Kdo se přiživuje na jméně Vangy ?

Kdo byla Vanga?

Byla pravda, že viděla do lidí jako rentgen? Nebo znala, jaká bude budoucnost lidstva a Země? Ten problém vzrušuje mnohé badatele i obyčejné lidi.

Vyřešit tuto otázku se vydala redaktorka Komsomolské Pravdy Světlana Kuzina. Setkala se s dvaceti příbuznými a přáteli Vangy, kteří ji znali po celý její život. Ti jí objasnili mnohé mýty, které se o ní šířily a stále šíří.

Jak to bylo s proroctvím Vangy?

Je třeba říct pravdu o proroctvích, týkající se lidstva Země. Takové Vanga nikdy nevyslovila! Různí pisálkové, kteří ji samozřejmě nepřišli nikdy ani na dohled, jí připisují různá proroctví, ale ona se neměla a dnes se ani nemůže nijak bránit. Jak by třeba negramotná babička mohla dělat předpovědi, které se jí připisují a různě publikují, třeba až do roku 3797, kde by přišla k výrazům, jako: „objevení nového zdroje energie“, „změna oběžné dráhy Země“, přeměna lidí v kyborgy“, „kolonizace Marsu“?

Příbuzní a přátelé Vangy, kteří jí znali celý život, shodně potvrzují – proroctví, týkající se globálních problémů a celého lidstva, Vanga NIKDY nevyslovovala! To, o čem hovořila, to byly osudy konkrétního člověka, lidí, kteří k ní došli a jeho blízkých, jejich bolesti, nemoci a neštěstí.

Příbuzná Vangy, Krasimira Stojanová, detailně proanalyzovala většinu knih o své tetě.

„Slova Vangy a její proroctví, jsou tak překroucená, že v těchto knihách se čtenářům představuje obraz věštkyně, která je absolutně odtržená od skutečného světa,“ říká rozčileně. „V těchto knihách je množství nesmyslů. Tetě se připisují ideje a učení, převzaté z tibetských, teosofických a dalších nauk a teorií, které pravoslavná křesťanka Vanga neznala a ani nemohla znát. Připsali jí autorství různých receptů, známých z lidové medicíny, a ještě mnohé výmysly. A proroctví, které jsou jí připisovány, nemají žádný zadokumentovaný podklad.“

Jaká proroctví se jí připisují?

Začátek druhé světové války – události v ČSSR v roce 1968 a příjezd sovětských vojsk – vítězství Indíry Gandhiové ve volbách v roce 1969 – perestrojka v SSSR …

Nic takového Vanga nepředpověděla. Také známé „proroctví“ z roku 2000, že „Kursk bude pod vodou“ – a následná havárie jaderné ponorky Kursk o dva roky později – je lživé.

Připisuje se jí také proroctví k různým celebritám. Tak prý 6.2. 1981, když se vdávala Diana Spencer s britským následníkem trůnu, Vanga řekla: „Tato svatba zničí toto děvče a my umřeme s ní.“ A ke smrti Vangy došlo 20 dní před havárií princezny Diany.

Proroctví, které se jí připisovaly a nenaplnily se

  • V roce 2004 mělo dojít k vymření mnoha druhů ryb, zvířat a také včel.
  • Na rok 2007 Vanga prý předpověděla válku Ruska a Číny, ve které Rusko mělo ztratit Dálný Východ a Čína se měla stát novou dominující světovou velmocí. V tomtéž roce měla začít občanská válka v Rusku.

O třetí světové válce …

  • V roce 2008 dojde k útoku na šéfy vlád čtyř velmocí. Začátek války začne v roce 2010, budou použity jaderné a chemické zbraně. V roce 2011, v důsledku radioaktivního zamoření na Severní polokouli, nezůstanou ani zvířata, ani rostliny. Poté muslimové začnou chemickou válku proti zbylým Evropanům. V roce 2016 je Evropa liduprázdná. Jedinou světovou velmocí je v roce 2018 Čína.
  • V roce 3005 začne válka na Marsu. Naruší se dráhy planet… Do roku 3797 vymře na Zemi všechno živé, ale lidstvo může založit základy nové civilizace na jiné planetární soustavě…

O nemocech …

Brzy přijdou nové nemoci. Lidé budou padat na ulicích bez viditelné příčiny. Na počátku 21. století pak bude vydán zákon o „železném léčení“, v lékařství se bude používat mnoho železa…

Kdo za tím stojí?

Můžeme se dobrat toho, proč autoři těchto smyšlenek je připsali Vanze?

Podle údajů všeruské organizace tradiční medicíny „Eniom“ v Rusku působí asi stovka „učedníků“ Vangy, prorokujících a léčících jejím jménem. Taxa je 2500 – 10 tisíc rublů za návštěvu. „Učedníky“ se nazývají poté, co u ní byli kdysi jednou na návštěvě, a nebo se s ní ani nikdy nesetkali. Jednoho takového „učedníka“ nedávno zatkli a uvěznili.

