Woodoo (4)

Zombie je bohužel jedno z nejznámějších jevů, spjatých s woodoo.

Zombie

Obraz zombie – umrlce, vzkříšeného černým mágem a přeměněného v poslušného otroka – je velmi populární. Daleko za hranicemi Haiti různé okultistické i politické skupiny obviňují své protivníky ze „zombifikace“ lidí. V souvislosti s tím jsou představy o zombie u každého jiné.

Slovo „zombie“ pochází od konžského „nzambi“ – v překladu – duch mrtvého. Ale opravdobý umrlec – jehož mozek přestal pracovat – nemůže být navrácen k životu.

Badatelé, kteří chtěli proniknout k tajemství voodoo, dospěli k závěru, že zombie je člověk, pochovaný zaživa, a který jen jako mrtvý vypadal, díky otravě různými drogami.

Badatelé našli i lidi, které se staly zombie díky silnému jedu, vpravenému do těla přes otevřenou ránu nebo v potravě. Tento jed, tzv. „prášek zombie“, obsahuje různé toxické látky z hub, z rostlin i živočichů, i lidské ostatky. Působení „prášku zombie“ na člověka je děsivé a končí komatem. Ne všechny potenciální zombi působení jedu přežijí. Ale ten, kdo vytrpěl všechna fyzická utrpení, dospívá ke zdánlivé smrti, kdy je sice ochrnut, ale vše pociťuje a vnímá. Po jednom nebo dvou dnech černý mág, který člověka otrávil, jej vyzvedne z hrobky a navrací jej do života za pomoci halucinogenní směsi sladké zeleniny, třtinového cukru , tzv. „okurek zombie“ (datura stramonium). Ubožák je psychologicky, ale i fyzicky dezorientován, je odsouzen do položivotného stavu, kdy zapomíná na svůj předchozí život i jméno. Mág jej uvádí do „nového života“. V afrických legendách existuje pověra, že ten, kdo byl během života lenoch, riskuje, že se po smrti stane zombie. Tak je mu souzeno věčně pracovat pro mága.

Zombie je ideální otrok – poslušný, němý i prostý všech lidských emocí. Všechny jejich city jsou otupeny, a kromě toho, nemají paměť. Obyčejně pracují na plantážích nebo na stavbách. Někteří zombie jsou účetní nebo prodávají v obchodech. Potřebují jen málo potravy. Nesmí se jim ovšem dávat sůl, protože by se jim pak vrátila řeč a probudil by se „domácí instinkt“ – zombie se vrací ke svému hrobu, mimo vliv mága.

Jak bylo již řečeno, mág může vytvořit i tzv. astrální zombie, pokud uchvátí duši (Ti bon ang) mrtvého. Na rozdíl od obyčejného zombie (těla bez duše), astrální zombie je zotročená duše bez těla. I takto ona plní vůli mága. Aby se to mohlo stát, mág získává od člověka jeho vlasy nebo nehty.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!