Vražda v červené stodole

Vražda byla vyřešena díky duchu oběti

Může se ten duch vraždy vrátit a pomoci při odhalení svého vraha? Přesně to prý stalo v roce 1827 v obci Polstead v kraji Suffolk v Anglii. Maria Martenová byla zavražděna v červené stodole svým snoubencem, Williamem Corderem, který ji uvnitř zakopal. O několik měsíců později se Maria začala objevovat své nevlastní matce v řadě snů a ukázala místo, kde zemřela. Její otec šel na místo, které bylo popsáno ve snu, a vykopal rozložené tělo své dcery. Corder byl odsouzen a popraven v roce 1828.

V roce 1820 bylo Polstead krásným městečkem s 900 obyvateli. Žil v něm William Corder, jediný přeživší syn, který v uplynulém roce ztratil svého otce i bratry. Následkem toho zdědil rodinný majetek a po životě plném malých krádeží, padělků a podvodů se najednou stal úctyhodným mužem se slušným majetkem. Vlastnil zemědělskou usedlost s velkou červenou stodolu, která byla všeobecně známá jako výrazný orientační bod.

Obr. 1 Červená stodola

Žila zde i rodina Martensů. Starý Thomas Marten byl pohodným, který likvidoval škodnou místním farmářům. Oženil se se svou druhou manželkou Annou a hezká Marie byla jednou z jeho dcer. Ta měla dva syny s různými partnery. První syn zemřel, ale druhý přežil a obdržel nějakou podporu od nepřítomného otce. V 1826, ve věku 24 let, se Maria začala přátelit s Williamem Corderem, a chodila s ním 2 roky. Měla s ním dalšího syna, ale dítě bylo nemocné a zemřelo po pouhém měsíci.

Corder a Maria se chystají vzít, ale vznikly problémy. Corder přinesl zprávy (které nikdy nebyly prokázány), že Maria byla obviněna z cizoložství, protože měla nemanželské dítě. 18. května 1827 představil Corder svůj plán Martenově rodině. S Marií se vezmou tajně. Maria se zamaskuje v mužském oblečení. Oba půjdou odděleně po samostatných trasách – Corder ozbrojen dvojicí nabitých pistolí – a setkají se u červené stodoly, půl míle od Martenova domu. Pak se vydají do Ipswichr, vzdáleného asi 15 kilometrů, a následující den se tam vezmou.

Obr. 2 William Corder 

O několik dní později se Corder vrátil k Martenovým a vysvětlil, že s manželskou smlouvou je nějaký problém, a že Maria zůstala v Ipswichu, aby se ho pokusila vyřešit. O několik týdnů později se znovu vrátil se stejnou zprávou. A znovu. A znovu.

Na konci roku 1827 napsal Corder Martensovým z Londýna. Vysvětloval, že se s Marií přestěhovali a nakonec se zde mohli oženit. Několikrát napsal, a vždy o svém štěstí v novém životě.

Ale v dubnu 1828 Ann Martenová navrhla svému manželovi, aby šel do červené stodoly a prozkoumal ji. Zeptal se proč a ona odpověděla: „Velmi často se mi zdá o Marii a dvakrát před Vánocemi se mi zdálo, že Maria byla zavražděna a pohřbena v červené stodole.“

Obr. 3 Maria Martenová 

Pan Marten byl překvapen, že to sdělila až po čtyřech měsících a ptal se, proč mu to předtím neřekla. Ann vysvětlila, že se bála, že bude považována za pověrčivou. Ann stále naléhala a tak 19. dubna 1828 Thomas s přítelem šel do červené stodoly. Vyčistili slámu z podlahy a uviděli jedno místo u zadní stěny, kde se zdálo, že země byla narušena. Začali kopat a není třeba se pokoušet popsat otcovu úzkost z toho, co našli.