„Léčitel“ z Vladivostoku Mairbek Begizov prodával „Elixír Vangy“, po jehož požití nemocní upadli do bezvědomí. I když došlo k setkání s Vangou, mohla 10 minutová návštěva zabezpečit roky úspěšného léčení?

„Řada mých známých léčitelů, kteří jezdili k Vanze, a skutečně něco umí,“ říká vedoucí společnosti „Eniom“ Jakov Galperin, „ale žádného z nich Vanga svým následovníkem nebo učedníkem nenazvala!“

„Učedníci“ nejsou jen v Rusku, i v Bulharsku je jich celá řada. „Je to komické,“ říká Krasimira Stojanová. „Našlo se asi 500 učedníků, kteří sami sebe nazývali jako „jediný učedník Vangy“, dalších „učedníků“ a lidí, kteří se na ni nějak odvolávají, je v Bulharsku několik tisíc. Lidí jim ale už nevěří.

Navíc se vyrojilo mnoho „příbuzných“ a „přátel“ Vangy. Lidé, kteří vypráví, jak prý spali na koberci u jejího lůžka, a nebo setrvali u ní do její smrti. Neměla děti, a přesto sem vždy chodily její „vnučky“, které se dožadovaly vydání její penze. A „pomocnic“ je dnes už půl města…

Co říkají vědci?

Byli vědci, kteří se chovali slušně a seriózně se postavili k fenoménu Vangy. Např. profesor Veličko Dobrijanov ze sofijského institutu sugestologie při bulharské Akademii věd během několika let vedl řadu besed s Vangou a prozkoumal řadu jejích prognóz.

Zjistil, že v 18 besedách s návštěvníky bylo zachyceno na 823 informací ze života těchto lidí, z nichž se 445 ukázala jako naprosto pravá, 288 alternativní a 90 úplně chybná.

Těchto 18 lidí se později setkalo s dvěma dalšími „věštkyněmi“, které podali 800 informací, z nichž bylo 200 pravých, 420 alternativních a 180 chybných.

Profesor Georgij Lozanov na konci 70 let udělal komplexní analýzu u 7000 návštěvníků Vangy a došel k závěru, že její informace jsou ze 70 % věrohodné, což je výše než statistický průměr.

Je pravda, že k ní posílali i ty, kteří ji měli zkoušet a nachytat. Ona je ale rychle odhalila. Jeden politik se například před ní vydával za prodavače vína. Vanga mu ale řekla: „Ty se pro obchod nehodíš! Ty raději hovoříš s lidmi!“ – což on v podstatě i dělal.

Profesor Dobrijanov vyslovil názor, že za mnoha proroctvími Vangy může být i její telepatická schopnost. Zkoumal se vlastně její mozek? Na to odpověděl Ivan Petrov, vedoucí kliniky Petriče, kde Vanga zemřela:

„Nikdy se nehovořilo o tom, že bychom měli zkoumat její mozek. Ale moji kolegové mi řekli, že nedlouho po její smrti provedli klasické klinické vyšetření mozku Vangy, ale vše bylo v normě, nebyly žádné odlišnosti. Kromě toho, lékaři vyplnili její přání – nikomu nedovolili přiblížit se k jejímu mrtvému tělu.“

Vyprávění návštěvníků

  • Alla Děmidovová (herečka): „Vanga si vzala mé sladkosti a zeptala se mne, jestli je se mnou můj otec. Ještě jsem nestačila odpovědět a ona už říkala: „On zemřel, on stojí.“ Potom se zeptala, proč mne vidí ve vojenské uniformě a popsala kostým Angeliky z filmu „Štít a meč“. Řekla jsem jí, že je to jedna z mých rolí. „Ach, tak ty jsi herečka? Ale to není tvoje profese, pro tebe by bylo lépe se zabývat vědeckým výzkumem.“ Takže jsem se asi minula povoláním…“
  • Vljačeslav Tichonov (herec, u nás známý hlavně jako Stirlitz ze seriálu „Sedmnáct zastavení jara“, pozn. red.): „Přátelil jsem se s Jurijem Gagarinem, a Vanga mi rovnou na úvod ostře řekla: „Proč jsi nesplnil přání Jurije? Přišel za tebou před posledním letem a poprosil, aby sis koupil budík, že bude jakoby od něj na památku.“ Začal jsem se omlouvat, že jsem si hodiny zapomněl koupit v zármutku po jeho smrti. A tehdy Vanga řekla záhadnou větu: „Gagarin nezemřel. On byl vzat.“ Ale kým, pro co, proč, to neobjasnila…“
  • Prezident Kalmykie Kirsan Iljumžinov: „Při jednom ze setkání Vanga požádala, abych před ní rozprostřel mapu Kalmykie. Dlouho se na ni dívala slepýma očima, když tu náhle zabodla prst do jednoho místa a řekla: „Zde je mnoho nafty.“ Předpověď byla pravá, nyní je na tom místě celý závod na její zpracování.“
  • Natálie Bechtěrevová (neurofyziolog, akademik): „Na konci 80 let jsem navštívila Vangu. Náhle se zeptala na mého muže. Řekla jsem jí, že je v pořádku v Leningradě. „Ne,“ řekla Vanga, „něco s ním je, já ho nevidím.“ V tomtéž roce můj manžel zemřel.“

