Woodoo (6)

Santeria je synkretická víra, která se zformovala na Kubě.

Santeria – Lukumi

V ní se promísily africké a katolické prvky. Na rozdíl od voodoo, africké kořeny santerie nejsou dahomejské, ale yorubánské. Yoruba jsou plemena, žijící na dolním toku řeky Niger na území současných států Beninu a Nigérie. Násilné obracení otroků na katolickou víru způsobilo, že otroci z Yoruba dále praktikovali svou víru tajně, a svá božstva – orisa – maskovali křesťanskými svatými.

Samotné slovo santeria pochází ze španělského slova „santo“, tedy „svatý“. Santeria byla dlouho pojmenováním, které samotní věřící nepoužívali. Afričtí otroci na Kubě sami sebe nazývali „lukumi“ – tak jako své předky v Africe. Název yoruba dali tomuto africkému kmeni jeho severní sousedé, což pak utvrdili britští kolonizátoři.

A tak kubánští yorubi nazývali své náboženství lukumi. A jak docházelo k jejich mísení se španělskými přistěhovalci, mnozí tento kult začali nazývat pojmenováním odvozeným ze španělštiny, které se stalo posléze nejznámějším.

Z Kuby se santeria rozšířila do Venezuely, Panamy, Portorika, Kolumbie, Mexika i do USA, kde působí rozsáhlá kubánská diaspora. Největší centra santerie v USA jsou Miami, New Yorku a v Los Angeles. V Evropě rovněž působí mnoho „santero“, jak sami sebe věřící nazývají, i když se tak obyčejně nazývají jen kněží, a to ve Španělsku, Francii, Německu, Švédsku a Británii. V celém světě působí, podle některých odhadů na 75 – 100 miliónů lidí, spjatých do té či oné míry s teorií či praxí santerie – lukumi. Při takovém geografickém i početním rozšíšení věřících je jasné, že v tomto směru vznikla řada variací. V každém společenství existuje zcela zvláštní varianta sestavy bohů a s nimi spjatých mýtů, rituálů, metod zasvěcení, atd.

Např. mexická santeria dává větší důraz na katolické atributy, a zvláště uznává i Pannu Marii – zejména místní Guadeloupskou Pannu Marii. Kubánská santeria se více blíží africkým kořenům.

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2525

error: Kopírování zakázáno!