Woodoo (8)

Velmi závažnou roli v učení voodoo sehrává kult egunů – zemřelých předků (po pokrevní linii, nebo po religiózní linii).

Eguny

Santero říkají, že existují „souhvězdí energie“, ze kterých duše znovu a znovu vcházejí do lidských těl. Duše z jednoho souhvězdí se vtělují do členů jednoho rodu, plemene, národa.

Tak se to vysvětluje těm, kteří chtějí udržet rodinnou energii pohromadě. Tak se prý udržují i charakteristické rysy, které se přenáší od našich předků. Z esoterického hlediska, kterou zastává významný učitel santerie Afolabi, to však znamená, že všechny duše jsou v jednom a trvají vždy. Z druhé strany však existuje i oddělenost duší. Mnozí lidé se domnívají, že v minulém životě byli významnými lidmi. V tomto pojetí tak jimi opravdu byli!

Každý z nás byl (je i bude) každým z nás. Proto, při uctívání předků – egunů následovníci santerie uctívají částečku svého Já. V tomto čase egun, tak i živí lidé, mají jistý stupeň autonomie. Tak či onak zůstávají milujícími otci, matkami, prarodiči. Jsou „živí“, i když ne tak, jako živí lidé. Oni mohou sami sebe pociťovat dobře nebo špatně. Nejsou k nám lhostejní, k našemu normálnímu životu.

Obřady

V obřadech voodoo, tak i v santerii, existuje množství lokálních variací. Santerijské obřady jsou kněžským uměním. Není to žádná salónní atrakce, ale způsob, jak používat magické vazby. Během seance může kněz – babalao – odhalit, kdo na jeho klienta poslal prokletí – bilongo. V tom případě musí obřad zajistit protiprokletí, neboli ebbo.

V obřadech se používají květinové koberce, oleje, ochranné talismany, analogické gri-gri ve voodoo. Květiny a byliny hrají v santerii zvláštní úlohu. Při obřadu nejsou samoúčelně, používají se i pro léčení. Mnohé rostliny jsou svázány s konkrétním orisha. Významným ochranným prostředkem je voda, ve které se uvězní zlí duchové. Nikoli náhodou tady mají vyznavači santerie pod svou střechou sud s vodou. Kromě toho mají chránit od zlé magie česnek a třtinový cukr. Hustý dým, nazývaný saumerio, má zaplnit celý dům a proniknout do všech škvír, kde by se zlí duchové mohli skrývat. Byliny, ale i vykuřovadla nebo i talismany, lze zakoupit ve speciálních obchodech. Nejvýznamnější dřevinou, používanou při magických obřadech, je svaté dřevo seiba (Bombach seiba). K obřadním i magickým účelům se používají všechny části tohoto stromu. Věřící uctívají strom jako ženské božstvo, obětují mu obilí, peníze i zvířata. Uctívání stromu jde tak daleko, že žádný věřící nepřekročí ani jeho stín. Z jeho kořenů se dělá čaj, a listí pomáhá léčit venerické nemoci a potíže močového ústrojí, nebo při anémii. Kmen stromu i zemina kolem něj, ba i stín napomáhá k zlému zaklínání, neboť přitahují zlé duchy.

Pokud chce někdo jinému způsobit škodu, musí třikrát obejít seibu o půlnoci a hladit seibu konečky prstů, a přitom prosit strom o pomoc při svém utkání s nepřítelem.

V podstatě magie santerie je kontaktně-sympatetická africká magie, přizpůsobená pro městské obyvatele západních zemí. Snadno v sobě zahrnula i různé neafrické rysy a přizpůsobila se městským obyvatelům – používá se pro dosažení zdraví i úspěchu v obchodě, k získání lásky i peněz, i k ochraně proti zlé magii, ale v první řadě k ochraně od Palo Maiombe.

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!