Výzkum posmrtných stavů

Výzkum posmrtných stavů, vymístění z těla – Out of body experience (OBE) V posledních 5 letech probíhá výzkumný projekt, který se snaží vědecky prozkoumat subjektivní stavy lidí, kteří se ocitli na prahu smrti a viděli své tělo shora, jak leží skoro mrtvé na posteli.

Jimo Borjiginová (1) z Univerzity v Michiganu provedla experimenty s potkany. Po zástavě srdce potkana vykazovala křivka aktivitu mozku na úrovni gama – jako při bdělém stavu po dobu třiceti sekund.

Neurochirurg Eben Alexander (2) byl dlouho skeptikem, ale jen až do vlastního zážitku. Od té doby považuje zážitky blízkosti smrti za absolutně reálné. Říká, že všichni, co měli takovýto zážitek, se po něm psychicky změnili a vnímají život zcela jinak.

Sam Parnia (3) – lékař, expert na oživování a jeho Aware team (4) (5), začal v roce 2008 dlouhodobý výzkum těchto zážitků. Nyní, v roce 2013, mají být uveřejněny první výsledky.

Jeho lékařský tým provádí experiment pro kontrolu realitu tzv. zážitků těla (OBE) a zážitků blízké smrti (NDE): umístili fotografie na stropy ambulancí v 18 nemocnicích v USA a Velké Británii.

Obrazy jsou umístěny lícem nahoru, takže jsou vidět pouze z výšky. Ti, kteří říkají, že zažili klinickou smrt, prý vystoupili z těla. „Umístili jsme tam ty fotky jako objektivní zkoušku,“ vysvětlil pro The Wall Street Journal na konci října doktor Sam Parnia (6), lékař z jednotky intenzivní péče a vědec.

Je vedoucí skupiny projektu AWARE (7), která za účasti lékařů ve zdravotních střediscích v Evropě a Severní Americe používá nejnovější technologie ke studiu mozku a vědomí při zástavě srdce.

Vedoucí projektu Aware je Sam Parnia (8) z univerzity v Southamptonu. Tato iniciativa byla zahájena v září 2008. Výzkum se provádí v 18 nemocnicích, a předpokládá se, že během experimentu v nich dojde k přijetí 15.000 pacientů s infarktem, z nichž asi 1500 bude potřeba resuscitovat.

Mezi 10% a 20% z těch, kteří procházejí procesem resuscitace si pamatují, že vystoupili ze svého těla a viděli světelný tunel, nebo se viděli shora, jak se ho lékaři snaží oživovat.

Parnia a jeho kolegové počítají s několika stovkami takových svědectví.

Opravdu se lidé vidí z výšky během OBE? Nebo jsou to všechno jen iluze? To je podstata tohoto experimentu. Pokud došlo k vymístění vědomí, které tak vnímá realitu skutečně z výšky, musí tedy vidět i obrázky viditelné pouze od stropu.

„Jestli po 36 měsících ani jeden ze stovek pacientů, kteří tvrdí, že byli mimo tělo nám neřekne, co viděl na jednom z těchto obrázků, pak musíme vzít v úvahu, že tyto příběhy jsou jen sny,“ napsal Parnia před dvěma roky na BBC. (9)

Tento badatel se domnívá, že NDE (Near-Death Experience – zážitky blízké smrti) mohou být skutečné a mohou otevřít novou oblast vědeckého výzkumu. To by mohlo změnit vše, co je známo o lidské mysli, od jejího vzniku v mozku až do jeho zániku po smrti.

Diane Corcoran, prezidentka Mezinárodní asociace pro výzkum NDE (10) řekla: „Vždy existují skeptici, ale i miliony těch, kteří vědí, co se jim stalo a nestarají se o to, co říkají ostatní.“

Pokud seriózní výzkum OBE nebo NDE, také známé jako astrální cestování, najde fyziologické příčiny původu těchto jevů, vysvětlí to jejich jasnou kulturní univerzálnost.

Ze studie, zveřejněné v dubnu 2010 v časopise Critical Care (11) vyplývá, že NDE může být vyvolána vysokou úrovní oxidu uhličitého v krvi. „Zjistili jsme, že u pacientů, kteří zažili tento jev, byla hladina oxidu uhličitého v krvi významně vyšší než u těch, kteří jej nezažili,“ prohlásila Zalika Klemenc-Ketis (12) z Univerzity v Mariboru ve Slovinsku, po analýze 52 případů resuscitovaných pacientů, z nichž 11 měli tyto zážitky.

Neurolog Oliver Sacks (13) ve své knize o halucinacích (14) píše, že člověk při probuzení z kómatu může mít různé přechodné fáze vědomí i se zážitky blízkosti smrti.

Kevin Nelson z University v Kentucky (15) píše, že když není oko dostatečně prokrvené, vidí všechno černě a tato tma začíná u okraje, takže vzniká vize jakoby tunelu se zbytkem světla uprostřed. Po návratu vědomí začínají oči mrkat jako v REM fázi spánku a zase vidí světlo.

Ale aspekt lidství – vědomí, věda zatím vysvětlit neumí. Jak vysvětlit, že vědomí existuje mimo tělo, nezávisle na mozku, se zatím nedaří objasnit.

Zdroje:

(1) http://www.physiology.med.umich.edu/research/profiles/borjigin.htm
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Eben_Alexander_%28author%29
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Parnia
(4) http://www.horizonresearch.org/main_page.php?cat_id=38
(5) http://www.nourfoundation.com/events/Beyond-the-Mind-Body-Problem/The-Human-Consciousness-Project/the-AWARE-study.html
(6) http://online.wsj.com/
(7) http://www.nourfoundation.com/events/Beyond-the-Mind-Body-Problem/The-Human-Consciousness-Project/the-AWARE-study.html
(8) http://www.nourfoundation.com/
(9) http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_7622000/7622456.stm
(10) http://iands.org/home.html
(11) http://ccforum.com/content/pdf/cc8952.pdf
(12) http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/bc-cdm040610.php
(13) http://www.oliversacks.com/
(14) http://www.oliversacks.com/books/hallucinations/
(15) http://www.psychologytoday.com/node/49712

Čtěte dále:
Co se stane po smrti s lidským vědomím? Svět objevů, 10/2013, s. 30-33
Posmrtný život existuje. http://www.blisty.cz/art/65461.html