Samočinné psaní (4)

Chcete udělat kariéru jako médium? Přinášet svým přátelům poselství ze záhrobí? Měla by taková mystická role pro vás přitažlivost?

Obě uvedené zprávy pocházejí od lidí věřících v spiritismus. Dr. Prince je předsedou bostonské Společnosti pro psychická zkoumání a pan Bond má tutéž hodnost ve Společnosti newyorské.

Následující dva případy vyjímám z článku dr. A. M. Muhla z alžbětinské nemocnice ve Washingtonu. Přimísila se osobní úchylka do zpráv několika pozorovatelů?

První případ původně uvedl dr. Richmond. Jedná se o samočinné psaní nějaké slečny X, zdravé a normální dívky z Nové Anglie, která studovala na psychologické koleji Wellesleyské univerzity. Byla sociální pracovnicí v Bostonu, kde nabyla znalosti některých věd, k nimž vede chudoba a zločin. Vdala se za profesora angličtiny v středozápadním městě. Když byla vyčerpána, Činila pokusy s tabulkou „ouija“, a shledala, že pracuje neobyčejně snadno. Dr. Richmond ji vybídl, aby zkusila automatické psaní. Během sdělení se vynořilo nejméně sedm zřetelně vyhraněných bytostí, kromě několika menších. Každá z nich měla jméno a zvláštní rukopis. Každá z nich mluvila v první osobě a podávala přesné zprávy o sobě i radila druhým. Některé osobnosti vpadly do sezení a hrubě přerušovaly ostatní. Když se osobnost uváděla, stávalo se to slovy: „Já jsem ten a ten. Co si přejete?“

Slečna X kromě jednoho případu si podržela vlastní osobnost a sledovala, co se děje, ač vždy nevěděla, co její ruka píše. První z jejích osobností byla Anička McGinnisová, která velmi obratně nakreslila svou podobiznu. Zajímavé přitom bylo, že slečna X neuměla kreslit. Potom Anička vyprávěla svou povídku. Jeden muž ji svedl pod záminkou, že ji bude chránit. Potom se živila prostitucí a naučila se strašlivě nenávidět muže. Po narození dítěte zemřela v bídě. Její psaní prováděla plynule rázná hrubá ruka, při čemž ramena média byla strnulá a prsty křečovitě svíraly tužku. Občas médium bouchlo do stolu a duplo nohou o podlahu. Při Anniččiných projevech vyjadřovalo vzezření slečny X značný strach. Skřípala zuby, těsně svírala rty a zdvihala obočí. To se stupňovalo zejména ke konci projevu.

Mary Petersonová se podobala slečně X více než kterákoli z ostatních osob. Objevovala se zřídka a nechala se snadno hrubě vytlačit osobnostmi útočnějšími. Mluvila nejčistší angličtinou a její písmo se podobalo písmu slečny X.

Mary Minottová pohrdala něžnou Mary Petersonovou, prohlašujíc, že je nafoukaná a umravněná. Tvrdila, že by se slečna X stala slavnou malířkou, kdyby se řídila její radou. Na důkaz toho nakreslila řadu velmi krásných oděvů, z nichž některé by slečna X nedokázala v normálním stavu nakreslit. Další osobností byl zemřelý otec slečnin a psal skutečně svým starým rukopisem. Nezjevoval se často a vždy se omezoval na rodinné zprávy. Alton byl osobnost prapodivná z hlediska spiritistického, protože to byl ještě velmi živý mladík, milenec jedné slečniny přítelkyně. Setkala se s ním loni v létě. Jeho psaní oplývalo sentimentálními výlevy a pokoušel se slečnu odvrátit od sňatku s jejím snoubencem. Naléhal na ni, aby se věnovala výhradně médiumismu a tvrdil, že skrze ni budou mluvit duchové živých a mrtvých lidí. Byla by to jistě jedinečná senzace, kdyby byl živý Alton četl, co jeho vlastní duch slečninou rukou automaticky napsal!

Šestá osobnost se představila jako duch války a ničení. Znělo to příšerně, když varoval slečnu X a vybízel ji, aby se věnovala práci v Červeném kříži. Třeba poznamenat, že se to dělo před vstupem Ameriky do světové války.

Poslední osobnost, která se objevila a která způsobila přerušení pokusu, se představila jako „Muž“. Zpočátku nebyla jeho poselství zvlášť význačná. Liboval si v nepřístojných poznámkách a dvojsmyslných odpovědích. Někdy se prohlašoval jako Muž, jindy se ztotožňoval s Altonem, jehož konečně vypudil z pokusů. S Annou McGinnisovou se nemohli vystát. Někdy se objevili na scéně spolu, ale Muž byl umíněný a vždy opanoval pole. Jevil značný zájem o tanec. To se stupňovalo tou měrou, že slečna X prohlásila, že by se dala bezděčně do tance, kdyby se nebránila nutkání. Jednou se to skutečně stalo, začala houpat nohama vpřed i vzad. Houpání bylo stále prudší, začala mávat i pažemi a prováděla úhybné pohyby. Silně trhala celým tělem, vyrážela ostré výkřiky a ve tváři se jí objevil výraz zápasu mezi vytržením, pohnutím a hrůzou. Deset minut ležela strnule a sténala. Když přišla k sobě, pravila, že se pokoušela ovládat své pohyby, ale najednou shledala, že to nedokáže. Bála se, že se ztratí a že ji ovládne jiná osobnost.

Pokračování

Ćtěte více :

  • Kol. aut.: Automatická kresba. Sborník materiálů, průřez problémem, články z archivu, filmy a videa z archivu KPUFO na DVD. KPUFO, 2017.

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!