Používali staří Keltové mobily?

Zdánlivě nelogická otázka, ale jen napohled. Brzy se dozvíme, že asi ano.

Objeví-li se náhle množství technických vymožeností, které sice užíváme, ale valná většina lidí nechápe jejich technické zázemí a podstatu, vyrojí se halda chytráků, využívající této nevědomosti k vlastnímu obohacení.

Lidé se před mnoha lety obávali jezdit výtahem, vlaky, taženými parními lokomotivami, pak létat letadly.

Při masovém rozšíření televizorů v 60. letech minulého století se hovořilo o tajemném záření, snižujících či zvyšujících inteligenci dětí, které před kouzelnými bedýnkami začaly trávit stále více a více času. Už tehdy se šířily „zaručené“ recepty, jak různými magnety kolem televizorů odklánět tajemné záření.

Pravou žeň takových prostředků přinesl až vpád technologických zázraků do našeho života v 90. letech – počítače a mobilní telefony.

Ve spojení s další tajemnou oblastí – psychotronikou – se tak otevírá nepřeberná možnost k balamucení lidí.

Situace se pochopitelně opakuje: je tu opět tajemné záření, šířící se z obrazovek počítačů a z antének mobilů. Pak jen stačí rozšířit zprávy o epileptických záchvatech, mozkových nádorech a dalších hrůzyplných onemocněních těch, kteří nadměrně používají mobil nebo počítač.

Na podporu takových zpráv se vždy najde dost článků, kde různí vědci argumentují výsledky svých výzkumů. Na druhé straně se objeví články s výzkumy naprosto protichůdnými. Kde je pravda? Jak se v houštině vzájemně se vyvracejících informací orientovat?

Je zřejmé, že běžný člověk nebude mít nikdy dost možností dostat se k ověřeným a hodnověrným výsledkům takových výzkumů. Navíc je známé, že prodejní vědci mají vždy dost možností, aby na objednávku vytvořili takové závěry ze svých výzkumů, jaké zadavatel potřebuje. Tak si telefonní společnosti zaplatí expertní zprávy o škodlivosti mobilů, aby si „mobilní“ společnosti zase zajistili opačné výzkumy.

Co si má obyčejný člověk v takové situaci počít? Vzdát se pro jistotu své oblíbené hračky? Ano, i to je možné a někteří ze své nechuti používat nové technologické vymoženosti činí skoro politický postoj, pózu, která může imponovat maximálně jen svou výjimečností. Vývoj se však zastavit nedá. Jak se tedy chránit a přitom dál bez omezení používat své moderní miláčky ?

Se zaručenými prostředky tak přichází řada samozvaných „vynálezců“.

Ti vycházejí ze vcelku jednoduchého myšlenkového postupu :

– prvotním stadiem v poškození organismu a ztrátě zdraví je poškození, oslabení, atd. bioenergie, biopole, aury atd.
– tajemné záření z technologických prostředků působí právě na toto biopole
– nezbývá, než posílit toto pole, nebo zamezit tomu, aby bylo oslabováno.

Jak dále uvidíme, prostředků, které mají toto zajistit, může být nepřeberné množství.

Všimněme si však nejprve jiné věci.

Neznámé „záření“ či vliv s nejasnými následky je tu eliminován ještě nejasnějšími či tajemnějšími prostředky. A tak zatímco vliv pocházející z technologických prvků lze skutečně objektivně změřit různými magnetometry či jinými detektory, co vlastně víme o biopoli či auře? Kdo ji kdy viděl či změřil, nebo jen obyčejně zaznamenal? A tak je v podstatě možné vykládat cokoli. A nejen vykládat, ale i těžce vydělávat na naivitě druhých.

Co tedy může naši bioenergii posilovat?

Samozřejmě ruce léčitele, ale toho mít stále u sebe nemůžeme. Co naplat, není tedy nic jednoduššího, než aby věhlasný léčitel své ruce vyfotografoval nebo obyčejně zachytil na kopírce, aby pak zmenšené fotografie či xerokopie prodával. To je však značně primitivní způsob.

Daleko efektnější je založit působení na něčem, co je trvalé a prověřené tisíciletími.

Co může být trvalejšího a staršího než nerosty – nejlépe polodrahokamy? Lesklé a hladké kamínky různých barev sice lahodí oku, ale vyžadují náklady na pořízení a také jejich použití je limitováno neskladností a dalšími komplikacemi.

