Věda

Mají všechna zvířata schopnost předpovídat katastrofu, jako je zemětřesení nebo výbuch sopky? Od určité doby se seizmologové a biologové pravidelně dotazují na chování živých organismů těsně před kritickým okamžikem.

Vědci objevili oblasti mozku, zodpovědné za dobré a špatné lidské skutky.

Vědci provedli pokusy, které prokázaly, že řada příběhů z Bible jsou pouze důsledkem "samovolných lucidních snů".
 

Časopis Československá psychiatrie uvedl článek (*) o případu, kdy se muž domníval, že je těhotný. Příspěvek byl přednesen na 10. celostátním psychiatrickém sjezdu v Praze.

Sochy na Velikonočním ostrově hlídají tajemství věčného mládí