Počátky elektromagnetické éry podvodů v medicíně

Mohlo by se zdát, že dnešní elektronika pronikla do léčitelství s plnou silou až nyní. Různé přístrojky, diagnostikující a dokonce i léčící, jsou dnes ve výbavě kdejakého šarlatána. A přesto mají tyto přístroje dlouhou tradici.

Už v 60. létech 20. století americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) (1), čelil vlně skandálů, které propukly v USA s rozličnými přístroji na léčení nemocných, na diagnostiku chorob apod.

Úřad FDA, který sledoval rozšiřování a používání podvodných léčivých přístrojů, vydal zprávu, podle níž zakročil ve více než 1200 případech šarlatánského klamání důvěřivých pacientů pomocí této techniky. Jen v roce 1967 zakázal 67 takových přístrojů a v 15 případech podal na jejich výrobce či použivatele trestní oznámení. Cena za léčbu těmito podvodnými přístroji se pohybovala u lékařů nebo jen léčitelů od 5 do 100 dolarů. Byly ovšem známy případy, kdy lékař požadoval za léčení tímto přístrojem i 10 000 dolarů.

Připomeňme jeden takový podvod podrobněji.

Králem a zároveň praotcem těchto šarlatánských všeléčivých přístrojů byl jistý dr. Albert Abrams (1863 – 1924) (2).

Tento „vědec“, sám o sobě začal rozšiřovat fámu, že je otcem moderních léčebných přístrojů. V roce 1922 přišel dokonce se svou vlastní teorií vzniku chorob a snad i života. Ve svém pojednání hlásal, že ne buňky, ale elektrony jsou skutečnou základnou života, a že každá nemoc je vlastně jakousi disharmonií elektrických kmitů. Na základě toho pak tvrdil, že nemocné části těla vydávají určité rádiové vibrace s charakteristickou frekvencí. Toto „zjištění“ přivedlo dr. Abramse na myšlenku, vytvořit jednak zvláštní diagnostický přistroj a zároveň i léčebný přístroj, který nazval oscilloclast. Pomocí těchto dvou přístrojů prý lze vyléčit každou chorobu, neboť se při léčbě neutralizuje záření škodlivých elektrických kmitů.

Oscilloclast měl detekovat onemocnění podle vibrace ve vzorku krve. Léčba pak sestávala z posílání dobré energie do nemocné oblasti působením proti špatné energii, a nazývala se „Elektronics“ nebo „Radio Therapy“ a celý systém ERA (Electronic Reakce Abrams).

Bylo to geniálně prosté, jako dělané pro prosťáčky. Abrams pustil tuto svou teorii na veřejnost. A spolu s ní hned několik stovek přístrojů. V převážné většině nalezl své zákazníky pouze mezi mastičkáři a léčiteli, zatímco skuteční lékaři měli pro jeho zázračné přístroje jen shovívavý úsměv. Nicméně tady i tam se přece jen objevili graduovaní pánové, kteří sice nevěřili léčebným účinkům přístrojů, ale zato vycítili vhodnou příležitost, jak za pomoci těchto pomůcek dosáhnout zvýšení svých honorářů za léčbu důvěřivých pacientů. A tak se móda zázračných všeléčivých přístrojů začala zvolna rozmáhat. Ti, co měli alespoň kousek svědomí, ji začali používat především u neurotických pacientů, méně u jinak nemocných. Své v tomto směru sehrála i konkurence, která někdy donutila k zakoupení oscilloclastu i ty, kteří se nad ní kdysi shovívavě usmívali.

FDA od samého počátku věděla, že jde o podvod, avšak byla v zápase proti tomuto šarlatánství bezmocná.

Nepomohlo dokonce ani odhalení jednoho z použivatelů oscilloclastu, jemuž byla pracovníkem FDA předložena krev kohouta a vepře k diagnostice. Pan léčitel ji diagnostikoval pomocí přístroje a „zjistil“, že jde o krev člověka s rakovinou a tuberkulózou. Teprve, když Svaz amerických lékařů společně s časopisem Scientific American zahájil obrovskou protikampaň proti Abramsovým přístrojům, odhalil na konkrétních případech podvody nejen mastičkářů, ale i lékařů, začali konečně důvěřivci poněkud váhat. A tak byli opravdoví lékaři, kteří přístroje vlastnili, nuceni přestat s jejich používáním. To už bylo ovšem v čase, kdy se tohoto šarlatánství chopili po Abramsovi i jiní a začali dokonce bez jakékoliv teorie používat rozličných všeléčebných přístrojů.

FDA měla plné ruce práce, aby dokázala, že ona kovová skříňka, v níž různě blikají červené a modré žárovčičky, není vlastně nic jiného, než pouze skříňka a žárovky. Šarlatánství to však nepoškodilo.

Není třeba kroutit hlavami nad důvěřivci minulého století. Pohleďme na naši žhavou současnost.

Všeléčivé a všediagnostikující přístroje jsou trvalou výbavou šarlatánů. Změnily sice vzhled a propojily se s počítači, na jejich podstatě se však nic nezměnilo.

Zázračné skříňky v podstatě pracují jen s prostým měřením elektrického odporu, i když jejich zastánci a provozovatelé (často ve stejné osobě) tvrdí, že obsahují nějaký paranormální prvek, který je jejich nedílnou součástí, nebo produkují dosud vědě neznámé záření.

Jako jediný důkaz jejich činnosti používají množství spokojených zákazníků.  Je třeba připomenout, že mrtví zákazníci osvědčení neposkytují…

Šarlatáni vydělali skříňkami Abramse a jeho následovníků impozantní bohatství.

Tzv. léčitelé stále používají elektronické krabičky nějakého druhu, ať už na člověka, zvířata, rostliny nebo i půdu, nebo na cokoliv, co snese vaše fantazie. Tvrdí, že ví, které vibrace či frekvence jsou dobré a které jsou špatné, a ví, jak rozpoznat tyto energie. Mohou tedy s jejich pomocí diagnostikovat i léčit cokoli a kdekoli, a protože se vše děje na nefyzické úrovni, mají pouze pozitivní vliv, neboť nemohou poškodit žádnou živou tkáň nebo produkovat nějaké nepřirozené vedlejší účinky. Působí tak na celého člověka komplexně, harmonicky na všechny orgány, atd., atd.

K tomu přidejte povídačky o převratných teoriích, objevech, které zlá věda potlačuje a sliby, že za tučný peníz vyřeší všechny zákazníkovy problémy.

Pokud vám tyto bláboly něco připomínají, není to podobnost čistě náhodná. Patří do výbavy šarlatánů po celém světě, a jak jsme ukázali v článku, už dost dlouho.  Ti své klienty zbaví právě jen těch peněz, problémů nikoli.

Odkazy

(1)    FDA. Internet: http://www.fda.gov/https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_kontrolu_potravin_a_l%C3%A9%C4%8Div
(2)    Albert Abrams. Radionics. Electroherbalism. Internet: http://skepdic.com/radionics.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Abrams, http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/OtherBioelectronics/AlbertAbrams.htm

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 447

error: Kopírování zakázáno!