Poltergeist

V pondělí 21. ledna 2002 se na Klub psychotroniky a UFO obrátili obyvatelé jistého bytu v Ostravě a další jejich příbuzní, všichni rozrušeni velmi podivnou událostí.

Přesvědčení o návratech mrtvých v podobě „duchů“, „strašidel“, „upírů“ apod., je velmi starého data.  

 

V Dubnici, vesnici ve Vitebské oblasti u běloruského města Čašniki, v bytě důchodců, učitelů angličtiny, se udál na podzim 2004 pozoruhodný jev.

Duchové se nehodí do katolické nauky o Vzkříšení 

Smutný osud Urbana Grandiera

Případ Anneliese Michel představuje jeden z nejznámějších a nejvíce medializovaných případů démonické posedlosti ve 20. století.

To záhadné slovo, zřetelně německého původu, je jedním z nemnohých, která zdomácněla v angličtině. V překladu znamená „hřmotící, klepající duch".

První zprávu o spontánní psychokinesi - jevu poltergeist - v českém prostředí nám zanechal římský císař a český král Karel IV. Ve svém latinsky psaném životopise „Vita Caroli“ vylíčil setkání s tímto jevem při svém pobytu na Starém Městě Pražském.

Svědectví o jevu poltergeist zanechal i náboženský reformátor Martin Luther. 

Střední Evropa byla nejen dějištěm proslulých případů vampyrismu, jež vzbudily zájem veřejného mínění a evropských dvorů na počátku 18. století, ale ke konci druhého desetiletí 20. století se stala také předmětem nejdůkladnější studie o vampyrismu, jaká kdy vznikla v moderní době.

 

 Upír a mora ve středoevropské lidové slovesnosti