Co je to placentofagie

Zní to jako diagnóza z filmu „Mlčení jehňátek“ – placentofagie.

Je to však nová praxe dnešních moderních maminek, odchovaných filozofií New Age – jíst vlastní placentu po porodu.

Sociální sítě nebývale přispěly k jejímu šíření. Sdílí se nechutné fotografie, recepty i „zkušenosti“. V USA začala tuto svéráznou „módu“ široce propagovat hrstka hollywoodských hereček. (1)

Zastánci této podivné praktiky prohlašují, že to přináší širokou škálu výhod, včetně léčby poporodní deprese, zvýšení úrovně osobní energie, zlepšení laktace, hormonální nebo imunologické přínosy. Součástí víry v prospěšnost pojídání placenty je také to, že tyto výhody budou přeneseny i na jejich dítě prostřednictvím nějakých dosud neznámých kanálů a cest.

Věda si však tak jistá není.

Historie placentofagie u lidí je velmi mladá. Je jen dalším projevem moderního západního esoterismu. Přesto se předkládá jako pozůstatek nějaké prastaré lidové víry, která tvrdí, že je to starodávná, přirozená praxe, pramenící z nějaké prastaré, široce uznávané moudrosti.

Je zřejmé, že takové odvolávání se k starověku je běžným znakem prvků učení New Age – je to správné, užitečné, protože je to staré.

To je ovšem klamná logika. Pálení čarodějnic a obětování lidí se dělo také v hluboké minulosti, a bylo to součástí učení mnoha starých kultur, a přitom to není žádná záruka prospěšnosti a už vůbec ne vhodné k následování.

Ovšem ze studia historických textů vyplývá, že placentofagie je prastará praxe, ovšem s pochybnými předpoklady. Nezdá se, že by existovaly nějaké kultury, staré nebo jiné, v nichž by placentofagie byla rodičkami běžně a široce praktikována. Najdeme jen rozptýlené zprávy o pojídání placenty, ale ta přitom sloužila jako potrava pro jiné lidi, než pro samotné matky.

V několika starých čínských textech z roku 1500 se uvádí, že narození chlapce může být oslavováno příbuznými matky uvařením a konzumací placenty; nebo, že placenta v prášku, smíchaná s lidským mateřským mlékem, má být umístěna na slunci, a než dojde ke zkažení, pak se má použít k léčbě předčasné ejakulace.

Tradiční a magické použití placenty a pupečních šňůr by mohlo zaplnit celou encyklopedii. Řada kultur používá pupečníkové šňůry, které mají být žvýkány nebo rozdrceny, k použití proti nevolnosti. Podle jedné tradice z Indie by bezdětná matka měla sníst placentu jiné ženy, aby se stala plodnou, ale pouze za cenu života matky, jíž placenta patřila. Pohřbení placenty v řadě kultur má dítěti zajistit štěstí. A dalších podobných pověr je po celém světě celá řada. Můžeme jen shrnout, že konzumace placenty matkou k léčbě příznaků porodu se ve starodávných tradicích objevuje jen velice zřídka a okrajově.

Lze uvést, že pojídání vlastní placenty je téměř výhradně moderní vynález současného podhoubí New Age, které je uvedlo na světlo jako nějaký staronový druh osvíceného přírodního léku.

Jeden etnografický průzkum v roce 2010 se zaměřil na 179 společností a kultur, hledající odkazy na placentofagii. Nebyla zjištěna žádná společnost, ve které by matkám nakazovala jejich kulturní tradice, jíst svou vlastní placentu. (2)

Takže, proč to dělají moderní západní ženy?

Studie z roku 2013 v USA požádala stovky žen, které jedly své placenty – a které používají internet – aby se vyjádřily, proč se tak rozhodly. (3)

Nejčastější odpovědí bylo – ke zlepšení nálady a osobního pocitu.

O mnoho nižší procento získala odpověď – blíže „neurčené přínosy“, ke které se přihlásilo pouze 12% žen.

Všechny ostatní odpovědi měly nízké hodnoty: zlepšení laktace, „obnovení hormonů“, zotavení po porodu, zvýšení hladiny železa a tak dále. Některé ženy dokonce oznámily přesvědčení, že konzumace placenty jim pomohlo zhubnout, nebo že to považovaly za „přirozené chování“.

