Co stojí za zjevením?

Podle teorie kanadského neurofyziologa Mike Persingera všechna vidění vznikla v důsledku elektrické stimulace určitých částí lidského mozku, zvláště limbického systému.
I fenomény, které provází klinickou smrt – tedy odchodu z těla, apod., lze považovat za poslední „vzdech“ umírajícího mozku, odcházející s posledními elektrickými impulsy.

Další fenomény, včetně pozorování UFO, mimozemšťanů, mohou být vyvolány reakcí lidského mozku na změny magnetického pole – ať už vyvolány místně při návštěvě nějaké anomálie, a nebo působením nějakého technického nebo jiného zařízení.

Persinger vytvořil přístroj, kterým lze vyvolat zjevení za pomoci elektrostimulace limbického systému. Tyto experimenty možná objasní, jak zjevení a další paranormální jevy vznikají v mozku – tedy z fyzikálního a medicínského pohledu.

Za druhé, pokud má Persinger pravdu, a elektromagnetické síly jsou schopny aktivizovat paranormální schopnosti, zvláště u citlivých osob (čím byla tato citlivost vyvolána?), je to produkt evoluce? A nebo takto pracovala nějaká část mozku v počátcích vývoje člověka zcela běžně?

UFO a jiné záhadné nebeské fenomény se objevují před zemětřesením. Tyto fenomény mohou mít souvislost s horotvornými a geologickými pohyby Země. Geologické pohyby před zemětřesením, vyvolávají u některých lidí vidění, aj. smyslové i mimosmyslové reakce, které je varují před katastrofou, stejně jako hadi, kočky, psi aj. I když lidé věří svým kočkám, nevěří svým reakcím.

Podle materiálů UFOLOG.RU

Cesty psychotroniky, 2008, č. 5