Souvislosti

Církevní anály popisují řadu úkazů, které nelze jednoznačně odsunout do oblasti legend a smyšlenek. 

 

Církevní anály popisují řadu úkazů, které nelze vždy jednoznačně odsunout do oblasti legend a smyšlenek.

  

Patologický strach z toho, že bude člověk pohřben zaživa – tafefobie (1) – se objevuje dodnes. Ale bývaly doby, kdy se tento druh fobie vyskytoval téměř masově.

Existuje pověra, že namalování portrétu může způsobit portrétovanému neštěstí. V historii ruského malířství bylo několik slavných obrazů, které měly tuto záhadnou pověst.

 

Církevní anály popisují řadu úkazů, které nelze jednoznačně odsunout do oblasti legend a smyšlenek.

Jiná vlastnost těl je velká tělesná pohyblivost, jakož i jemnost světcova těla, která je zřejmě podmíněna onou pohyblivostí a která také způsobuje, že tělo světcovo je velmi citlivé.

   Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

Přednáška Ruperta Sheldrakea na 13. mezinárodní konferenci transpersonální psychologie v Killarney, v Irsku 

Přednáška Ruperta Sheldrake z konference ITA 25. 6. 1992  

 

 

   Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

Církevní anály popisují řadu úkazů, které nelze jednoznačně odsunout do oblasti legend a smyšlenek.

Jedním z nejpodivuhodnějších úkazů je tvoření se oleje u mrtvol světců.

Vytváření voskových figurek a jejich likvidace za účelem očarování vybrané obětí není jen haitskou specialitou.