Kdo se přiživuje na jméně Vangy?

Kdo byla Vanga?  Byla pravda, že viděla do lidí jako rentgen? Nebo znala, jaká bude budoucnost lidstva a Země? Ten problém vzrušuje mnohé badatele i obyčejné lidi. 

Vyřešit tuto otázku se vydala redaktorka Komsomolské Pravdy Světlana Kuzina. Setkala se s dvaceti příbuznými a přáteli Vangy, kteří ji znali po celý její život. Ti jí objasnili mnohé mýty, které se o ní šířily a stále šíří.

Jak to bylo s proroctvím Vangy?

Je třeba říct pravdu o proroctvích, týkající se lidstva Země. Takové Vanga nikdy nevyslovila! Různí pisálkové, kteří ji samozřejmě nepřišli nikdy ani na dohled, jí připisují různá proroctví, ale ona se neměla a dnes se ani nemůže nijak bránit. Jak by třeba negramotná babička mohla dělat předpovědi, které se jí připisují a různě publikují, třeba až do roku 3797, kde by přišla k výrazům, jako: „objevení nového zdroje energie“, „změna oběžné dráhy Země“, přeměna lidí v kyborgy“, „kolonizace Marsu“?

Příbuzní a přátelé Vangy, kteří jí znali celý život, shodně potvrzují – proroctví, týkající se globálních problémů a celého lidstva, Vanga NIKDY nevyslovovala! To, o čem hovořila, to byly osudy konkrétního člověka, lidí, kteří k ní došli a jeho blízkých, jejich bolesti, nemoci a neštěstí.

Příbuzná Vangy, Krasimira Stojanová, detailně proanalyzovala většinu knih o své tetě.

  • „Slova Vangy a její proroctví, jsou tak překroucená, že v těchto knihách se čtenářům představuje obraz věštkyně, která je absolutně odtržená od skutečného světa,“ říká rozčileně. „V těchto knihách je množství nesmyslů. Tetě se připisují ideje a učení, převzaté z tibetských, teosofických a dalších nauk a teorií, které pravoslavná křesťanka Vanga neznala a ani nemohla znát. Připsali jí autorství různých receptů, známých z lidové medicíny, a ještě mnohé výmysly. A proroctví, které jsou jí připisovány, nemají žádný zadokumentovaný podklad.“

Jaká proroctví se jí připisují?

Začátek druhé světové války – události v ČSSR v roce 1968 a příjezd sovětských vojsk – vítězství Indíry Gandhiové ve volbách v roce 1969 – perestrojka v SSSR …

Nic takového Vanga nepředpověděla. Také známé „proroctví“ z roku 2000, že „Kursk bude pod vodou“ – a následná havárie jaderné ponorky Kursk o dva roky později – je lživé.

Připisuje se jí také proroctví k různým celebritám. Tak prý 6.2. 1981, když se vdávala Diana Spencer s britským následníkem trůnu, Vanga řekla: „Tato svatba zničí toto děvče a my umřeme s ní.“ A ke smrti Vangy došlo 20 dní před havárií princezny Diany.

Proroctví, které se jí připisovaly a nenaplnily se

  • V roce 2004 mělo dojít k vymření mnoha druhů ryb, zvířat a také včel.
  • Na rok 2007 Vanga prý předpověděla válku Ruska a Číny, ve které Rusko mělo ztratit Dálný Východ a Čína se měla stát novou dominující světovou velmocí. V tomtéž roce měla začít občanská válka v Rusku. 

O třetí světové válce …

  • V roce 2008 dojde k útoku na šéfy vlád čtyř velmocí. Začátek války začne v roce 2010, budou použity jaderné a chemické zbraně. V roce 2011, v důsledku radioaktivního zamoření na Severní polokouli, nezůstanou ani zvířata, ani rostliny. Poté muslimové začnou chemickou válku proti zbylým Evropanům. V roce 2016 je Evropa liduprázdná. Jedinou světovou velmocí je v roce 2018 Čína. 
  • V roce 3005 začne válka na Marsu. Naruší se dráhy planet…
  • Do roku 3797 vymře na Zemi všechno živé, ale lidstvo může založit základy nové civilizace na jiné planetární soustavě…

O nemocech …

  • Brzy přijdou nové nemoci. Lidé budou padat na ulicích bez viditelné příčiny. Na počátku 21. století pak bude vydán zákon o „železném léčení“, v lékařství se bude používat mnoho železa…

Kdo za tím stojí?

Můžeme se dobrat toho, proč autoři těchto smyšlenek je připsali Vanze?