Jiné je to s různými náboženskými apod. symboly a různými geometrickými tvary – křížem, egyptskými křížem, kolečky jin-jang, keltskými spirálami.

A od toho jsme už jen krůček od další myšlenkové zkratky – mohou-li působit kříže a jiné geometrické tvary, lze vytvořit i jakékoli jiné „tvarové zářiče“ – za všechny jmenujme alespoň pyramidy.

Ty ovšem nemusí být vůbec prostorové, stačí, když budou nakreslené. A tak lze vytvořit prakticky cokoli, prohlásit to za „tvarový zářič“, přidat k tomu odpovídající komentář o účinnosti a pak už jen vyrazit na trh!

Zaručený úspěch bude mít nejlépe samolepka s nějakým obrázkem „tvarového zářiče“, která se dá snadno umístit na zdroj škodlivého záření, popř. kartička, kterou je možné nosit v peněžence a nebo v pouzdře na vizitky (všimněte si vhodnosti pro podnikatele!)

Prim v této oblasti hraje tzv. systém Joint Line. Tajemný generátor, ukrytý prý kdesi v útrobách domu jeho objevitele Jiřího Langa, vyzařuje fyzikálně nepostižitelnou energii po celém světě, samozřejmě bez jakýchkoli ztrát. Příjemci, majitelé kartiček a samolepek, mohou klidně spát. Jejich mobily, počítače a další technická zařízení jsou úplně neškodná, ba co víc, dokonce se zlepšují jejich vlastnosti a charakteristiky! Ovšem lidi to vůbec neohrožuje, ti se navíc ještě mohou léčit! Stačí si sednout na obálku časopisu s logem tohoto zázračného systému, a tajemná energie může proudit do … ehm…

Energie samozřejmě proudí jen do vydání dalšího čísla a vůbec nejkvalitnější je tehdy, když máte takto aktivovaný časopis předplacen! Kdo by odolal?

Tyto tajemné prostředky lze zakoupit na různých „esoterických festivalech“, inzerci najdeme v různých časopisech. Příkladem může být prodej keltské spirály, která byla na počátku titulní otázky.

V propagačním článku v časopise Phoenix se jako v kapce vody odráží veškeré kulisy tohoto obchodu. Už v první větě se dozvídáme se, že o mikrovlnných energiích nám dnes nikdo neříká úplnou pravdu! Ale proč bychom se zříkali vymožeností doby, když řešení je na dosah? Z ochranných pomůcek naší bioenergie byly prověřovány různé tvarové zářiče – nejvíce překvapila keltská spirála.

Tu je pak možné přilepit na zadní stranu mobilu, nebo ji nosit na krku. Pokud je osazena zmagnetovaným hematitem, jeho účinnost ještě vzroste. Pro parádivé bude spirála dodána ve stříbrném nebo pozlaceném provedení.

A jaké jsou to zkoušky, které tak překvapily? Samozřejmě psychotronické – každý senzibil si může „funkčnost“ samolepky ověřit. Co udělá ? Samozřejmě nad kartičkou začne experimentovat s kyvadlem.

Kyvadlo se rozkývá – jaký zázrak! Jiní nad ni dají ruku a ihned hlásí teplo, brnění, přílivy tajemné energie. Ostatní, aby nevypadali před „citlivci“ jako materialističtí pařezové, začínají o překot hlásit totéž.

Že je všechno sugesce? Ale pozor, účinnost spirál byla potvrzena, jak se píše v reklamním článku, a to diagnostickým lékařským přístrojem Prognoz. Výsledky zkoušek potvrdily i testy v Německu!

Prvním problémem je, že žádný lékař tento diagnostický přístroj nezná. Při podrobnějším šetření brzy zjistíte, že jde o „přístroj“ opět měřící jakousi tajemnou bioenergii člověka, ovšem není možné se dobrat jeho podstaty.

Kde se však můžeme setkat s výsledky těchto výzkumů? A tak jsme zase na počátku – zatímco v úvodu článku se píše, jak obyčejný člověk nemá možnosti si zjistit pravý stav věcí, ani tento článek mu to neumožňuje.

Jak z toho ven? Samozřejmě můžeme jen poděkovat starým Keltům, kteří zajisté tušili, jaké budeme mít problémy s mobily a vymysleli pro nás tyto své spirálky.