Teorie

O pohybu předmětů zapříčiněný neznámým způsobem...

  Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

  Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

   Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

Jasnovidnost, poněkud rustikálně jasnozření neboli telegnose, jak název v tomto případě dobře napovídá, se týká schopnosti vidět něco, co by vlastně nemělo normálně být pozorovatelné.

Když se v minulém století vysoko zvedala vlna materialismu, jenž hrozil vymýtit z lidské mysli vědomí o existenci duchovních skutečností, snažily se některé kruhy tomu čelit tím, že inspirovaly spiritistické (či „spiritualistické") hnutí, které mělo v širším měřítku upozorňovat na určité fenomény, vymykající se poznatkům běžné vědy, a vyburcovat tak člověka z jeho duchovního útlumu.

V poslední době jsem četl několik článků, varujících před parapsychologií, oborem, který podle nich plodí zlo a odvádí od správné víry, ať náboženské, či vědecké. Ze všech těch článků na mne dýchla jakási iracionální neobhajitelná obava a úzkost srdce, sevřeného ledovými prsty strachu.

 

Pojem rozšířeného vědomí patří mezi velmi frekventované a dalo by se říci módní termíny posledních dvaceti let. Významově ekvivalentní jsou mu pojmy alternativní stavy vědomí a mystická zkušenost, i když poslední z nich, přísně vzato, vyjadřuje jen jeden druh rozšířeného vědomí.

 

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí.

* Příklad   

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí.

* Metoda důkazu 

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí.

* Psychologický význam kolektivního nevědomí