Krotitelé duchů po česku

Již nějaký čas v ČR působí skupiny, které si vzaly za inspiraci filmové Krotitele duchů.

Zakladatel této skupiny, Jaroslav Drábek, (známý jako Čáryfuk), jinak jeho web je také příznačně nazvaný (1), a pojmenoval ji EPVR 777 (European Paranormal Real Voices 777 – Evropský paranormální výzkum hlasů 777). (2)

V časopise Záhady života č. 11/2013 (4) si můžeme přečíst, jak takové „krocení duchů“ vypadá.

Skupina si pronajala ke „krocení“ hospodu v Újezdě u Přimdy, známé prý přemírou paranormálních aktivit.

Jedno z místních zjevení se svědkovi dokonce představilo jako pan Honsar a ejhle – kdysi zde žil … pan Honsar!

Také v kotelně lidé prý pociťovali něčí přítomnost, a tedy zřejmě šlo o jakéhosi kotelníka. Další návštěvníci hospody zde však viděli i přízrak koně, ale jeho jméno se už zjistit nepodařilo…

Ihned po příjezdu do hospody se objevilo další zjevení v chodbě, jakýsi mladý chlapec! Místní členka EPRV777 po nacítění atmosféry zjistila, že ono zjevení chlapce mělo původ v tragické události, kdy se přesně takový chlapec v 50. letech zde oběsil. A světe div se – místní kronika právě o takovém oběšení píše!

Co si mohou „krotitelé“ víc přát? Místo tedy bylo vybráno více než dobře.

Ke krocení duchů byli pozváni i další čtenáři časopisu ZŽ. Majitel nebyl prý příliš nadšen, ale i jemu se „záhrobní svět“ ozval ihned v přítomnosti „krotitelů duchů“ – pohnula se sama klika a dveře se otevřely. Vysvětlení pohybu této „parakliky“ normálními pochody chybí.

Poté byly do hospody instalovány kamery s nočním viděním.

Vlastní vyšetřování mělo začít samozřejmě až po setmění, jak jinak. Každého návštěvníka zpracovávali postupně dva zkušení členové skupiny. Ta je vybavená „ghostmetrem“, přístrojem umožňujícím komunikaci s duchy a „trifieldem“, jehož úloha a podstata zůstává utajená. Jakmile však tyto přístroje zaznamenají změny elektromagnetického pole, může začít komunikace s „duchy“. To se dělo za dohledu „krotitelů“, neboť se návštěvníkům dělalo z takového kontaktu špatně. Jak by ne, když pár duchů zpovídalo několik „krotitelů“ stále dokola. To naštve i živé, natož duchy. Zvlášť duch kotelníka udělal v kotelně dusnou atmosféru. Asi vypouštěl duchy i za života …

Další zjevení vystrašilo jednu ženu i na záchodě. Jedna přizvaná čtenářka získala další informace o dětech, které zde zemřely bolestivou smrtí, prý z pochodu smrti na konci 2. světové války. Všichni jí hned dodávali energii, ale to nepomohlo. Nedaleko nich se rozhoupalo houpací křeslo… Možná, že tím chtěl některý duch upozornit na to, že děti se v pochodech smrti zrovna nevyskytovaly…

Záhadných projevů duchů bylo tedy za víkend více než dost.

Komunikace se zemřelými malými dětmi probíhala za kontroly termokamerou. Ta náhle ukázala teplotu „krotitelky“ dokonce 40 stupňů C! Dušičky jí prostě odebíraly energii a tak jí bylo nutné ihned doplnit a komunikaci ukončit.

Nakonec byly všechny dušičky odvedeny ke Světlu, neboť nečekaly desítky a desítky let na nikoho jiného, než na tyto „krotitele duchů“, aby jim pomohli.

Kdo by nevěřil ve schopnosti českých „krotitelů“, jistě ho přesvědčí toto video (5). Všimněte si úleku „krotitele“ po záhadném otevření almary, která zřejmě plnila úlohu jakési Pandořiny skříňky, z níž se vzápětí vyrojily desítky duchovních entit v podobě světlých kuliček! Námitky diskutujících, že by mohlo jít o prach, byly „krotiteli“ smeteny s důrazným upozorněním, aby lidé zapojili hlavně své duchovní a pozorovací schopnosti! Na logické a rozumové schopnosti zjevně zapomněli.

Nezbývá než smeknout všechny paraklobouky nad uměním a dovednostmi této paraskupiny, kterým skáčou zjevení přímo do náruče – jako na zavolanou…

Tak vypadá krocení duchů po česku…

Odkazy

(1)    Já prorok. Internet: http://www.japrorok.cz/
(2)    EPVR 777. Internet: http://eprv777.cz/
(3)    Vyšetřování ve strašidelné hospodě. Záhady života č. 11/2013
(4)    Drábek, J.: Dům duchů. Autentické případy. Případ č.49.31052013 vyšetřování skupiny EPRV777. Internet: http://www.youtube.com/watch?v=xcwc9X-Hxu8

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 449

error: Kopírování zakázáno!