Mozek je schopen vnímat řeč i během spánku

Vědci došli k závěru, že náš mozek funguje neustále

Tento objev otevřel znovu populární teorii učení během spánku. Vědci z Cambridge a Paříži dospěli k závěru, že náš mozek je vždy vzhůru. Nespí, i když my sami spíme.

Britští a francouzští vědci se pokusili prověřit za pomocí elektroencefalografu (EEG) činnost mozku během spánku a v bdělém stavu. Účastníkům předložili testy na slova. Bylo zjištěno, že mozek reaguje správně na slova i v průběhu spánku. Účinnost se významně zvyšuje, když je úkol doveden do automatismu.

Účastníci experimentu byli požádáni, aby poslouchali souboru slov a stisknutím tlačítka slova rozdělili na zvířata (pravé tlačítko) a předměty (levé tlačítko). Účastníci pak byli umístěni v tmavé místnosti a experiment se opakoval, ale se zakrytýma očima, vleže, až usnuli. Při tom se změnila kolekce slov. To se dělalo proto, aby mozek znovu propracoval smysl slov.

Bylo zjištěno, že mozek spícího člověka i nadále řádně plnil svůj úkol, i když se ve snu reakce zpomalila. Důležité je, že se tento úkol se stal pro mozek automatickým.

Úkol, nedovedený do automatismu, mozek během spánku neplní.

Více: