Jak je to s JL technologií?

Údajně léčivá metoda ?

Okultní časopis Regenerace již pět let tiskne na své titulní stránce znak JL. Od jisté doby znak doplňují slova JOINT LINE. Podle Regenerace pan Jiří Lang z firmy Libena v Berouně aktivuje tento znak na obálce tak, že má léčivé účinky. Regenerace také otiskla poděkování čtenářů za jejich vyléčení, když se na obálce Regenerace vyspali. Kdo nechce na Regeneraci lehat, může si zakoupit dálkově aktivované léčebné stimulátory tvaru telefonních karet v ceně od 500 do 24 tis. Kč a trvale je nosit zavěšené na krku.

Hospodářské noviny 8. července 1996 uveřejnily článek místopředsedy Českého komitétu pro vědecké řízení (ČKVŘ) ing. Roberta Trošky, podle nějž má JL-technologie famózní účinky nejen na zdraví, ale i na produktivitu práce. Poradcem ČKVŘ ve věci JL-technologie je majitel firmy FYZAP Praha, docent experimentální fyziky RNDr. Ivo Chudáček, DrSc. Evropská rada řízení CECIOS JL-technologii nazvala technologií pro třetí tisíciletí a Evropská unie v rámci projektu COST 224 finančně podporuje její výzkum ve firmě FYZAP. Pro propagaci JL-technologie Česká televize přinesla již tři samostatné pořady. V pořadu redaktorky Regenerace Mgr. Zuzany Paulusové z letošního 4. května například veřejnoprávní televize upozornila na možnost pomocí JL-stimulátorů zlepšovat chod motorů automobilů.

Co to je ta JL-technologie?

Pan Jiří Lang z důvodu obchodního tajemství zásadně odmítá předvést své zařízení, jež je schopno shromažďovat zázračnou energii a vysílat ji „ve formě hologramu“ (?) z Berouna do stimulátorů po celém světě. Proto se musíme spolehnout na výklad dr. Chudáčka, jenž o JL-technologii přednášel 6. 11. 1996 ve Fyzikálním ústavu AV za přítomnosti několika desítek význačných českých fyziků, pana Langa a dalších osob.

Od dr. Chudáčka jsme se dozvěděli, že když se čtyři stejně dlouhé tyčky postaví do pyramidy, začne se v prostoru mezi nimi shromažďovat cosi, co on sám nazývá ódem, ale jiní kosmickou energií, orgónem i jinak. Vedle firmy FYZAP prodává pyramidy několik dalších firem. V šedesátých letech je pro broušení čepelek vyráběla Mechanika Praha. V Dingiru již byla zmínka o tom, co dovedou pyramidy firmy Rosa plus, i o panu Prokešovi, jenž na své zahradě staví několikametrovou pyramidu pro léčení více pacientů najednou. Firma FYZAP ale vyzkoumala, že když se vynechá podstava pyramidy, stane se účinným celý prostor pod ní, takže je možno např. pro hromadnou stimulaci všech zaměstnanců v tovární hale zavěsit pyramidu pod strop. S tímto typem pyramid je dr. Chudáček na snímku z mezinárodního veletrhu Harmonie v roce 1996.

FYZAP dále svým výzkumem zjistil, že je možno léčivé vlastnosti ódu přenášet z pyramidy do dálky pomocí rezonance. V tom případě se vezmou dva identické předměty, například JL-stimulátory anebo znak tištěný na obálce Regenerace, jeden z nich se dá do pyramidy a na vzdálený předmět se po instalaci antény již energie nebo vlastnosti předmětu umístěného v pyramidě samovolně přenesou. Na přednášce ve Fyzikálním ústavu dr. Chudáček tuto rezonanci předváděl prakticky. Vzal dva identické tiskopisy, jeden vložil do pyramidy a s druhým odešel na konec posluchárny. V ruce zároveň držel siderické kyvadélko, jež bylo v klidu. Když jeho pomocník zasunul do pyramidy anténu, v tomto případě to byla dřevěná špejle, kyvadélko v ruce dr. Chudáčka se rozkývalo. Když byla špejle z pyramidy vyňata, kyvadélko v ruce dr. Chudáčka se zastavilo.

JL-technologie je podle dr. Chudáčka pouze vylepšením pyramidálního principu. Vedle léčení lidí umožňuje JL-technologie například vystlat na homeopatickém principu proti biologickým škůdcům pouhé vlastnosti insekticidů. Předseda Akademie věd profesor R. Zahradník v rozhlasovém Meteoru upozornil, že „významné české úřady“ na podnět ze zahraničí zneužívají nesmyslně tuto technologii k léčení lesů Křivoklátska po Krkonoše. Přístroj Radionar firmy FYZAP zase umožňuje pomocí zpětné rezonance nalézat předměty tak, že se do zařízení vloží jejich fotografie či obrázek a kyvadélko v ruce senzibila se rozkýve, když k přístroji připojená roura míří směrem k hledanému předmětu, například k ukradenému autu. Na žádost české armády dr. Chudáček prý úspěšně předvedl Radionar k dálkové detekci letadel místo drahého zařízení Tamara. V pořadu „Vědec volá UFO“, vysílaném ČT loni 16.9.1997, při údajně úspěšném navazování kontaktu s mimozemšťany vkládal dr. Chudáček do zařízení typu JL kresby létajících talířů…

Jak tedy posoudit JL-technologii? Věda nezná negativní důkazy. To znamená, že nemůže dokázat, že něco neexistuje. Bylo by tedy nevědecké prohlásit například, že JL-technologie je šarlatánský podvod nebo „ptákovina“. Na druhé straně by mělo být morální povinností toho, kdo něco tvrdí, prokázat, že se nemýlí, nebo že dokonce vědomě nelže. Pak by věda mohla svým kritickým pohledem lidem pomoci, aby se sami svobodně rozhodli, čemu hodlají věřit.

Svou přednášku ve Fyzikálním ústavu ukončil dr. Chudáček slovy, že „je otevřen všem otázkám a námitkám“. Když ale v následující diskusi přišly věcné otázky přítomných fyziků, ohrazoval se například takto: „Já jsem přišel a chci odejít odtud jako váš přítel. Jo? Ale samozřejmě nemusí tomu tak být!“ Takový postoj věcnou diskusi mezi vědci a zastánci okultismu znemožňuje.

A tak nebylo prodiskutováno, proč se dr. Chudáčkovi kývalo v ruce kyvadélko, což byl jediný jím předložený důkaz o existenci ódu, nebo zda to, že někoho přestanou bolet záda po vyspání se na Regeneraci, není způsobeno pouze psychickým vlivem.

Není možno nic namítat proti zlepšování zdravotního stavu vlivem silné víry, ale považuji za nemravné prodat rodičům pro naději ve vyléčení dítěte neúčinný stimulátor za 24 tis. Kč. A tomu, že je možno pomoci JL-technologie zlepšit chod motoru nebo nalézt ukradené auto, uvěřit nemohu.

RNDr. STANISLAV LIBOVICKÝ

Z časopisu Dindir, 3/1998

http://www.dingir.cz