Podle údajů všeruské organizace tradiční medicíny „Eniom“ v Rusku působí asi stovka „učedníků“ Vangy, prorokujících a léčících jejím jménem. Taxa je 2500 – 10 tisíc rublů za návštěvu. „Učedníky“ se nazývají poté, co u ní byli kdysi jednou na návštěvě, a nebo se s ní ani nikdy nesetkali. Jednoho takového „učedníka“ nedávno zatkli a uvěznili. „Léčitel“ z Vladivostoku Mairbek Begizov prodával „Elixír Vangy“, po jehož požití nemocní upadli do bezvědomí. I když došlo k setkání s Vangou, mohla 10 minutová návštěva zabezpečit roky úspěšného léčení?

„Řada mých známých léčitelů, kteří jezdili k Vanze, a skutečně něco umí,“ říká vedoucí společnosti „Eniom“ Jakov Galperin, „ale žádného z nich Vanga svým následovníkem nebo učedníkem nenazvala!“

„Učedníci“ nejsou jen v Rusku, i v Bulharsku je jich celá řada. „Je to komické,“ říká Krasimira Stojanová. „Našlo se asi 500 učedníků, kteří sami sebe nazývali jako „jediný učedník Vangy“, dalších „učedníků“ a lidí, kteří se na ni nějak odvolávají, je v Bulharsku několik tisíc. Lidí jim ale už nevěří.“

Navíc se vyrojilo mnoho „příbuzných“ a „přátel“ Vangy. Lidé, kteří vypráví, jak prý spali na koberci u jejího lůžka, a nebo setrvali u ní do její smrti. Neměla děti, a přesto sem vždy chodily její „vnučky“, které se dožadovaly vydání její penze. A „pomocnic“ je dnes už půl města…

Co říkají vědci?

Byli vědci, kteří se chovali slušně a seriózně se postavili k fenoménu Vangy. Např. profesor Veličko Dobrijanov ze sofijského institutu sugestologie při bulharské Akademii věd během několika let vedl řadu besed s Vangou a prozkoumal řadu jejích prognóz.

Zjistil, že v 18 besedách s návštěvníky bylo zachyceno na 823 informací ze života těchto lidí, z nichž se 445 ukázala jako naprosto pravá, 288 alternativní a 90 úplně chybná.

Těchto 18 lidí se později setkalo s dvěma dalšími „věštkyněmi“, které podali 800 informací, z nichž bylo 200 pravých, 420 alternativních a 180 chybných.

Profesor Georgij Lozanov na konci 70 let udělal komplexní analýzu u 7000 návštěvníků Vangy a došel k závěru, že její informace jsou ze 70 % věrohodné, což je výše než statistický průměr.

Je pravda, že k ní posílali i ty, kteří ji měli zkoušet a nachytat. Ona je ale rychle odhalila. Jeden politik se například před ní vydával za prodavače vína. Vanga mu ale řekla: „Ty se pro obchod nehodíš! Ty raději hovoříš s lidmi!“ – což on v podstatě i dělal.

Profesor Dobrijanov vyslovil názor, že za mnoha proroctvími Vangy může být i její telepatická schopnost. Zkoumal se vlastně její mozek? Na to odpověděl Ivan Petrov, vedoucí kliniky Petriče, kde Vanga zemřela:

  • „Nikdy se nehovořilo o tom, že bychom měli zkoumat její mozek. Ale moji kolegové mi řekli, že nedlouho po její smrti provedli klasické klinické vyšetření mozku Vangy, ale vše bylo v normě, nebyly žádné odlišnosti. Kromě toho, lékaři vyplnili její přání – nikomu nedovolili přiblížit se k jejímu mrtvému tělu.“

Vyprávění návštěvníků

Alla Děmidovová (herečka): „Vanga si vzala mé sladkosti a zeptala se mne, jestli je se mnou můj otec. Ještě jsem nestačila odpovědět a ona už říkala: „On zemřel, on stojí.“ Potom se zeptala, proč mne vidí ve vojenské uniformě a popsala kostým Angeliky z filmu „Štít a meč“. Řekla jsem jí, že je to jedna z mých rolí. „Ach, tak ty jsi herečka? Ale to není tvoje profese, pro tebe by bylo lépe se zabývat vědeckým výzkumem.“ Takže jsem se asi minula povoláním…“

Vljačeslav Tichonov (herec, u nás známý hlavně jako Stirlitz ze seriálu „Sedmnáct zastavení jara“, pozn. red.): „Přátelil jsem se s Jurijem Gagarinem, a Vanga mi rovnou na úvod ostře řekla: „Proč jsi nesplnil přání Jurije? Přišel za tebou před posledním letem a poprosil, aby sis koupil budík, že bude jakoby od něj na památku.“ Začal jsem se omlouvat, že jsem si hodiny zapomněl koupit v zármutku po jeho smrti. A tehdy Vanga řekla záhadnou větu: „Gagarin nezemřel. On byl vzat.“ Ale kým, pro co, proč, to neobjasnila…“

Prezident Kalmykie Kirsan Iljumžinov: „Při jednom ze setkání Vanga požádala, abych před ní rozprostřel mapu Kalmykie. Dlouho se na ni dívala slepýma očima, když tu náhle zabodla prst do jednoho místa a řekla: „Zde je mnoho nafty.“ Předpověď byla pravá, nyní je na tom místě celý závod na její zpracování.“ 

Natálie Bechtěrevová (neurofyziolog, akademik): „Na konci 80 let jsem navštívila Vangu. Náhle se zeptala na mého muže. Řekla jsem jí, že je v pořádku v Leningradě. „Ne,“ řekla Vanga, „něco s ním je, já ho nevidím.“ V tomtéž roce můj manžel zemřel.“

A co mimozemšťané?

