Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

  

 

Dřívější pojem: BIOENERGETICKÁ INFORMATIKA

   V roce 1965 bylo vytvořeno v Moskvě Vědecko-výzkumné oddělení bioenergetické informatiky - při Městské správě radiové techniky, elektroniky a komunikace A.S.Popova. Tehdy ho vedl doktor technických věd I.M. KOGAN, pak od roku 1975 A.G. SPIRKIN, psycholog a dopisovatel AV SSSR. Pak od května 1986 dodnes  V.P.KAZNAČEJEV, (1) člen Ruské akademie přírodních věd a Ruské akademie lékařských věd. (Dnešní název je ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍCH POLÍ ŽIVÝCH LÁTEK Vědecko-technické společnosti radiové techniky, elektroniky a komunikace A.P.Popova.) (2)

   Ústav radiotechniky Ruské AV (dříve AV SSSR) zkoumal tyto jevy od začátku 80.let. 

   Uvádí se, že další výzkumy na poli parapsychologie organizovaly v SSSR zejména KGB a GRU. Je otázkou, co je z následujících informací skutečně pravdivé a co je pouze zveličené.

   Výzkum TELEPATIE existoval již v Sovětském Rusku a v nově vzniklém SSSR (leden 1923) - dvacátá léta 20. století - a nikdy v SSSR neustal. Jména vědců - už tehdejší akademici V.M. BECHTĚREV, P.P. LAZAREV, další vědci, vesměs profesoři: G.A. KOŽEVNIKOV, B.B. KAŽINSKIJ, A.V. LEONTOVIČ, A.L. ČIŽEVSKIJ - podle něj je pojmenovaná Cena Čiževského - udělovaná vědcům za vynikající výsledky v Ruské federaci.

   V polovině 20. let se v Moskvě konal Kongres psychologů, kde se výkony telepatické sugesce předváděly přímo v jednacím sále.

   Mezi Bechtěrevovy žáky patřil L.L. VASILJEV (3), později profesor Leningradské univerzity, který ještě v polovině 50.let řídil veřejné, civilní výzkumy v této oblasti a jeho jméno bylo známo i v zahraničí, včetně nás. Důležité je, co dělal tento psycholog za mlada a v středním věku. Kromě vědeckého výzkumu TELEPATIE prý testoval a cvičil 10 – 12 leté děti nadané v sensibilní oblasti pro NKVD a zahraniční rozvědku. Tyto děti tvořily zvláštní třídy, kde byly vychovávány a cvičeny, měly také zvláštní životosprávu, což je důležité. To bylo v celých 30. letech 20. století v SSSR.

   V.P. KAZNAČEJEV v 80. letech organizoval skupinová telepatická sezení, tzv. mosty mezi městy v SSSR, dále s Francií, Španělskem, USA. Předávali si pod vědeckou kontrolou úspěšně symboly. Pokusy prováděli dobrovolníci, běžní lidé. Výkonné senzibily si SSSR prý chránil, utajoval je. Po celou dobu existence SSSR měl k dispozici "zásobu" senzibilů s vysokoškolským vzděláním, často i na místech vysokoškolských učitelů, výzkumníků a důstojníků armády, tajných služeb.

   V polovině 80. let – na začátku perestrojky - dopisovatel AV SSSR doktor psychologie A.G. SPIRKIN (4) sestavil seznam pracovníků původně utajovaných, činných pro ÚV KSSS, pro KGB a GRU - podle důležitosti a výkonnosti.

   Na prvním místě Spirkinova seznamu byl Alexej Jeremjevič Krivorotov, bývalý plukovník kontrarozvědky, osobní senzibil Leonida Iljiče Brežněva. L.I. BREŽNĚV byl v roce 1976 postižen mozkovou mrtvicí a do své smrti v listopadu 1982 utrpěl ještě několik vážných záchvatů mrtvice. Podle svědectví československých diplomatů to byla "živá mrtvola". Brežněv vydržel pracovat ve skupině lidí, politbyru, dvě hodiny, pak ho museli odvést, položit na lůžko a nastoupil senzibil, dobíjel ho energií, laicky řečeno.

   Alexej Jeremjevič KRIVOROTOV upoutal na sebe pozornost svými léčitelskými výkony už na konci 40. let 20. století. Vědecká rada při ministerstvu zdravotnictví Gruzie v roce 1956 rozhodla o "oficiálním" ověřování Krivorotovovy léčebné metody. Komisi předsedal akademik Petr KAVTARADZE a potvrdila úspěšnost jeho metody konstatováním, že dotyčný dokáže vyvinou intenzivní pole z rukou, které má jednoznačné léčivé účinky.

Odkazy 

(1) Казначеев, Влаиль Петрович. Wikipedia. Internet: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

(2) Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова. Internet: http://www.rntores.ru/   

(3) Васильев, Л.Л. koob.ru. Internet: http://www.koob.ru/vasilyev_l_l/     

(4) СПИРКИН, Александр Георгиевич. Psyoffice.ru. Internet: https://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-1147.htm  

  Pokračování

 

***

 Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 108