Všechny jazyky pocházejí ze společného prajazyka

Prajazykem mluvili naši předkové ve východní Asii před 50 000 lety.

K tomuto závěru došli američtí vědci z Santa Fe Institute.

Američtí lingvisté rekonstruovali vlastnosti tohoto hypotetického prajazyka metodou komparativní a historické lingvistiky, analýzy struktury 2000 moderních jazyků a vytvořili jejich rodokmen.

Ukázalo se, že pořadí slov v prajazyku byla založena na „předmět – doplněk – sloveso „, například „Já tě miluju.“

Tento slovosled existuje dnes v románských jazycích, je používán v ruštině.

Ale v angličtině je to jiné, „předmět – sloveso – doplněk“ – například: I Love You („Já miluji tebe.“)

Celkem existuje šest verzí pořadí slov ve větě, a jejich rozmístění v jazycích světa není náhodné, ale podle toho, jak tyto jazyky vznikly jeden z druhého.

„Skutečnost, že polovina světových jazyků i nadále používá pořadí slov PDS,“ říká Merritt Ruhlen, spoluautor studie. „Podle našeho názoru je to proto, že to prostě nezměnili.“

Jeho kolega Tom Givon z University v Oregonu navrhl, že slovosled PDS je nejstarší, protože ho používají nevědomky malé děti, když začínají mluvit v jakémkoli jazyce.

Jak odborníci uvádí, řeč malých dětí má ve skutečnosti archaické rysy.