Přivolaná policie rychle určila příčinu smrti jako násilnou vraždy a vytáhla z těla kapesník, který Ann označila za Corderův. Příhoda o snech, které vedly k odhalení vraždy, všichni považovali za zázrak. Vypadalo to, že nebohá Maria nějakým způsobem dokázala vyřešit vlastní vraždu ze záhrobí.

Vyšetřovatelé rychle Cordera našli a zatkli ho v Londýně jen o čtyři dny později. Zprávy o duchovi Marie se rozšířily po celé Anglii. Písně, hry, básně a loutková představení stále znovu a znovu představovala zběsilou vraždu. Proces s Corderem začal 7. srpna 1828, a londýnské hotely byly plné už dva týdny předem. Sláva případu byla taková, že oběšení Cordera 11.8.1828 sledovalo sedm až dvacet tisíc diváků.

O čtrnáct let později červená stodola vyhořela a ukončila příběh; kouř byl viděn i z domu Martenových.

Dnes jejich dům je britským Národním archivem vyhlášen jako historické místo.

V roce 2014 se na Floridě vyšetřovala vražda Kelly Brennanové. Přítelkyně oběti, Sheila Graham-Trottová, se obrátila na policii a tvrdila, že měla sen, ve kterém viděla svou přítelkyni zraněnou.

Nejdřív sen vyprávěla svým synům a popsala přesně, kde se ve snu útok odehrál. Tělo Brennanové našli v lesnatém prostoru, ale ne tam, kde Sheila určila. Případ tedy nemohl být perfektní paralela vraždy v Červené stodole.

Brzy vyšlo najevo, že Graham-Trottová zjistila, že její přítelkyně Kelly měla poměr s jejím manželem poměr a tak ji zabila kladivem. Graham-Trottová byla zatčena, odsouzena za vraždu prvního stupně a odsouzena do vězení. Vedoucí vyšetřovatel vyjádřil své přesvědčení, že Graham-Trottová nikdy neměla žádné sny ani představy, a že to byl jen pocit viny, která jí přiměla k tomu, aby vyprávěla příběh jako způsob, jak odhalit ukrytí Kellyina těla.

Pokud se vyskytne případ, kdy policie údajně využije nějaké neobvyklé, psychotronické příhody k odhalení pachatele, což je naprosto ojedinělá výjimka – obvykle se jedná o dvě věci. První a nejčastější je, že ačkoli policie uvedla původ informace z psychotronických jevů, ve většině případů přišla informace od důvěrného informátora, jehož identitu policie chtěla ochránit. Odvede pozornost médií k paranormálním jevům, a to policistům pomůže při vyšetřování. Policejní anály znají takové případy, kdy psychotronické jevy skutečně poskytly cennou pomoc. Ve své knize z roku 1994 „Psychic Sleuths: ESP and Sensational Cases“, Joe Nickell přinesl takové případy. Psychotronici, kteří pomáhají při vyšetřování policii, jsou téměř vždy kryty příběhy, které chrání skutečné svědky.

Obr. 4 Poprava

Druhý nejběžnější případ znamená, že pokud psychotronik poskytne tip k vyřešení případu, který se ukáže být pravdivý, stává se okamžitě hlavním podezřelým. A také může být zatčen a jak se děje, je usvědčen důkazem, který oni sami poskytli. To je přesně to, co se stalo při vraždě Kelly Brennanové, a mohlo to být právě tak i dnes, pokud by dnes byla vyšetřována vražda Marie Marten.

Ukazuje se tedy, že Ann Martenová – nevlastní matka, která měla sen – možná měla motiv k zabití Marie nebo k její vraždě; a pak, o deset nebo jedenáct měsíců později, měla jiný motiv, aby nasměrovala policii na Cordera a odhalila vraždu Marie. Ukázalo se, že Ann a Corder měli spolu poměr nějakou dobu, a to jak před, tak i po vraždě. A to je pravděpodobně důvod, proč Corder několik měsíců pobýval v Polsteadu, než konečně odešel do Londýna. Tato záležitost byla známa některým lidem a byla jim podezřelá a vyšla najevo během procesu s Corderem. Ann, i když byla vdaná s Mariiným otcem, byla jen o rok starší než Maria. Říkalo se, že její manželství nebylo velkou překážkou k podlehnutí půvabům hezkého mladíka, když měla doma svého hrozného, tlustého a starého manžela.

