Případ biotaxe (12)

Slovenský „magnetický rekordman“ Karol Ostertag se stal známým díky tomu, že předváděl udržení i velmi těžkých předmětů na hrudi (až 200 kg). Jeho impozantní výkony u některých lidí budí dojem, že nemůžou být způsobené přilnavostí kůže. 

Jak uvádí fyzik doc. Vladimír Lysenko z Ostravské univerzity, po zkoumání „magnetického muže“ – Romana Valíčka: „Držení objektu právě nastává, když jsou v rovnováze síla tečná se silou třecí. Úhel náklonu lze zjistit měřením, taktéž přídržnou plochu, a když správně určíme součinitel smykového tření, můžeme stanovit hmotnost drženého tělesa. Za těchto podmínek může p. Valíček udržet objekt o hmotnosti 148 kg.“

Samozřejmě, mimořádně přilnavá kůže, zaklonění, a co největší plocha v kontaktu s kůží znamená, že toto číslo může být i vyšší.

Jak je vidět na této fotografii, druhý a třetí bod byly splněny. A když podle fotografií na Ostertagovi držely i plasty, můžeme si být jistí i mimořádnou přilnavostí pokožky.

Pan Ostertag dokázal impozantní kousky, ale nemáme žádné důkazy, že by dokázal cokoliv nad rámec přírodních zákonů. Tvrdit něco podobného by znamenalo dopouštět se logické chyby argumentu z neznalosti – to, co si neumím vysvětlit, musí byť nadpřirozené.

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 469

error: Kopírování zakázáno!