Demografické údaje těchto žen byly také pozoruhodné. Ženy, které jedly své placenty, byly z 93% bělošky, vdané (90%), ze Spojených států (92%), vysokoškolsky vzdělané (89%) a měly blízko k vyšším příjmovým skupinám.

V podstatě se kopíruje podobný scénář, který se týká drahých módních trendů, stravovacích extrémů a dalších vnějších prvků v chování na veřejnosti.

Z toho vyplývá, že pojídání placenty má více společného s vymezením se a upozorněním na své chování, než zdravotní přínosy.

Studie také ukázala, že placentofagie je úzce spojena s domácím porodem, dalším populárním módním trendem, před kterým lékařská věda důrazně varuje.

Zajímavé je, že se jedná o trend u žen, majících více dětí. 2/3 žen rodily své první dítě v nemocnici; ale celá polovina své druhé dítě rodila doma. 3/4 žen rodilo své páté dítě doma.

Blíže neurčitý cíl k pojídání placenty jako „zlepšení nálady“ byl upřesněn v pozdějších zprávách, jako léčba poporodní deprese, která postihuje asi každou sedmou matku.

Tento účinek v pojídání placenty nebyl dosud prověřen. Malá pilotní studie z roku 2017 dospěla k závěru, že:

  • nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly v postpartální náladě matky, její únavě apod., mezi skupinou žen, pojídající placentu a kontrolní skupinou, pojídající placebo. Toto zjištění může být obzvláště důležité u žen, které zvažují placentofágii jako „přirozený“ (tj. nefarmakologický) prostředek prevence nebo léčby poporodní deprese. (4)

Další přesvědčení, díky kterému vzrůstá popularita placentofagie, je, že jíst placentu pomůže obnovit hormonální rovnováhu matky. Jedná se o mylné tvrzení z několika důvodů:

Za prvé, hladina nových hormonů v matce je nutná pro kojení. Tyto změny v ženském těle jsou z velké části vyvolány endokrinním systémem; a matka, vyznávající učení New Age je zvlášť instruována k tomu, aby se chovala přirozeně, než aby se pokusila zasahovat do svých hormonů tím, že by používala nepředepsaný přípravek.

Ale matka, která chce takto zásadně zasahovat do hormonů svého těla, nemůže vůbec vědět, že jíst placentu je způsob, jak to opravdu udělat. Placenta skutečně obsahuje celý koktejl různých hormonů, ale neexistuje vůbec žádný důkaz pro to, že by přidáním do těla matky měly tyto přinést nějaké výhody. Ale i kdyby to tak bylo, sníst placentu není způsob, jak dostat hormony do vlastního těla. Systém lidského trávení obecně ničí většinu hormonů v potravinách, které tyto obsahují, což je důvod, proč je doplňování medicinálních hormonů obvykle prováděno prostřednictvím některých neorálních cest, jako jsou náplasti, injekce a subdermální implantáty. Když se podávají perorálně, hormonální tabletky se podávají s enterickým povlakem, který je chrání před trávicími enzymy.

Dnešní móda v pojídání placenty nemá zajištěny cesty, jak to zajistit. Recepty, jako vaření placenty, přímo zničí mnoho hormonů. Na druhou stranu, ze sušené a rozdrcené placenty, zkonzumované jako pilulky, jen velmi málo hormonů přežije, než aby se vůbec dostaly do krevního oběhu matky.

Dalším přínosem, který ohlásili účastníci studie v roce 2013, bylo prostě to, že jíst placentu je „přirozené“ chování. Ačkoli bylo prokázáno, že toto nikdy nebylo pro člověka přirozené chování, je to chování pozorované u většiny (ale ne u všech) jiných savců.

Důvodem nemůže být jejich osvícení a starověká instinktivní moudrost. Mnozí savci přitom také jedí své zvratky i exkrementy. Savci mají tendenci jíst jídlo, které se jim nabízí; a protože jejich účelem je živit potomstvo, placenta je skutečně jak jedlá, tak i chutná. Je to velké horké jídlo pro unavenou matku, která právě porodila, užitečný dárek od Matky přírody.

