Kdo je Sergej Lazarev

 Sergej N. Lazarev (1952) je znám českým čtenářům jako autor několika knih, zejména „Diagnostika karmy“

Podle vlastního vyjádření se v letech 1980-1981 začal zabývat bioenergoinformatikou. Ale až od roku 1993 začal pořádat na toto téma řadu seminářů, prezentací a přednášek v Moskvě, Petrohradě a dalších ruských městech, a později také v zahraničí (na Ukrajině, v Německu, Izraeli, aj.)

V roce 1997 promoval na Ruské státní pedagogické univerzitě ve specializaci „technologie a podnikání“.

Současně prodělal v letech 1996-1997 11-ti měsíční kurs na Petrohradské Státní universitě „praktický psycholog“.

Od počátku 90. let začal vydávat své knihy, zejména „Diagnostika karmy“ a 6 knih v edici „Člověk budoucnosti,“ které byly přeloženy do němčiny a češtiny. Současně prodává nahrávané přednášky a semináře.

Lazarevova činnost se často stává předmětem kritiky.

Ruská asociace center pro studium náboženství a sekt (RATSIRS) označila hnutí, vytvoření kolem Lazarevovy knihy „Diagnostika karmy“, mezi nejnebezpečnější totalitní sektu.

V ročence „Nové ruské náboženské destruktivní, okultní a novopohanské organizace“ (třetí vydání, revidované a doplněné, „Palomnik“, Moskva, 2002) je Lazarev zařazen do skupiny „destruktivních náboženských organizací a náboženských skupin třídy ekologie ducha, okultismus a okultní léčení“ k podskupině „pseudomedicínské skupiny a okultní léčitelé“ a podskupiny „Okultní centra“ (v „Asociaci aplikované parapsychologie“). 

Činnost Lazareva byla označena zástupci vědy i církví jako pseudovědecká, nemorální a škodlivá.

Proč?

Lazarev vyvinul celou řadu pseudovědeckých teorií o „bioenergii“, kde bizarně sloučil všechno možné s bajkami o torzních polích s parapsychologií, astrologií a s prvky různých náboženských kultů.

Lazarev se snaží vysledovat příčiny lidských problémů v konfliktech mezi lidským světem a mentálním a tělesném zdraví člověka.

S.N. Lazarev říká, že díky Boží lásce dokáže vyléčit všechny nemoci, včetně AIDS a rakoviny. Autor tvrdí, že si sám vyléčil melanom. 

Díky autorově metodě, vyvinuté ze schopnosti „vidět pole struktur“ (tj. aury) je prý Lazarev schopen vyčíst 97-98% problémů z informačně-energetických vrstev podvědomí.

Lazarev používá pojmy z indické filozofie a náboženství („karma“) a z křesťanské dogmatiky („bůh – je láska“).

Lazarev z toho vyvozuje, že všechny lidské nemoci a neštěstí vznikají v důsledku negativní karmy, která je „hluboce zakořeněnou povahou člověka,“ ale „boží láska“ přináší to pozitivní do lidského života.

Lazarev tedy prozíravě zahrál na strunu oblíbené víry v karmu a reinkarnaci, velmi rozšířené v postmoderním světě a mezi příznivci hnutí New Age. To však skloubil s křesťanskou lidovou vírou a psychotronikou v jednu eklektickou směsici.

Pár ukázek z (1)

  • „Zamlklý nebo spontánní potrat poukazují na malou životaschopnost dítěte. Jeho vnitřní agrese je vysoká a závislost na některých momentech – ohromná. Zpravidla za to může matka. Její zločiny vůči lásce, nenávist, touha nežít, agrese vůči mužům, urážky, se přeměňují v dítěti v program sebezničení. (…)
  • Záchvat mrtvice – to je žárlivost. (…)
  • Mateřské mléko připoutává ke vztahům, touhám, životu. Jestliže matka a dítě žárlí, pak mléko rychle mizí. (…)
  • Pokud je porod bolestivý, „nesmíme ji (bolest) odstraňovat s pomocí anestesie nebo nějakými úskoky, ale musíme postavit lásku k Bohu nad život a touhy. (…)
  • Cukrovka, schizofrenie, rakovina mají v základu stejné příčiny – koncentraci na přáních. (…) 
  • Cukrovku je možné překonat. Obzvláště, pokud jsou Vám známy mé poslední výzkumy, vyložené na videokazetách za poslední dva roky.“

Jak je zřejmé, výsledkem jsou velmi bizarní závěry, samozřejmě nijak nedokazatelné a mnohdy vyloženě lživé a fantasmagorické.

Odkazy

(1) Sergej N. Lazarev odpovídá na otázky. Ezopress.sk. 5.10.2013. Internet: http://www.ezopress.sk/2013/10/sergej-n-lazarev-odpovida-na-otazky/  

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 470

error: Kopírování zakázáno!