Žádný důkaz se nedochoval, a tak můžeme jen spekulovat, že Ann možná hrála aktivní roli v zamýšleném plánu odstranit svou soupeřku v Corderově náklonnosti. Corder sám, jak oznámilo mnoho svědků, řekl, že byl rozčilený z tlaku na Marii i na něj, aby se s ní oženil. Lékaři, kteří ohledali tělo Marie, zjistili, že zemřela uškrcením kapesníku Cordera, který jí zůstal kolem krku. Pak byla střelená do obličeje a bodnutá do očí, krku a hrudi. Přesné okolnosti toho, co se stalo v červené stodole, však nikdy nebudou známy.

Je pravděpodobné, že důvodem, proč Corder zůstal v Polsteadu nějaký čas, bylo pokračovat ve vztahu s Ann. Jakmile se přestěhoval do Londýna, jednou z prvních věcí, kterou udělal, napsal Martensovým – a to několikrát – aby popsal fiktivní svatbu, kterou on a Maria zažili. Zajistil také přes zprostředkovatele reklamu na seznámení v londýnských novinách, aby se zachovalo ukrytí jeho identity.

Reklama se uskutečnila 13. listopadu a znovu 25. listopadu 1827. Obdržel několik desítek odpovědí (které byly přečteny u soudu). Mladá dáma jménem Mary Moore okamžitě zareagovala po prvním oznámení a nabídla své srdce, a to tak, že druhá reklama možná nebyla nutná. Londýnské záznamy ukazují, že bylo uzavřeno manželství mezi Williamem Corderem a Mary Moore 27. listopadu 1827, jen dva dny poté, co odezněla druhá reklama.

Corder napsal Martensovým další dopisy, ve kterých vylíčil, jak je šťastný s Marií, i když už byl ženatý s Mary Mooreovou. Ale drby nakonec způsobily, že se v dubnu 1828 Ann Martenová dozvěděla, že se Corder oženil. A pak „náhodou“ začaly její „sny“ o vraždě a nasměrovala manžela a otce dcery do stodoly? Náhoda?

Toto není nová teorie; takové pochybnosti vznikly ještě před procesem s Corderem. Přesto je příhoda se sny nevlastní matky Ann populární verzí příběhu, který je dodnes vyprávěn a široce sdílen.

Mohla mrtvá Marie přijít ve snu ke své milující nevlastní matce a ukázat jí, kde byla zavražděna, nebo je možné, že v příběhu je nějaké jiné, pozemské (a přirozené) vysvětlení?

Podle:

  • Curtis, J. An Authentic and Faithful History of the Mysterious Murder of Maria Marten. London: Thomas Kelly, Paternoster-Row, 1828.
  • Donaldson, W. Brewer’s Rogues, Villains, and Eccentrics. London: Cassell, 2002. 736.
  • McCormick, D. The Red Barn mystery; some new evidence on an old murder. South Brunswick: A.S. Barnes, 1968. 206.
  • National Archives. „Maria Marten’s house, Polstead Heath.“ Discovery. National Archives, 22 May 1936. Web. 11 Jan. 2018. Internet: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
  • Nickell, J. Psychic Sleuths: ESP and Sensational Cases. Buffalo: Prometheus Books, 1994. 161-162.
    Van Sant, P. „A Vision of Murder.“ Forty Eight Hours. CBS News, 23 Jan. 2016. Web. 10 Jan. 2018. Internet: https://www.cbsnews.com/news/48-hours-a-vision-of-murder

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!