Existuje také další důvod, proč je placentofagie přirozené chování u zvířat: její konzumace zamaskuje před dravci, že je zde zranitelné mládě. V každém případě je to příklad chování zvířat, které nesouvisí s životem a chováním civilizovaného člověka, kterého žádní dravci neohrožují.

Názory, které kritizují pojídání placenty, poukazují na výrazné nebezpečí, kterou tato praxe představuje. Součástí toho, co placenta dělá, je detoxikace vyvíjejícího se plodu, kterou játra a ledviny dítěte provádějí v průběhu růstu. Když jsou toxiny a znečišťující látky odfiltrovány z krve plodu, obvykle zůstávají v placentě.

Faktem je, že si to většina matek neuvědomuje a považuje to za zanedbatelné. Ovšem, co by si měly matky vždy uvědomit je, že placenta bude vždy obsahovat bakterie.

To nemusí být nijak hrozivé pro matku se silným, dospělým imunitním systémem, ale mnohem rizikovější pro dítě, které může dostat tyto bakterie přes mateřské mléko. To se stalo v několika případech. Jeden z důvodů, proč dosud v tak malé úrovni, je fakt, že placentofagie je stále novou a naštěstí vzácnou praxí.

Jeden takový případ, který měl veřejný ohlas, byla matka z Oregonu, která užívala kapsle, obsahující vlastní placentu, infikovanou skupinou B streptokoků (GBS), a předala dítěti životně ohrožující infekci krve – a to dokonce dvakrát. Infekce GBS jsou pro novorozence fatální z 5-7% případů. (5)

Důvodem, proč se tak stane, je, že neexistují žádné normy nebo předpisy týkající se přípravy placenty. V USA existuje celá řada firem, které nabízí dehydrataci a drcení vaší placenty, ale všechny to dělají podle svých vlastních představ. V průzkumu z roku 2017, který uskutečnil blog Science Based Medicine, byl nalezen pouze jeden takový výzkum, který má zaručit bezpečnost konzumace placenty. Výzkum financovaný z kampaně GoFundMe a prováděný na pouhých šesti placentách nebyl nikde publikován. (6)

Rizika pojídání placenty mohou být malá, ale nejsou nulová. Placentofagie je v podstatě ruská ruleta. Všechny nemnohé údajné výhody, které bylo možné testovat, spolehlivě selhaly. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč by matka měla jíst svou placentu, zvláště ta, která se zajímá o zdraví své nebo svého dítěte. Může to být ale vysoká cena, kterou je možné zaplatit jen proto, aby dotyčná vypadala módně.

Odkazy

(1) Consumir la placenta, la nueva moda de las estrellas de Hollywood. Clarin, 12.4.2017. Internet: https://www.clarin.com/sociedad/consumir-placenta-nueva-estrellas-hollywood_0_ByapNKiPXl.html 
(2) Young, S.M. – Benyshek, D.: In Search of Human Placentophagy: A Cross-Cultural Survey of Human Placenta Consumption, Disposal Practices, and Cultural Beliefs. Ecology of Food and Nutrition. Volume 49, 2010 – Issue 6. Internet: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03670244.2010.524106  (PDF: http://placentanetwork.com/wp-content/uploads/2012/09/In-Search-of-Placentophagy-Young-and-Benyshek-2010.pdf  
(3) Abrams, L. „Why Some Mothers Choose to Eat Their Placentas.“ Health. The Atlantic, 22 Mar. 2013. Web. 11 Dec. 2017. Internet: https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/03/why-some-mothers-choose-to-eat-their-placentas/273988/ 
(4) Selander, J,: Human maternal placentophagy: a survey of self-reported motivations and experiences associated with placenta consumption. PubMed. Internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23445390  
(5) Genevieve L. Buser, a kol.: Notes from the Field: Late-Onset Infant Group B Streptococcus Infection Associated with Maternal Consumption of Capsules Containing Dehydrated Placenta — Oregon, 2016. CDC.GOV, 30.6.2017. Internet: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6625a4.htm  
(6) Placentophagy and the Risk of Invasive Neonatal GBS Disease. Sciencebasedmedicine, 14.7.2017. Internet: https://sciencebasedmedicine.org/placentophagy-and-the-risk-of-invasive-neonatal-gbs-disease/  

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 494

error: Kopírování zakázáno!