Woodoo, (voodoo, Sevi Ioa, Vodou, Vodoun, aj.) kterou praktikují někteří obyvatelé Haiti, Kuby a jižních států USA, patří k náboženským tradicím, jež vznikly na Haiti během francouzské kolonizace. 

 

 

 

 

Katolické prvky při ní slouží jako opona, přičemž vznikla pozoruhodná směsice animismu, magie, pocházející z afrických kultů z Dahome a Konga.

V centru pozornosti těchto kultů byla vždy pomoc člověku od nemocí a bolesti.

Termín Voodoo pochází od slova vodu, což v jazyce afrického národa Fon, kterým mluví kmeny v Dahome, nynějším Beninu a Nigérii, znamená "duch", "božstvo". V kreolských jazycích Nového Světa se toto slovo, ať už psané jako voudou, vodoun, vodou, vaudau, vaudoun, atd., je čtená jako "vodu" nebo "vodun", a v angličtině se přetransformovalo do "voodoo" nebo "hoodoo". V americkém slangu se voodoo ztotožňuje s magií všeobecně, hlavně černou.

Co tedy je voodoo ?

Zaklínání, fetiše, prokletí, vyvolávání magických sil. Člověk, praktikující voodoo, žrec - může být muž nebo žena. Voodoo je především produktem otrokářství. Bílí otrokáři, krutě zacházející s utlačovanými černochy, zavlečenými sem z Afriky, jim bránili v praktikování jejich kultů. Otroky, u kterých našli jejich fetiše, krutě trestali, mnohokrát i smrtí. Černochy násilím pokřtili. Aby si tak zachovali svou víru, začali používat ke svým obřadům křesťanské pomůcky. Naroubovali na svůj africký základ křesťanský háv. Dagomejská božstva - loa dostali proto "masky" katolických svatých. Na oltářích voodoo to překypuje krucifixy, růženci, obrazy Krista...

Pokračování


***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 222