranormality-why-we-see-what-isnt-there/
(5) Maurice Grosse. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Grosse
(6) Enfield Poltergeist. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Enfield_Poltergeist
(7) Worsley, L.: Eek! There are ghosts in my royal palace: After this eerie photo of Hampton Court’s Grey Lady, the building’s curator says it’s jam-packed with spooks. Daily Mail, 7.3.2015. Internet:   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2983597/Eek-ghosts-royal-palace-eerie-photo-Hampton-Court-s-Grey-Lady-building-s-curator-says-s-jam-packed-spooks.html
(8) The Ancient Ram Inn, Wotton-under-Edge, Gloucestershire. Haunted Rooms & McMedia Group Ltd. Internet:  http://www.hauntedrooms.co.uk/product/the-ancient-ram-inn-wotton-under-edge-gloucestershire
(9) Creepy Risto: Spuk in Rosenheim. YouTube.3.1.2008. Internet: https://www.youtube.com/watch?v=xTtjN6E2BtA
(10) Rosenheim Poltergeist. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Rosenheim_Poltergeist
(11) –r-: Obličeje v Bélméz. Cesty psychotroniky, 21. 12. 2014. Internet: http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/2014/11/18/obliceje-v-belmez-1/
(12) Belmez, Faces. Wikipedia, Internet:   https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lmez_Faces
(13) Walter von Lucadou. Wikipedia, Internet:   https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_von_Lucadou
(14) Edgar Mitchell. Wikipedia, Internet:   https://cs.wikipedia.org/wiki/Edgar_Mitchell
(15) Joseph Banks Rhine. Wikipedia, Internet:   https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Banks_Rhine
(16) Muži, co zírají na kozy. Online: http://www.csfd.cz/film/248830-muzi-co-ziraji-na-kozy/prehled/
(17) Joseph McMoneagle. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_McMoneagle
(18) Harold E. Puthoff. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff
(19) James L. Dozier. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/James_L._Dozier
(20) Jessica Utts. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Utts
(21) Jessica Utts. University of California, Irvine. Internet: http://www.ics.uci.edu/~jutts/
(22) Stephan E. Braude. Wikipedia, Internet:   https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_E._Braude 
(23) Stephen Braude, Ph.D.. University of Maryland. Internet: http://userpages.umbc.edu/~braude/
(24) Who is Stephen Braude? Parapsychological Association. Internet:  http://archived.parapsych.org/members/s_e_braude.html
(25) Kdo byla Ninel Kulagina. Cesty psychotroniky, 22.9.2014. Internet: http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/2014/09/22/kdo-byla-ninel-kulagina/ 
(26) Robert G. Jahn. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Jahn
(27) Ted Serios. http://chronicle.com/article/Ted-SeriosPsychic/126388/
(28) Ted Serios. Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Serios
(29) Uri Geller. Wikipedia, Internet:   https://en.wikipedia.org/wiki/Uri_Geller
(30) Helmuth Smidt. Wikipedia, internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt_(parapsychologist)

(31)  Near-death experience. Wikipedia, Internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience
(32) Psycholog  Professor Christopher French, http://www.gold.ac.uk/psychology/staff/french/
(33) Psycholog Susan Blackmore. Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Blackmore
(34) Karl Jansen, http://www.near-death.com/science/hallucinations/karl-jansen-ketamine-and-ndes.html
(35) Phillip Allen Sharp, nositel Nobelovy ceny. Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Allen_Sharp
(36) neurolog Thomas Lempert, http://www.akdae.de/Kommission/Organisation/Mitglieder/OM/Lempert.html
(37) Pim van Lommel (kardiolog, Nizozemí), https://en.wikipedia.org/wiki/Pim_van_Lommel,  http://www.pimvanlommel.nl/?home_eng
(38) Existuje posmrtný život? Cesty psychotroniky, 19. 10. 2014. Internet: http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/2014/10/10/existuje-posmrtny-zivot/
(39) Hrnčířová, V.: Fenomén „světla na konci tunelu“: Bůh, nebo oxid uhličitý? 100+1ZZ, 10.9.2013. Internet: http://www.stoplusjednicka.cz/fenomen-svetla-na-konci-tunelu-buh-nebo-oxid-uhlicity

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 781

error: Kopírování zakázáno!