„Asi rok před její smrtí, v roce 1995, se v Bulharsku mnoho hovořilo o návštěvě mimozemšťanů,“ vypráví její autobiografka Bojka Cvětkova. „Začala to jedna žena – senzibilka. Vyslovila datum a čas návštěvy a všechno opublikovaly jedny noviny. Vynořily se mnohé povídačky. Ale v určené datum k žádnému přistání mimozemšťanů nedošlo. Ovšem několik týdnů na to mne Vanga zavolala, abych jí navštívila. Zde je zápis z nahrávky tohoto rozhovoru: 

  • Vanga: „Sleduješ šum kolem mimozemšťanů?“
  • BC: „Slyšela jsem o tom, ale oni nepřistáli.“
  • V: „Oni přijeli, ale ne tehdy, až včera večer a stáli u mých dveří – takoví krásní, urostlí.“
  • BC: „Tys je viděla?“
  • V: „Jak viděla? (smála se). Tak dobře bylo, pohovořili jsme, a oni zmizeli.“
  • BC: „A kdo je ještě viděl?“
  • V: „Kdo by je viděl, oni přišli ke mně. A možná že Vitka (Petrovská – pomocnice) je také viděla, ale ta nikomu nic neřekne.“ 

Tak jsem se ptala Vitky, která s Vangou žila deset let až do její smrti: „Je pravda, že Vanga hovořila s duchy nebo s mimozemšťany?“

„Sama o tom nemluvila,“ vzpomíná Vitka. „Ale byla jsem svědkem podivné události. V Rupitě, v domku pro hosty, dojel jednou Dmitrij Gojgurov, syn její sestry Ljuby. A jednou moje dcera Stefka se Vangy zeptala: „A jsou mimozemské civilizace?“ Na to Vanga záhadně odpověděla: „Jdi do domku k Dmitriji – a uvidíš.“ Dcerka šla. Uběhla hodina dvě… nestalo se jí něco? Vešla jsem do domku a vidím – Dmitrij i Stefka sedí u malého kulatého stolečku a dávají mu otázky: „Co bude se mnou?“ „A kdy dojde k tomu a onomu?“ A v odpovědi se ze stolku ozývalo klepnutí – tu hlasitější, tu tišší. A potom se tento stolek sám od sebe začal pohybovat. Před mými zraky se posunul 3 – 4 metry. Chytila jsem Stefku za ruku a táhla jsem jí pryč s křikem – „Utíkej!“ Ale ona byla úplně klidná, vůbec jí to nepřipadalo podivné. Myslím, že Vanga komunikovala s jiným světem, nebo s mimozemšťany. Ale sama o sobě to byla obyčejná pozemská žena.“

Obr. 5 Hrob Vangy

Názor neurofyziologa

„Často se mi lidé ptají,“ říká Natálie Bechtěrevová, „jak objasnit podstatu jasnovidění? Ani jedna ze současných vědních disciplín toho není schopna. Možná jednou úspěchy technologie a výzkum mozku to umožní.“ 

Otazníky zůstávají

Tajemství jejího fenoménu se dosud nikomu nepodařilo objasnit. Globální prognózy tedy v žádném případě nedělala, maximálně komentovala události, o kterých slyšela v televizi nebo rádiu. Zde je možná zdroj různých „proroctví“. Není také známo, jestli se se svým darem narodila, a nebo ho získala poté, co ji zastihla smršť, uhodila s ní o zem a oči jí zasypal písek. Vědci říkají, že výjimečné schopnosti někteří lidé získali po úrazu hlavy. Třeba začnou mluvit neznámými starými jazyky, jiní začnou léčit a další, jako třeba Vanga – prorokují. Je také možné, že jde jen o více rozvinutou intuici – člověka cosi varuje před nebezpečím, a i psychologem byla Vanga velmi dobrým. Říká se, že slepí kompenzují ztrátu tohoto smyslu jinými smysly.

Bohužel, vědci nemají metody, jak takové fenomény zkoumat.

Podle materiálů z Komsomolské Pravdy

Z časopisu Cesty psychotroniky č. 3/2008

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 488

error: Kopírování zakázáno!