Telegonie existuje?

Pokud měla matka před otcem někoho jiného, pak bude dítě podobné jemu, a ne rodnému otci
Vědci poprvé prokázali, že telegonie pravděpodobně existuje

Telegonii (1) údajně vynalezl Aristoteles. Telegonie je původem řecké slovo, složenina dvou slov – tele = vzdálená a gonie = rození.

Telegonie byla nakonec zamítnuta ve 20. století. Četné experimenty neprokázaly žádné stopy tohoto jevu. A genetici mu nikdy nenašli žádnou teoretickou základnu. Ale jen někteří chovatelé psů a koní nadále upřímně věřili a věří, že vztah plnokrevné klisny s neplnokrevným hřebcem nebo kříženec čistokrevné feny s nečistokrevným psem zkazí celé následné potomstvo.

Mýty mezi chovateli zvířat vedly k víře, že něco podobného může fungovat i mezi lidmi.

To znamená, že pokud žena s někým otěhotní, děti počaté později s jiným mužem – řekněme právoplatným manželem – budou podobní předchozímu sexuálnímu partnerovi. A tedy telegonie funguje i v případě, že žena předchozí těhotenství přeruší.

Až v XXI. století se ukázalo, že tyto obavy nejsou bezdůvodné a telegonia není jen tak nereálná.

Australští vědci z University v New South Wales, provedli zajímavé experimenty s mouchami.

Dr. Angela Crean (2) spářila samice much se samci různých velikostí – nejprve se speciálně vyšlechtěnými malými, pak se speciálně vyšlechtěnými velkými. A naopak. Výsledkem byla jednotná telegonie: „děti“ byly kopiemi těch samců, kteří se pářili jako první, a to navzdory skutečnosti, že oplodnili samice jako druzí. (3)

Jinak řečeno, v případě, že první sexuální partner byl velký, a druhý malý, pak potomstvo bylo důsledně velké. A naopak.

Tak se vyjádřila na toto téma v časopise Ecology Letters: „Náš objev komplikuje převládající představy o tom, jak se různé biologické vlastnosti dědí, ale slibuje i zajímavé vědecké vyhlídky a otevírá zcela nové možnosti pro budoucí výzkum. Příroda opět ukázala, že se máme ještě co učit.“

I Angela Crean byla také překvapena výsledky. Ale je možné aplikovat je na lidi? To není příliš jasné. Možná, jak předpokládají skeptici, že spermie „prvního“ samce nějakým způsobem ovlivní ještě nevzniklé vajíčko. „Druhý“ partner už vše jen dotvoří. Ale to se teprve uvidí.

Lidé samozřejmě nejsou mouchy. Ale i tak je výzkum alarmující. Ačkoli je to důvod pro ženy, zdržovat se sexuální aktivity až do svatební noci.

Odkazy

(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Telegonie_(Genetik) * http://en.wikipedia.org/wiki/Telegony_%28pregnancy%29
(2) http://www.bees.unsw.edu.au/angela-crean
(3) http://newsroom.unsw.edu.au/news/science/semen-secrets-how-previous-sexual-partner-can-influence-another-male%E2%80%99s-offspring