Woodoo (11)

Kandomble – tradice, která má blízko k santerii.

Kandomble

Jde o tradici, která má blízko k santerii. Je založena na víře yoruba a používá yorubské názvy božstev. První centrum kandomble byl objeven v roce 1830 v Salvadoru, starém brazilském hlavním městě a nynějším správním centru státu Baia. V době, kdy otroci – muži museli celý den pracovat na plantážích, ženy přijaly roli kněží. Mnohé černošky se staly milenkami bílých hospodářů a díky tomu upevnili své pozice duchovních autorit, když přesvědčili Portugalce, že uctívání afrických bohů napomáhá sexualitě.

První tři kněžky (matky svatých), zasvětily další ženy (dcery svatých), pro muže se v této hierarchii nenašlo místo. Dnes muži v kandomble plní spíše politické než duchovní funkce.

Ceremonie kandomble se podobají ceremoniím voodoo a santerie – stejné názvy bohů, stejné modlitby i posednutí věřících bohy-orisha.

Všechny afro-brazilské kulty dávají značnou důležitost vyléčení ducha. Věřící kandomble říkají, že velké vyléčení ducha přichází v ten moment, když člověk ztotožní své cíle se svým orisha při vstupu do kultu.

Nejsilnější orisha – takové, jako Šango nebo Ogun – přichází k lidem násilně a velmi intenzivně. Často kněz prosí orisha a za splnění prosby obětuje např. holuba.

Analogie Legby nebo Elegby jsou v kandomble „eši“ – přírodní síly, které slouží poslům bohů. V santterii některé manifestace Eleggvy se také nazývá Eša – jsou to bozi zlých úmyslů, překvapení, života i smrti.

Jeden z hlavních svátků kandombe, připadající v Rio de Janeiro na Nový rok, se v přímém přenosu přenáší v televizi. Je to svátek Yemandži, bohyně vod. 31. prosince se rituálu účastní na milión lidí, oděných v bílém a strojící na plážích miniaturní oltáře se svíčkami.

Kněží, neboli mao di santi (matky svatého), zasvěcují nové kněze a kněžky. O půlnoci se všichni věřící odebírají na pláže a posílají po vodě malé dřevěné loďky, ozdobené květy, svíčkami a figurkami svatých. Pokud se loďky potápí, znamená to, že Yemandža (jako Panna Maria) přijímá přání svých dětí a pomůže jim v nadcházejícím roce.

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!