Magnetické pole zvyšuje pravděpodobnost potratu u žen

Mechanismus této souvislosti je však stále nejasný

Podle výzkumů měly ženy, méně často vystavené silným magnetickým polím, procento potratů výrazně pod normální hodnotou.

Ženy vystavené pozorovatelným magnetickým polím, mají 2,5krát větší pravděpodobnost potratů, zjistila skupina výzkumníků ze Spojených států.

Vzhledem k tomu, že zdroji těchto polí jsou mimo jiné elektrické spotřebiče a elektroinstalace, je to poměrně běžný rizikový faktor. Příslušný článek je publikován ve Scientific Reports. (1)

Výzkumníci distribuovali 913 ženám s potvrzeným těhotenstvím zařízení pro sledování úrovně magnetických polí a požádali je, aby je nosili nepřetržitě. Potom rozdělili účastníky na čtyři skupiny po 25 procentech z jejich celkového počtu.

Těch 25 procent, které měly nejnižší úroveň vystavení magnetických polí za den (méně než 2,5 miligauss), byla pravděpodobnost potratu 7,7 procent. Zbývajících 75 procent – těch, kteří byli pod vlivem silnějších magnetických polí – byla pravděpodobnost potratu 18,9 procenta. Rozdíl u žen, které neměly více než jeden potrat před tímto výzkumem, byl 2,69 krát.

Průměrná pravděpodobnost potratu v USA u žen s potvrzeným těhotenstvím je asi 15-20 procent. (2) To znamená, že ženy s nejmenší pravděpodobností, že budou vystaveny silným magnetickým polím, mají procento potratů výrazně nižší než národní norma.

Autoři uvádí, že účastníci experimentu byli nuceni vést záznamy o všech svých aktivitách po celý den, stejně jako brát v úvahu výskyt nevolnosti v dopoledních hodinách (čím vyšší je, tím nižší je riziko potratu), požívání alkoholu, kofeinu, a četnost různých onemocnění.

Také bylo nutné zvážit důležité faktory pro pravděpodobnost potratu, jako je kouření a rasa, do které těhotná patří (u různých ras se potraty vyskytují s různou frekvencí), jakož i předchozí potraty z různých příčin.

Všechno bylo sledováno z toho důvodu, aby se vyloučila možnost spontánního potratu z jiných faktorů, než působením magnetických polí.

Studie má řadu možných omezení. Za prvé, počet účastníků není tak velký. Za druhé, úroveň pod 2,5 miligauss je velmi nízká pro osobu v zemi s technologicky pokročilým prostředím. Typickými zdroji magnetického pole jsou prakticky všechny elektrické spotřebiče. Zdá se, že se jedná o určitou část obyvatelstva, která například tráví méně času v uzavřených prostorech a více času zůstává na čerstvém vzduchu.

V tomto případě je zřejmé, že výskyt potratů pro ně může být menší z důvodů, které souvisí s zdravějším způsobem života (to znamená, že zůstávají venku), než jen s jednou úrovní magnetického pole. Navzdory všem námitkám je nová práce průkopnická a ukazuje určitý statistický vztah mezi vysokou úrovní magnetických polí a zdravím těhotných žen a jejich dětí.

Odkazy

(1) De-Kun Li, Hong Chen, Jeannette R. Ferber, Roxana Odouli, Charles Quesenberry : Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study. Scientific Reports 7, Article number: 17541 (2017). Online: https://www.nature.com/articles/s41598-017-16623-8
(2) How many people are affected by or at risk for pregnancy loss or miscarriage? NICHD Research Information. Internet: https://www.nichd.nih.gov/