Woodoo (7)

Yorubské slovo orisha je složeno ze dvou částí – ori (hlava, nebo vědění) a ša (vybraný, zvolený).

Orisha

Z toho vyplývá, že oriša je „zvolená hlava“. V souvislosti s teologií yoruba, existuje jediný Bůh, ve kterém všechny věci i jevy jsou jeho součástí, jako buňky těla. Pokud použijeme tuto analogii i dále, pak jednotlivé orgány těla, ve kterých buňky plní své funkce, jsou „bohové“, neboli „orisha“. Každé Orisha má tedy svou osobnost, historii, charakter i své atributy. Každý člověk při svém narození „vybírá hlavu“, tedy vybírá si ten či onen energetický proud orisha. Tato koncepce je v podstatě identická s koncepcí loa ve voodoo.

Yorubské orisha, stejně jako dohomejské loa, se mohou vtělit do jimi vybraných lidí. Přitom takto „posedlí“ lidé projevují vlastnosti daných orisha, např. nadlidskou sílu nebo obratnost, spotřebují neuvěřitelné množství potravy, alkoholu a tabáku, předpovídají budoucnost, zjišťují příčiny nemocí a úspěšně léčí choré.

Orisha se může zvláště silně projevovat na určitých místech. U každého orisha jsou různé funkční aspekty, což se může odrážet v jejich pojmenování.

Stručně o orisha santerii :

Olorui (Olofin, Olodumare) – Santero, tak i přívrženci voodoo věří v Nejvyššího Boha – Tvůrce, ale ten je principiálně nedostižný a v podstatě velmi vzdálený od našeho světa, aby se vyplatilo mu klanět (i když ne všichni s tím souhlasí). Takže Bohu Tvůrci Olorunu se nikdo v santerii neklaní, ale ani on se nikdy nevtěluje do lidí.

Obatala (Oshala) – první z bohů, vládce světa, otec všech orisha a stvořitel lidí. Je personifikován jako bílý jezdec v bílém oděvu. Je to orisha světa, harmonie a čistoty. Patří mu proto všechno bílé a čisté na Zemi – například sníh, nebe, kosti… Obatala je zván tehdy, když je potřeba zabezpečit zdraví, mír a harmonii. V některých směrech santerii se Obatala projevuje jako žena, nebo je androgynní. Znázorňuje se jako černá žena s dítětem u hrudi a symbolizuje mateřství. Podle mýtu Obatala a Oddudua měli dvě děti – syna Agano a dceru Yemayo, bohyni Luny a ženskosti, zobrazovanou jako krásnou ženu se žlutou kůží. Se sňatku Agano a Yemayo se zrodil syn Orungan. Ten byl tak krásný, že Agano zemřel závistí. Když Orungan dospěl, znásilnil svou matku Yemayu. Ta ho proklela a on zemřel. Poté se Yemaya vydala na vrchol hory a zemřela hořem. Ale ještě před smrtí porodila čtvrnáct orisha. Při tom z jejího střeva vytrskla voda a způsobila velikou potopu. Místo, kde Yemaya zemřela, se stalo později svatým městem Ife (které figuruje i ve voodoo).

Yemayo (Yamaya) – jedna z nejváženějších bohyň santerii. Věřící ji uctívají jako štědrou dárkyni života a bohatství. Je ztělesněním překypující energie. Yemaya může uklidnit bouřící oceán i špatné počasí. Ale když se hněvá, je strašnější než bouřlivé moře. I přesto je Yemaya matka, milující své děti, nezneužívajísí své moci a síly nad nimi. Kromě toho je ochránkyní tajemství dávné moudrosti, skrytých v moři. Je často vzývána v rituálech, spjatých s plodností, nebo při léčení ženských nemocí.

Oshun (Očui) – bohyně lásky, sexuality, krásy a diplomacie, vládkyně „sladkých vod“. Díky své kráse může řešit i velmi složité úkoly. V lidském těle zajišťuje oblast břicha. Sféra Oshun je sféra klidu a štěstí. Tak jako Yemaya i Oshun je velmi štědrá, a když se rozhněvá, je velmi těžké ji udobřit. Je vzývána pro řešení problémů spjatých s láskou a penězi.

Ogun (Oggun, Ogum, Ogu) – Orisha je kovář, bůh kovů, zvláště železa, strojů i nástrojů, války a zbraní. Spojení všech těchto aspektů je ztělesnění Oguna a jeho „životní síly“. Ogun tak obhospodařuje rozličné sféry života – od techniky po chirurgii. Podle mýtu, ve kterém bohové poprvé přišli na zemi, cestu jim přehradil hustý keř. Ogun jim ovšem svým znamenitým tesákem prosekal cestu. Je také dárcem etiky a spravedlnosti. U nigerijských soudů se lze dodnes setkat s tím, že svědkové přísahají nejen na Bibli nebo Korán, ale i na kousek železa (kov Oguna). Kromě toho, Ogun symbolizuje les – což je jeho sídlo. Je to archetyp „zeleného člověka“, „lesního muže“, a v podstatě sám les.

Šango (Čango) – bůh hromu, známý na obou březích Atlantiku. Přináší bouře a metá blesky.

Eleggva – v centru orisha stojí Eleggva, odpovídající svojí silou jen Legbe ve voodoo. Je to bůh vchodů, dveří, cest. Jen díky jemu mohou jiné orisha přicházet na Zemi. Ve všech domech, kde žijí příznivci santerie, se v dveří nachází obraz Eleggvy.

Každý orisha se může projevovat v rozličných podobách. Jen kněz ví, kterou orisha přizvat v konkrétním případě. Křesťanští svatí, zakrývající orisha, nemusí být s nimi jakkoli spojeny. Santero vysvětlují, že po smrti mohou bohové vejít do kterékoliv podoby a těla.

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2326

error: Kopírování zakázáno!