Woodoo (3)

Přívrženci woodoo obyčejně působí ve společenství.

 Rituály

Centrem jejich života je chrám (umfo, umfor), ve kterém probíhají rituály. Hlavní kněz se nazývá ungan, kněžka je mambo. Rituály voodoo, stejně jako božstva, se dělá na dvě třídy: Rada a Petro. Podle nich se dělí i způsob bubnování, zpěvy, tance i cesta k dosažení transu.

Rituály Radase spíše blíží tradičním africkým vzorům a kladou důraz na mírné, pozitivní aspekty loa. Věřící se odívají do speciálních bílých oděvů. K obětem přinášejí zvířata (slepice, kozly i býky), Danbala žádá po svých následovnících uctívání svaté krve.

Rituály Petro si berou vzory v magických ceremoniích Indiánů (Karibů a Arabaků) a kladou důraz na násilné a smrtonosné aspekty božstev. Samo slovo Petro pochází od jména Dona Juana Felipe Pedro , kněze voodoo i bývalého otroka, který vytvořil těžký styl rituálního tance. Ceremoniální oděv Petro je krvavě červený. K oběti věřící přinášejí vepře.

Pro všechny věřící voodoo je drahé slovo Guinea, kterou považují za pravlast Afroameričanů. V Guinei je svaté město Ife, Mekka voodoo. Skutečné město Ife se nachází v jižní části Nigérie, ale legendární Ife je místo, kde kdysi tajemství „loa“ byla předána prvním lidem. Veškerá kultura – náboženství, stát, společenství, zemědělství, umění – povstalo v Ifě. Ale hlavní pokladnice Ifa spočívá v duchovní síle. Když svaté bubny přivolávají božstva, ty přichází právě z Ify. Je to velmi zvláštní ceremoniál, symbolizující smrt, pohřbení i vzkříšení.

V chrámu je oltář i oddělená místa pro samostatnou meditaci věřících. Oltářní kámen, nazývaný pe, je vždy pokryt svícemi, amulety, rituálními předměty a dalšími svatými atributy. Na něj kladou věřící také dary – obilí nebo peníze. Dříve ve speciálních otvorech oltáře žili hadi, symbolizující Danbalu. Kromě toho, na oltáři stojí nevelké nádoby – govy, ve kterých jsou uloženy duše loa nebo předků.

Věřící voodoo se domnívají, že člověk se skládá z pěti komponentů: nam, eetual, kor kadaver, gro bon ang a ti bon ang.

Kor kadaver – to je smrtelné tělo. Nam – je duch těla, který je dán Danbalou a Aida Bedo, jenž dává tělu možnost žít. Po smrti odchází do země jako čistá energie. Eetual – o je osobní hvězda osudu, která přebývá na nebesích. V teorii ani praxi voodoo nehraje závažnější roli.

Gro bon ang a Ti bon ang – jsou to dvě samostatné „duše“, v doslovném překladu znamená „velký dobrý anděl“ a „malý dobrý anděl“.

Velký anděl – vchází do člověka při početí jako část životní síly, a je vlastní všemu živému. Udržuje život v těle a ve chvíli smrti se vrací do kosmického rezervoáru energie a v konečném důsledku se stává božstvem, duchem loa. Bez gro bon ang v člověku není životní síly. Věřící voodoo věří, že černí mágové mohou oddělit Velkého anděla daného člověka od jeho těla a uzavřít ho do speciální schránky, a využívat pro vlastní cíle.

Ti bon ang, neboli Malý dobrý anděl je vnější duše člověka, jeho aura, pramen jeho osobnosti. Dovršuje cesty ve snění a opouští tělo, když je stiženo – duchem – loa. Ti bon ang představuje souhrn všeho vědění a zkušeností daného člověka, a tak je ještě zranitelnější vůči zlé magii, než Gro bon ang.

Po smrti Gro bon ang zůstává u těla ještě devět dní, a v té době jej může čaroděj uchvátit a vytvořit „astrální zombie“, neboli „zombie duše“. Pokud Malý anděl v pořádku přetrvá toto rizikové období, kněz dovrší rituál oddělení duše od těla a osvobodit jí, aby žila v temných vodách během jednoho roku a jednoho dne. Mezitím rodina zemřelého rituálně „pozdvihují“ tuto duši, která se nyní nazývá esprit (duch) a přebývá v govi.

Duchové se v govi obohacují o božské vlastnosti a poté se vypouští na svobodu, aby žili v kamenech a na vesnicích do následujícího zrození.

Po šestnácti vtěleních se duše vrací k Danbal – Vedo, tzn., že se stávají součástí veliké kosmické energie.

To jsou základy teorií o životě a smrti. V různých sektách existují sice některé rozdílyv chápání konečných osudů „dobrých andělů“ a různě složité obřady pro zabezpečení jejich přechodu jinam.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!