A co mimozemšťané?

„Asi rok před její smrtí, v roce 1995, se v Bulharsku mnoho hovořilo o návštěvě mimozemšťanů,“ vypráví její autobiografka Bojka Cvětkova. „Začala to jedna žena – senzibilka. Vyslovila datum a čas návštěvy a všechno opublikovaly jedny noviny.“

Vynořily se mnohé povídačky. Ale v určené datum k žádnému přistání mimozemšťanů nedošlo. Ovšem několik týdnů na to mne Vanga zavolala, abych jí navštívila. Zde je zápis z nahrávky tohoto rozhovoru:

Vanga: „Sleduješ šum kolem mimozemšťanů?“ BC: „Slyšela jsem o tom, ale oni nepřistáli.“ V: „Oni přijeli, ale ne tehdy, až včera večer a stáli u mých dveří – takoví krásní, urostlí.“ BC: „Tys je viděla?“ V: „Jak viděla? (smála se). Tak dobře bylo, pohovořili jsme, a oni zmizeli.“ BC: „A kdo je ještě viděl?“ V: „Kdo by je viděl, oni přišli ke mně. A možná že Vitka (Petrovská – pomocnice) je také viděla, ale ta nikomu nic neřekne.“

Tak jsem se ptala Vitky, která s Vangou žila deset let až do její smrti“ „Je pravda, že Vanga hovořila s duchy nebo s mimozemšťany?“

„Sama o tom nemluvila,“ vzpomíná Vitka. „Ale byla jsem svědkem podivné události. V Rupitě, v domku pro hosty, dojel jednou Dmitrij Gojgurov, syn její sestry Ljuby. A jednou moje dcera Stefka se Vangy zeptala: „A jsou mimozemské civilizace?“ Na to Vanga záhadně odpověděla: „Jdi do domku k Dmitriji – a uvidíš.“ Dcerka šla. Uběhla hodinu, dvě… nestalo se jí něco? Vešla jsem do domku a vidím – Dmitrij i Stefka sedí u malého kulatého stolečku a dávají mu otázky: „Co bude se mnou?“ „A kdy dojde k tomu a onomu?“ A v odpovědi se ze stolku ozývalo klepnutí – tu hlasitější, tu tišší. A potom se tento stolek sám od sebe začal pohybovat. Před mými zraky se posunul 3 – 4 metry. Chytila jsem Stefku za ruku a táhla jsem jí pryč s křikem – „Utíkej!“ Ale ona byla úplně klidná, vůbec jí to nepřipadalo podivné. Myslím, že Vanga komunikovala s jiným světem, nebo s mimozemšťany. Ale sama o sobě to byla obyčejná pozemská žena.“

Názor neurofyziologa

„Často se mi lidé ptají,“ říká Natálie Bechtěrevová, „jak objasnit podstatu jasnovidění? Ani jedna ze současných vědních disciplín toho není schopna. Možná jednou úspěchy technologie a výzkum mozku to umožní.“

Otazníky zůstávají

Tajemství jejího fenoménu se dosud nikomu nepodařilo objasnit. Globální prognózy tedy v žádném případě nedělala, maximálně komentovala události, o kterých slyšela v televizi nebo rádiu. Zde je možná zdroj různých „proroctví“. Není také známo, jestli se se svým darem narodila, a nebo ho získala poté, co ji zastihla smršť, uhodila s ní o zem a oči jí zasypal písek. Vědci říkají, že výjimečné schopnosti někteří lidé získali po úrazu hlavy.

Třeba začnou mluvit neznámými starými jazyky, jiní začnou léčit a další, jako třeba Vanga – prorokují. Je také možné, že jde jen o více rozvinutou intuici – člověka cosi varuje před nebezpečím, a i psychologem byla Vanga velmi dobrým. Říká se, že slepí kompenzují ztrátu tohoto smyslu jinými smysly.

Bohužel, vědci nemají metody, jak takové fenomény zkoumat.

Podle materiálů z Komsomolské Pravdy

Z časopisu Cesty psychotroniky č. 3/2008