Mobily prodlužují životy?

Mobilní telefony prodlužují život potkanů, pokud jsou vystaveni jejich záření po dobu devíti hodin denně. Ukazují to předběžné výsledky studie, zveřejněné na webu bioRXIv. (1) 

Ze závěrů práce, z oddělení Národního toxikologického programu zdravotnictví a sociálních služeb USA, vyplývá ještě další možný výklad – tedy že mobily způsobují rakovinu, což bylo především uvedeno palcovými titulky v médiích, jako je New York Times, La Vanguardia a od nich se zprávy rozletěly do celého světa. Tyto alarmující zprávy upozadily všechno ostatní.

 

Obr.1 Krysa Sprague-Dawley kmen. Foto: Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Autoři výzkumu, financovaného 25 miliony dolarů americkou vládou, vystavili vlnám z mobilu 2000 krys, a to po dobu dvou let, devět hodin denně.

U 2 – 3% samců potkanů se vyvinuly maligní gliomy – mozkový nádor a u 5 – 7% potkanů, kteří byli vystaveni vyšší úrovní záření, utrpěli schwannom v srdci, tedy typ nádoru, který má vliv na nervy. Jak je možné, že se u skupiny samic, vystavených záření, patologické změny ve zvýšené míře neprojevily, na to autoři nemají vysvětlení.

Co média přehlédla, byla skutečnost, že pokusná zvířata byla z kmene Sprague-Dawley, což znamená, že tento kmen má průměrnou pravděpodobnost 1 až 2% k rozvoji některého z těchto dvou typů rakoviny. Některé studie dokonce uvádějí, že toto procento je v kontrolní skupině více než 6%.  Podezřelé, že?

Kromě toho, potkani vystavení záření mobilů, žili déle než kontrolní skupina. Což je další rarita a další slabina této studie. „To je potenciálně velký problém, protože rakoviny, které byly nalezeny v exponovaných krysách, mají tendenci se vyvíjet až v pozdější fázi života potkanů. Proto, pokud by kontrolní krysy žily jen o trochu déle, možná, že by se u nich vyvinul určitý druh rakoviny. A tedy by vztah (krysy vystavení vlnám) s rakovinou u samců potkanů nebyl statisticky významný,“ říká Beth Mole. (2)

„Nemohu přijmout závěry autorů,“ říká Michael S. Lauer, zástupce ředitele výzkumu na National Institutes of Health (NIH), „při výskytu těchto slabin.“ (3)

Že studie není dostatečně konzistentní a že několik shod by mohlo způsobit falešný poplach, je přesvědčen Christopher Schmid, biostatistik a zakladatel Centra pro medicínu na Brownově univerzitě. (4)

Takže stále neexistuje žádný důkaz, že vlny mobilních telefonů způsobují nějaké druhy rakoviny u potkanů. Ani v případě, že krysy žijí déle, a pokud jsou vystaveni tomuto záření. A o lidech vůbec nemluvě.

Byly provedeny již tisíce studií, a žádná dosud neprokázala, že by telefonní vlny vyvolávaly nějaké onemocnění. To je vědecký konsenzus, založený nikoli na subjektivních dohadech, ale na nahromaděných teoretických a experimentálních důkazech. Mějme to vždy na paměti. Mohou existovat vědecké studie a „vědecké studie“, a při jejich interpretaci vznikají závažné chyby. A chybně pochopené studie mohou vést k absurdním závěrům.

Odkazy 

(1) Michael Wyde a kol.: Report of Partial findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposure). BIORXIV. Internet: http://biorxiv.org/content/early/2016/05/26/055699 

(2) Beth Mole: Study that found cell phones cause cancer in rats is riddled with red flags. 31.5.2016. Internet: http://arstechnica.com/science/2016/05/study-that-found-cell-phones-cause-cancer-in-rats-is-riddled-with-red-flags/  

(3) Michael S. Lauer. Internet:  https://www.nhlbi.nih.gov/news/spokespeople/lauer-michael  

(4) Schmidt, Ch. Internet: http://www.stat.brown.edu/FacultyDisplay.aspx?id=1342627311  

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 454

error: Kopírování zakázáno!